Home » Aktualności » Uroczystości na Wykusie

 

Uroczystości na Wykusie

 

Przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, harcerze Hufca ZHP w Pińczowie uczestniczyli w sobotę, 12 września w uroczystościach rocznicowych na Wykusie koło Wąchocka, oddając hołd największym bohaterom kielecczyzny, żołnierzom Armii Krajowej i Cichociemnym, dowódcom Zgrupowań Partyzanckich PONURY i NURT.

Tegoroczne obchody w powodu epidemii wyjątkowo odbywały się jesienią, a nie jak co roku w czerwcu. Szczególnym gościem uroczystości był 96-letni podpułkownik Tadeusz Barański ps. „Tatar”. Do żołnierzy obrony terytorialnej mówił, że są kontynuatorami dzieła partyzantów. Obecny na uroczystości wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podkreślał, że niezwykła jest możliwość spotkania z podpułkownikiem.

Wykus to miejsce pamięci. Tu w 1957 roku, tuż po okresie stalinowskim, dawni podkomendni Ponurego i Nurta postawili kapliczkę z Matką Boską Bolesną, a na tablicach umieścili pseudonimy 150 towarzyszy broni. Początkowo spotykali się tu w październiku, a dopiero od 1969 roku – w czerwcu, w rocznicę śmierci Ponurego.

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu