Home » Komunikaty » UWAGA – pełne zdalne nauczanie

 

UWAGA – pełne zdalne nauczanie

 

covid111

 

W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi zwalczania epidemii COVID informujemy, iż  nasza szkoła od 24 października (sobota) prowadzi wszystkie zajęcia – teoretyczne oraz praktyczne* – w trybie zdalnym.

Dotyczy to zarówno uczniów technikum, jak i słuchaczy KKZ.

 

*) „W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik” – Komunikat MEN z dn. 23.10.2020.

 

 

 

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu