Home » Aktualności » Udział w warsztatach w IZ w Balicach

 

Udział w warsztatach w IZ w Balicach

 

 

12 grudnia 2019 roku w Instytucie Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach odbyły się warsztaty wdrożeniowe pt. „Ocena statusu zagrożenia ras rodzimych” w ramach projektu „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” programu BIOSTRATEG II.

iz

W spotkaniu wzięli udział hodowcy zainteresowani problematyką ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, świata nauki, a także pracownicy PFHBiPM uczestniczący w pracach grupy roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych bydła oraz zaproszeni przedstawiciele szkół rolniczych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie technikum rolniczego: Anna Nocuń i Dominik Cieszkowski wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych p. Jerzym Wojtasikiem.

Uczestnicy warsztatów wysłuchali następujących wykładów wygłoszonych przez znanych ludzi nauki: „Aktualny stan ras i odmian zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony” – prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, „Działania i inicjatywy międzynarodowe na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt” – prof. dr hab. Elżbieta Martyniuk, „Ocena zmienności genetycznej polskich ras rodzimych w oparciu o wielkoskalowe badania genetyczne” – dr hab. Artur Gurgul, „Ocena statusu zagrożenia ras rodzimych objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt” – dr inż. Grażyna Polak. Ważnym i pouczającym punktem spotkania była wspólna dyskusja.

Na zakończenie nasi uczniowie wraz z opiekunem otrzymali zaświadczenie uczestnictwa w  w/w warsztatach.

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach za zaproszenie i wieloletnią współpracę.

 

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu