Home » Aktualności » Zdalne zajęcia w ramach projektu

 

Zdalne zajęcia w ramach projektu

 

ue

 

W związku z zagrożeniem COVID-19 zajęcia realizowane w ramach projektu „Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu” będą odbywały się na odległość.

Projekt „Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe) Działania RPSW .08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Osi RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Szkoła Równych Szans VIII” realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu