Home » Szkoła » Projekty »

 

Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań

 

rpo

Projekt – Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań.

Projekt dofinansowany z działania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 ZSCKR – Chrobrzu, Sandomierzu i Sichowie Dużym w kontekście przyszłego zatrudnienia poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych dla 157 ucz (55K) oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji i 24 nauczycieli (9K) i rozwój współpracy zawodowej z otoczeniem.

Przy współudziale środków EFS wsparciem szkoleniowym, edukacyjnym (kompetencje kluczowe) zostanie objętych 157 uczniów. (55K). Ponadto dla 63 oób. (22K) zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe. Dla 24(9K) nauczycieli zorganizowane zostaną szkolenia oraz studia podyplomowe poszerzające ich umiejętności w zakresie metodyki pracy z uczniem oraz umiejętności zawodowe. Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele trzech w/w szkół rolniczych. Uczestnicy w 90% są mieszkańcami obszarów wiejskich głównie z pow. pińczowskiego sandomierskiego i staszowskiego.

Działania projektu to: rekrutacja, nabywanie kompetencji kluczowych, szkolenia, staże i praktyki zawodowe dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz doposażenie szkół. Okres realizacji: 15.01.2020 do 31.12.2021r. budżet 2 227 320,92zł.

 

ZAKRES WSPARCIA

  1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
  2. Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje następujące działania:

 

I. Zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe Uczniów:

 

UCZESTNIK – UCZEŃ/UCZENNICA

a) zajęcia dodatkowe z matematyki – 4 grupy po 60 h na rok; 240 h w 2020 r., 240 h w 2021 r.

b) zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – 3 grupy po 30 h na rok; 90 h w 2020 r., 90 h w 2021 r.

c) zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego – 2 grupy po 30 h na rok; 60 h w 2020 r., 60 h w 2021 r.

d) zajęcia dodatkowe z języka francuskiego – 1 grupa po 30 h na rok; 30 h w 2020 r., 30 h w 2021 r.

e) zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości – 3 grupy po 20 h na rok; 60 h w 2020 r., 60 h w 2021 r.

f) zajęcia dodatkowe biologiczno-chemiczne – 1 grupa po 60 h na rok; 60 h w 2020 r., 60 h w 2021 r.

g) indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe – symulacje rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami – 79 h w 2020 r., 78 h w 2021 r.

h) warsztaty z psychologiem dotyczące autoprezentacji – 4 grupy po 30 h na rok; 120 h w 2020 r., 120 h w 2021 r.

i) indywidualne spotkania z psychologiem – 79 h w 2020 r., 78 h w 2021 r.

j) wyjazd edukacyjny na Targi Agrotech – 45 osób w 2020 r., 45 osób w 2021 r.

k) wyjazd edukacyjny na Targi Gastrotech – 17 osób w 2020 r., 17 osób w 2021 r.

l) wyjazd do Kombinatu Rolnego Kietrz – 34 osoby w 2020 r., 34 osoby w 2021 r.

m) wyjazd edukacyjny do Ziołowego Zakątka – 27 osób w 2020 r., 27 osób w 2021 r.

n) wyjazd edukacyjny na Międzynarodową Wystawę Rolniczą w Bednarach – 45 osób w 2020 r., 45 osób w 2021 r.

o) wyjazd edukacyjny na Targi Horeca – 17 osób w 2020 r., 17 osób w 2021 r.

p) wyjazd edukacyjny na Targi Medycyny Weterynaryjnej – 17 osób w 2020 r., 17 osób w 2021 r.

 

II. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

 

UCZESTNIK – UCZEŃ/UCZENNICA

a) seminarium popularno-naukowe dla uczniów dotyczące dostosowania oferty edukacyjnej do trendów w nowoczesnym rolnictwie i żywieniu– 3 seminaria po 6 h po 60 osób

b) cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, jst, PUP, organizacjami pracodawców, NGO – 6 spotkań po 3 h po 15 osób

c) podstawowy kurs rekreacji ruchowej z elementami jeździectwa – dla 12 osób

d) kurs groomerski – dla 45 osób

e) kurs inseminacji – dla 35 osób

f) kurs koparko ładowarki – dla 71 osób

g) kurs obsługi drona – dla 28 osób

h) kurs pilarz-drwal + obsługa kos spalinowych – dla 26 osób

i) kurs wózki widłowe z obsługą kasy fiskalnej i programem magazynowym – dla 78 osób

j) kurs prawa jazdy – dla 16 osób

k) kurs barista – dla 26 osób

l) kurs carvingu – dla 26 osób

m) kurs profesjonalnej obsługi konsumenta – dla 26 osób

n) obsługa programu GastroPOS – dla 26 osób

o) kurs florystyczny – dla 4 osób

 

  1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu:

 

UCZESTNIK – NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELKA

a) studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne – dla 2 osób

b) studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – dla 1 osoby

c) studia podyplomowe kwalifikacyjne – żywienie człowieka i dietetyka – dla 2 osób

d) studia podyplomowe – integrowana produkcja rolnicza – dla 4 osób

e) studia podyplomowe – chemia dla nauczycieli – dla 1 osoby

f) studia podyplomowe – technika, informatyka i technologie informacyjne – dla 1 osoby

g) kurs inseminacji – dla 2 osób

h) kurs obsługi drona – dla 7 osób

i) szkolenie z zakresu naprawy i diagnostyki układów klimatyzacji samochodowej – dla 7 osób

j) kurs na wózek widłowy z uprawnieniami instruktora – dla 4 osób

k) kurs diagnosta samochodowy – dla 4 osób

l) kurs obsługi konsumenta w gastronomii – dla 1 osoby

m) kurs obsługi programu GastroPOS – dla 2 osób

n) kurs obsługi AutoCAD – dla 4 osób

 

Praktyki w przedsiębiorstwach dla 40% uczniów objętych projektem.

 

Informacje związane z projektem:

 

 

 

 

stopka

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj