Home » Szkoła »

 

Rada rodziców

 

Rok szkolny 2014/15

Przewodnicząca: p. Zofia Lichwała

Z-ca przewodniczącej: p. Zofia Buczak

Członek: p. Danuta Czarnecka