Home » Aktualności » Ważne zmiany organizacyjne

 

Ważne zmiany organizacyjne

 

Kochani Uczniowie i Słuchacze, Szanowni Rodzice,

uprzejmie informuję, że w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia br. będzie obowiązywać zmiana w organizacji realizacji zadań szkoły. Szczegóły dotyczące realizacji zadań Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zostały podane w Zarządzeniu nr 1I/2019/2020. Przywoływane zarządzenie zostało zamieszczone w dzienniku elektronicznym oraz na e-mailach grup Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią ww. zarządzenia i zastosowanie się do jego postanowień.

Z wyrazami szacunku

Anna Lach
Dyrektor ZSCKR w Chrobrzu
Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu