Home » Szkoła »

 

Warsztaty szkolne

 

Gospodarstwo

Warsztaty szkolne – gospodarstwo przy ZSCKR w Chrobrzu dysponuje ogółem 86,89 ha. użytków rolnych w tym:

 • grunty orne stanowią – 62,16 ha.,
 • użytki zielone – 24,73 ha.

Gospodarstwo prowadzi dwa piony produkcji:

 • pion produkcji roślinnej,
 • pion produkcji zwierzęcej.

W dziale produkcji roślinnej Gospodarstwo zajmuje się uprawą następujących roślin:

 • pszenica ozima odmiana „Symfonia” – 4,21 ha,
 • pszenica ozima odmiana „Tonaya” – 4,62 ha,
 • pszenżyto ozime odmiana „Fidello” – 10,5 ha,
 • owies odmiana „Góral” – 1,08 ha,
 • jęczmień jary – 15,08 ha,
 • ziemniaki – 2 ha,
 • buraki cukrowe – 11 ha,
 • groch – 4,97 ha,
 • bobik odmiana „Tim” – 5 ha.

Gospodarstwo  współpracuje z wieloma instytucjami działającymi w sektorze produkcji rolnej z terenu woj. świętokrzyskiego i małopolskiego. I tak od wielu lat współpracujemy z Centralą Nasienną w Busku – Zdroju, z Cukrownią „Łubna” w Kazimierzy Wielkiej a obecnie z Cukrownią w Robczycach. Poza tym w ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z firmą „Gomar” z Pińczowa w wyniku, czego została zawarta umowa kontraktacyjna na uprawę dwóch odmian kalafiorów „Majella” i „Balboa” i dwóch odmian brokułów „Partenon” i „Olympia” o łącznej powierzchni 2ha. Oprócz tego nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oddz. w Pińczowie. Dzięki możliwościom dofinansowania rolnictwa ze środków UE oprócz dopłat bezpośrednich Gospodarstwo wystąpiło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno – środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

W dziale produkcji zwierzęcej Gospodarstwo zajmuje się hodowlą trzody chlewnej. Stan trzody chlewnej na dzień 1.IV.2007r. wynosi:

 • ogólem – 272 szt.,
 • maciory – 22 szt.,
 • prosięta – 78 szt.,
 • warchlaki – 124 szt.,
 • tuczniki – 42 szt.,
 • knur – 1 szt.

Aby zapewnić sobie stały rynek zbytu tuczników Gospodarstwo zawarło umowę z firmą „ANIMEX” ze Starachowic gdzie co miesiąc sprzedajemy ok 20 szt. tuczników.

Gospodarstwo  stanowi bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu dla młodzieży. Uczniowie zarówno na zajęciach praktycznych jak i licznych praktykach wakacyjnych zapoznają się z organizacją pracy w Gospodarstwie. Dzięki dobrej współpracy z Dyrekcją szkoły na początku bieżącego roku park maszynowy gospodarstwa wzbogacony został o nowe maszyny tj.:

 • agregat uprawno – siewny,
 • rozsiewacz do nawozów,
 • kosiarkę do pielęgnacji trawników.

Oprócz tego gospodarstwo zakupiło ze własnych środków dmuchawę ssąco – tłoczącą do zboża, oraz głębosz. W najbliższym czasie Gospodarstwo planuje zakupić ciągnik o większej mocy wraz z osprzętem, jak również planuje modernizację chlewni i zwiększenie obsady trzody chlewnej do około 300 sztuk. W związku z tym, iż w Gospodarstwie znajduje się zmodernizowany budynek obory planujemy zakup bydła opasowego. Środki na te cele mamy zamiar pozyskać z funduszy unijnych. Poza tym po rozbiórce zawalonej części magazynów na tym miejscu planujemy budowę wiaty na maszyny rolnicze.

Mając na względzie dobro zarówno młodzieży jak i pracowników gospodarstwa nie cierpiącą zwłoki sprawą jest poprawa warunków sanitarnych w budynku gospodarstwa. Dlatego też, w najbliższym czasie planujemy założenie instalacji C.O. Energię potrzebną do ogrzania budynku mamy zamiar pozyskiwać ze słomy pochodzącej z własnego gospodarstwa. W związku z tym chcielibyśmy zakupić maszynę do produkcji brykietu ze słomy. Uczniowie na zajęciach praktycznych mieli by możliwość zapoznania się z innymi – niż tradycyjne – metodami pozyskiwania energii cieplnej.

Gospodarstwo  przy ZSCKR w Chrobrzu na dzień 11.06.2007 dysponuje następującym wyposażeniem:
Kombajn zbozowy.
Glebogryzarka.
Kolumna parnikowa.
Przyczepy – 2 szt.
Ciągnik MTZ-82.
Ciągnik DEUTZ.
Ciągnik – 3512.
Ciągnik – C330.
Wał gładki.
Wał Cambella
Wał pierścieniowy.
Brony ciężkie ciągnikowe.
Pług 3 skibowy.
Przyczepa do siana i słomy – 2szt.
Kultywator.
Obsypnik kopców.
Roztrząsaczo – zgrabiarka.
Obsypnik do ziemniaków.
Wielorak.
Czyszczalnia do zboża.
Brony.
Głębosz.
Podajnik ssąco – tłoczący do zboża.
Tur 15 – ładowacz czołowy.
Widły do Tur „Krokodyl”.
Szufla do Tur.
Kombajn do buraków.
Podajnik ślimakowy.
Siewnik punktowy do buraków.
Rozsiewacz do nawozów.
Pług 4 skibowy.
Sadzarka do ziemniaków.
Opryskiwacz.
Gwintownik – śrutownik.
Prasa do słomy.
Mieszalnik – rozdrabniacz.
Brona talerzowa.
Kombajn „Bolko”.
Wyrywacz marchwi.
Rozrzutnik obornika.
Ładowacz – koparka.
Brona 5 polowa.
Pług 3 skibowy – 2 szt.
Orkan.
Rozdrabniacz bijakowy z dmuchawą.
Kosiarka rotacyjna.
Kopaczka elewatorowa.
Łęciarka – rozdrabniacz.
Kosiarka elewatorowa pielęgnacyjna.
Zestaw uprawowo – siewny.
Rozsiewacz do nawozów zaczepiany.
Pług obracalny 4+1 „IBIS”.

Opracowanie:  Krzysztof Najberek.