Home » Aktualności » Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

 
 

Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

 

Starsze wiadomości

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 zorganizowało „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” dla młodzieży szkół rolniczych.

 Celem testu było:

  • zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
  • zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,
  • popularyzacja żywności jakości ekologicznej oraz problematyki ekologii w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania,
  • kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko,
  • kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz finansowe

Wyniki :

I miejsce – Krzysztof Pieczyrak – 1600 zł

II miejsce – Mariusz Gałka – 1200 zł

III miejsce – Anna Nocuń – 900 zł

Wyróżnienie – Mateusz Kruk – 200 zł

Opiekunem uczniów była Pani Marzena Tęcza

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj