Home » Aktualności » Anna Steckiewicz komendantką pińczowskiej komendy ZHP

 

Anna Steckiewicz komendantką pińczowskiej komendy ZHP

 

Miło nam poinformować, że nasza nauczycielka – podharcmistrz Anna Steckiewicz – została nową komendantką pińczowskiej komendy ZHP.

Pani Steckiewicz zastąpiła na tym stanowisku harcmistrza Lucjana Pietrzczyka, który dotychczas pełnił obowiązki komendanta hufca. Nowa komendantka została wybrana 21 listopada 2019 r. podczas Zjazdu Zwyczajnego Hufca. Swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła 44 lata temu. Mimo, że przez 30 lat nie działała czynnie, to – jak twierdzi – harcerką pozostaje się na całe życie. Przez ostatnie dwa lata uczyła także w miejscowej szkole podstawowej, gdzie natychmiast reaktywowała harcerstwo.

Phm. Anna Steckiewicz z synem Patrykiem

Phm. Anna Steckiewicz z synem Patrykiem

 

Kilka pytań do nowej Pani Komendant:

- Opowiedz o swoich początkach w harcerstwie.

Gdy wraz z rodzicami przeprowadziliśmy się ze szczecińskiego do Solca Kujawskiego, wówczas wstąpiłam do drużyny harcerskiej. Już podczas najbliższych wakacji, na pierwszym swoim obozie harcerskim w Skępem koło Lipna, złożyłam Przyrzeczenie Harcerskie. Potem nastąpiły regularne wyjazdy na BANJO (Bydgoska Akcja Nauki Języków Obcych) do Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Funce nad Jeziorem Charzykowskim.

Podczas nauki w liceum ogólnokształcącym pełniłam funkcję przybocznej, następnie odbyłam próbę przewodnikowską i 11 listopada 1981 roku złożyłam Zobowiązanie Instruktorskie. W lutym 1982 roku uczestniczyłam w kursie drużynowych zuchowych w Centralnej Szkole Instruktorów w Oleśnicy koło Wrocławia. Był to czas stanu wojennego. Pamiętam, że przez dwa tygodnie mieszkaliśmy w oleśnickim zamku, prawie bez możliwości opuszczania go. Rok później byłam już podharcmistrzem.

- Widzę, że harcerstwo bardzo Cię zaangażowało. A jak było później, na przykład na studiach?

Podczas studiów na AWF-ie utrzymywałam nadal kontakty z hufcem macierzystym. Natomiast po ukończeniu studiów, wraz z mężem przeprowadziliśmy się w świętokrzyskie, rozpoczynając pracę w szkole rolniczej w Chrobrzu. Tutaj całą swoją energię poświęciłam działalności w Ludowych Zespołach Sportowych. Nie ukrywam, że razem z mężem odnosiliśmy znaczące sukcesy. W szkole średniej pracujemy ponad 30 lat, jednak dopiero praca w szkole podstawowej przypomniała mi moje dawne zamiłowania, więc założyłam drużynę harcerską. Wiedziałam, że dzieci tego pragną. Zresztą, drużyna działa nadal.

- Jakie obowiązki spoczywają na komendancie hufca?

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od ponad 100 lat głównym celem działalności jest wspieranie, wychowanie, rozwój harcerek i harcerzy, a także kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań. W harcerstwie mamy zasady i honorujemy je wszyscy. Drużynowego i komendanta obowiązują te same zasady i wartości co zucha i harcerza.

- Jakie masz plany związane z nową funkcją?

Obecnie, jako komendantka, będę dążyć do integracji wszystkich drużyn na terenie powiatu pińczowskiego, ze szczególnym naciskiem na drużyny zuchowe, ale i wędrowników. Priorytetem będzie praca z kadrą, wychowanie nowych instruktorów, bo my, „stare dinozaury”, musimy zostać zastąpieni młodymi. Chcę, aby harcerstwo było widoczne. Rodzice są bardzo przychylni, doświadczyłam tego prowadząc drużynę w Chrobrzu. Nigdy mi nie odmawiali swojej pomocy, choć wymagania były niekiedy bardzo duże. Cieszę się, że pomału udaje mi się zintegrować środowisko instruktorów. Oni znają się od dawna, a ja jestem nowa. Obdarzyli mnie swoim zaufaniem, postaram się ich nie zawieść.

- Co powiesz młodym ludziom, którzy chcą się związać z harcerstwem?

Przyjść może każdy, zostają najwytrwalsi. Jeśli zaufasz, że harcerstwo jest dla ciebie – na pewno zostaniesz.

- Czego możemy życzyć harcerzom w Nowym 2020 Roku?

Życzę wytrwałości w dążeniu do jasno postawionych celów. Bo naprawdę warto.

Dołączamy się do życzeń i dziękujemy za rozmowę.

Tekst: E. Rzepa, A. Steckiewicz

Zdjęcie: P. Steckiewicz

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu