Home » Aktualności » Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

 
 

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

 

28 czerwca 2013 r. o godz. 9.30 w Zespole Szkół CKR w Chrobrzu odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

Dyrektor Szkoły p. Jerzy Trzepatowski podziękował uczniom i nauczycielom za pracę i zaangażowanie oraz zachęcał młodzież do pilnej nauki, gdyż tylko tą drogą można zrealizować swoje życiowe zamierzenia.

Uczniowie, którzy wyróżnili się podczas minionego roku szkolnego, otrzymali nagrody:

- za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie: Kocerba Gabriela (kl. II TŻ), Kaczmarczyk Michał (kl. II TR), Grochowina Monika (kl. II TŻ), Kapek Sara (kl. II TŻ), Glonek Małgorzata (kl. II TŻ);

- za bardzo wysoką frekwencję: Malczyk Przemysław (I TR) i Zachariasz Szymon (kl. I TR);

- za bardzo aktywny udział w konkursach oraz zaangażowanie w życie szkoły i działalność pozaszkolną: Kłos Agata, Kocerba Gabriela, Glonek Małgorzata, Kapek Sara, Grochowina Monika (z kl. II TŻ). Dziewczęta otrzymały także dyplomy za aktywny udział w Wielkim Festynie Zdrowia;

- za bardzo aktywną pracę społeczną, reprezentowanie szkoły podczas imprez szkolnych i charytatywnych: Kocerba Gabriela (kl. II TŻ);

- za bardzo wysoką aktywność czytelniczą: Grochowina Monika (II TŻ), Kapek Sara (II TŻ), Leks Paweł (kl. I TR) oraz Szywała Magdalena (kl. I TŻ), Smogór Wojciech (kl. II TŻ) i Lisikiewicz Dominik (kl. I TR).

Wręczono także certyfikaty baristy oraz książeczkę honorowego dawcy krwi.

Na zakończenie głos zabrała wiceprzewodnicząca szkoły Gabriela Kocerba, dziękując za cały rok pracy dyrekcji, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom. Dyrektor Szkoły życzył udanych i bezpiecznych wakacji.

 

(Ewa Rzepa)

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj