Harmonogram

 

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Tytuł projektu „Egzamin zawodowy
kapitałem na przyszłość”

Nr umowy UDA – POKL.
09.02.00-26-029/10-00

Nazwa Beneficjenta Skarb Państwa/Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, Chroberz 268, 28-425 Złota

Harmonogram zajęć w ramach projektu

„Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”

Od 01 X 2010 do 31 XII 2010

Grupa – Z ekonomią na ty (IV TA)

01.X (piątek)

22.X (piątek)

05.XI (piątek)

09.XI (wtorek)

26.XI (piątek)

03.XII (piątek)

Grupa – Unijny rolnik (IV TR)

05.X (wtorek)

26.X (wtorek)

02.XI (wtorek)

09.XI (wtorek)

30.XI(wtorek)

07.XII (wtorek)

Grupa – Nowe trendy w rolnictwie (III TR)

06.X (środa)

13.X (środa)

20.X (środa)

03.XI (środa)

17.XI (środa)

01.XII (środa)

Grupa – Młody przedsiębiorca w UE (III TA)

08.X (piątek)

19.X (wtorek)

29.X (piątek)

05.XI (piątek)

16.XI (wtorek)

26.XI (piątek)

Grupa – Fachowiec żywieniowiec

11.X
(poniedziałek)

25.X
(poniedziałek)

08.XI
(poniedziałek)

22.XI
(poniedziałek)

29 XI
(poniedziałek)

06.XII
(poniedziałek)

Grupa – Trening przed olimpiadami przedmiotowymi

06.X (środa)

12.X (wtorek)

19.X (wtorek)

16.XI (wtorek)

23.XI (wtorek)

Grupa
– Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń – fax, kopiarka, kasa fiskalna

Grupa FK/A (III
TŻ + IV TA1)

04.X
(poniedziałek)

08.X (piątek)

19.X (wtorek)

29.X (piątek)

15.XI
(poniedziałek)

GRUPA
FK/B (III TA +IV TA2)

05.X (wtorek)

18.X
(poniedziałek)

02.XI (wtorek)

29.XI
(poniedziałek)

30.XI (wtorek)

H A R M O N O G R A M

ZAJĘĆ /SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

Organizator
Skarb Państwa/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

Tytuł szkolenia/stażu/konferencji
Zajęcia/szkolenia w ramach projektu

Data i miejsce szkolenia/stażu/konferencji /
ZSCKR Chroberz

02.11.2010 – 30.11.2010
Łączna liczba godzin:

38

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia szkolenia/stażu/
konferencji
Przedmiot/Temat
Godziny realizacji
Liczba godzin
Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

02.11.2010
Zajęcia „Nabywamy dodatkowe umiejętności – obsługa urządzeń – fax, kopiarka, kasa fiskalna” grupa B
14.30-16.00
2
Kazimiera Kowalska

02.11.2010
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik”
14.30-16.00
2
Tomasz Czyszczoń

03.11.2010
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Nowe trendy w rolnictwie”
14.30-16.00
2
Danuta Kupis

05.11.2010
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Młody przedsiębiorca w UE”
14.30-16.00
2
Jerzy Trzepatowski

05.11.2010
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Z ekonomią na ty”
14.30-16.00
2
Anita Bogdan

08.11.2010
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Fachowiec żywieniowiec”
14.30-15.15
2
Elżbieta Sadura

09.11.2010
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik”
14.30-16.00
2
Tomasz Czyszczoń

09.11.2010
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Z ekonomią na ty”
14.30-16.00
2
Anita Bogdan

15.11.2010
Zajęcia „Nabywamy dodatkowe umiejętności – obsługa urządzeń – fax, kopiarka, kasa fiskalna” grupa A
14.30-16.00
2
Kazimiera Kowalska

16.11.2010
Trening przed olimpiadami przedmiotowymi
14.30-15.15
1
Tomasz Czyszczoń

16.11.2010
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Młody przedsiębiorca w UE”
14.30-15.15
2
Jerzy Trzepatowski

17.11.2010
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Nowe trendy w rolnictwie”
14.30-16.00
2
Danuta Kupis

19.11.2010
Wyjazd dydaktyczny – Łączymy teorię z praktyką – Targi HORECA Kraków
7.00 – 20.30
1 dzień
Elżbieta Sadura

22.11.2010
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Fachowiec żywieniowiec”
14.30-16.00
2
Elżbieta Sadura

23.11.2010
Trening przed olimpiadami przedmiotowymi
14.30-15.15
1
Tomasz Czyszczoń

26.11.2010
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Z ekonomią na ty”
14.30-15.15
2
Anita Bogdan

26.11.2010
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Młody przedsiębiorca w UE”
14.30-16.00
2
Jerzy Trzepatowski

29.11.2010
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Fachowiec żywieniowiec”
14.30-16.00
2
Elżbieta Sadura

29.11.2010
Zajęcia „Nabywamy dodatkowe umiejętności – obsługa urządzeń – fax, kopiarka, kasa fiskalna” grupa B
14.30-16.00
2
Kazimiera Kowalska

30.11.2010
Zajęcia „Nabywamy dodatkowe umiejętności – obsługa urządzeń – fax, kopiarka, kasa fiskalna” grupa B
14.30-16.00
2
Kazimiera Kowalska

30.11.2010
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik”
14.30-16.00
2
Tomasz Czyszczoń

Październik 2010
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
So
Nd

1

IVTA z E nT
2
3

4

FK A
5

FK B

IVTR UR
6

IIITR NTR

Owiur
7
8

IIITA MP

FK A
9
10

11

IIITŻ FŻ
12

Owiur
13

IIITR NTR
14
15
16
17

18

FK B
19

IIITA MP

FK A

Owiur
20

IIITR NTR
21
22

IVTA z E nT
23
24

25

IIITŻ FŻ
26

IVTR UR
27

Wycieczka do
28

Warszawy
29

FK A
IIITA MP
30
31

Listopad 2010
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
So
Nd

1
2

FK B

IVTR UR
3

IIITR NTR
4
5

IVTA z E nT

IIITA MP
6
7

8

IIITŻ FŻ
9

IVTA z E nT

IVTR UR
10
11
12
13
14

15

FK A
16

Owiur

IIITA MP
17

IIITR NTR
18
19

Wycieczka na targi Horeca Kraków
20
21

22

IIITŻ FŻ
23

Owiur
24
25
26

IVTA z E nT

IIITA MP
27
28

29

FK B

IIITŻ FŻ
30

FK B

IVTR UR

Grudzień 2010
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
So
Nd

1

IIITR NTR
2
3

IVTA z E nT
4
5

6

IIITŻ FŻ
7

IVTR UR
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Styczeń 2011
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Nd

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

IVTR UR
28
29
30

31

Luty 2011
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
So
Nd

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

IVTR UR
18

OWiUR
19

Warsztaty
z doradcą zawodowym

klasa IV TA

godz. 9.00
20

21

III TŻ FŻ
22

IVTA z E nT
23

IIITR NTR
24

IVTR UR
25

OWiUR

IVTA z E nT
26

Warsztaty
z doradcą zawodowym

klasa IV TR

godz. 8.00
27

28

III TŻ FŻ

H A R M O N O G R A M

ZAJĘĆ /SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

Organizator
Skarb Państwa/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

Tytuł szkolenia/stażu/konferencji
Zajęcia/szkolenia w ramach projektu

Data i miejsce szkolenia/stażu/konferencji /
ZSCKR Chroberz

27.01.2011
Łączna liczba godzin:

2

Data realizacji szkolenia szkolenia/stażu/
konferencji
Przedmiot/Temat
Godziny realizacji
Liczba godzin
Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

27.01.2011
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik”
14.30-16.00
2
Tomasz Czyszczoń

H A R M O N O G R A M

ZAJĘĆ /SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

Organizator
Skarb Państwa/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

Tytuł szkolenia/stażu/konferencji
Zajęcia/szkolenia w ramach projektu

Data i miejsce szkolenia/stażu/konferencji /
ZSCKR Chroberz

01.02.2011-28.02.2011
Łączna liczba godzin:

26

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia szkolenia/stażu/konferencji
Przedmiot/Temat
Godziny realizacji
Liczba godzin
Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

22.02.2011
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Z ekonomią na ty”
14.30-16.00
2
Anita Bogdan

17.02.2011
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik”
14.30-16.00
2
Tomasz Czyszczoń

18.02.2011
Trening przed olimpiadami przedmiotowymi
14.30-15.15
1
Tomasz Czyszczoń

19.02.2011
Warsztaty z doradcą zawodowym,
grupa IV TA
9.00-14.00
5
Teresa Wirecka

21.02.2011
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III„ Fachowiec żywieniowiec”
14.30-16.00
2
Elżbieta Sadura

23.02.2011
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III„ Nowe trendy w rolnictwie”
14.30-16.00
2
Danuta Kupis

24.02.2011
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik”
14.30-16.00
2
Tomasz Czyszczoń

25.02.2011
Trening przed olimpiadami przedmiotowymi
14.30-15.15
1
Tomasz Czyszczoń

25.02.2011
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Z ekonomią na ty”
14.30-16.00
2
Anita Bogdan

26.02.2011
Warsztaty z doradcą zawodowym,
grupa IV TR
8.00-13.00
5
Teresa Wirecka

28.02.2011
Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III„ Fachowiec żywieniowiec”
14.30-16.00
2
Elżbieta Sadura

Marzec 2011
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
So
Nd

1
2
3
4

OWiUR
5
6

7

III TŻ FŻ

IIITA MP
8

IVTA z E nT
9

IIITR NTR
10

IVTR UR
11

Wyjazd dydaktyczny Agrotech Kielce
12
13

14

III TŻ FŻ

IIITA MP
15

16
17

IVTR UR
18

OWiUR

IVTA z E nT
19
20

21

III TŻ FŻ

IIITA MP
22

IVTA z E nT
23

IIITR NTR
24

IVTR UR
25

OWiUR

26
27

28

III TŻ FŻ

IIITA MP
29
30

IIITR NTR

31

Kwiecień 2011

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
So
Nd

1

2
3

4

IIITA MP
5
6

IIITR NTR
7
8

IVTA z E nT
9
10

11

IIITA MP
12
13

IIITR NTR
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
24

25
26
27

28
29
30

Oznaczenia grup zajęciowych:

Grupa 1 – Z ekonomią na ty – IVTA z E nT

Grupa 2 – Unijny rolnik – IVTR UR

Grupa 3 – Nowe trendy w rolnictwie – IIITR NTR

Grupa 4 – Młody przedsiębiorca w UE – IIITA MP

Grupa 5 – Fachowiec żywieniowiec – III TŻ FŻ

Grupa 6 – Trening przed olimpiadami przedmiotowymi – OWiUR

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj