Home » Szkoła »

 

Samorząd uczniowski

 

Rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący szkoły – Kacper Czapliński

Zastępca przewodniczącego szkoły – Paula Rzepecka

Skarbnik – Mariusz Gałka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Małgorzata Sternak