Home » Szkoła » Projekty »

 

Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań

 

rpoProjekt dofinansowany z działania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 ZSCKR – Chrobrzu, Sandomierzu i Sichowie Dużym w kontekście przyszłego zatrudnienia poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych dla 157 uczniówz klas I-II oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji i 24 nauczycieli i rozwój współpracy zawodowej z otoczeniem.

Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego wsparciem szkoleniowym, edukacyjnym (kompetencje kluczowe) zostanie objętych 157 uczniów. Ponadto dla 63 oób zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe. Dla 24 nauczycieli zorganizowane zostaną szkolenia oraz studia podyplomowe poszerzające ich umiejętności w zakresie metodyki pracy z uczniem oraz umiejętności zawodowe. Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele trzech w/w szkół rolniczych. Uczestnicy w 90% są mieszkańcami obszarów wiejskich głównie z pow. pińczowskiego sandomierskiego i staszowskiego.

Działania projektu to: rekrutacja, nabywanie kompetencji kluczowych, szkolenia, staże i praktyki zawodowe dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz doposażenie szkół.

Okres realizacji: 15.01.2020 do 31.12.2021r.

Budżet 2 227 320,92zł.

Nabór do projektu

Spotkanie organizacyjne

 

stopka

 

 

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj