Home » Aktualności » Zaproszenie do złożenia oferty – środki ochrony roślin

 
 

Zaproszenie do złożenia oferty – środki ochrony roślin

 

Starsze wiadomości

I. Zespół Szkół Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im.  Bolesława  Chrobrego  w  Chrobrzu  ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostarczenie środków ochrony roślin oraz nawozów dolistnych (wraz z transportem):

Lp.MateriałIlość
1.Rexade Esteron Pakna 31 ha
2.Tezosar Extra Boxna 20 ha
3.S-Mag300 kg
4.Corn 12 Plus120 kg
5.Weber20 l
6.Spekfree20 l
7.Faster1 l
8.Mikrochelet Cu9 kg
9.Tytanit9 l
10.Mikrokomplex155 kg
11.Plonvit62 l

II. Termin realizacji: do 11 maja 2022

II. Kryterium oceny ofert to cena.

IV. Ofertę  złożyć  można  osobiście, pocztą, pocztą  elektroniczną na adres sekretariat@zsrchroberz.pl lub faksem pod nr 41 356 40 24.

V.Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 09.05.2022 do godz.10.00

VI. Wszelkie pytania należy kierować do: Krzysztof Najberek tel. 413564003 wew. 36, kom. 500850916

VII. Prawa Zamawiającego:

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.
  2. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
  4. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert.

VIII. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj