Baza dydaktyczna

 

Baza szkolenia teoretycznego:

  • pracownie przedmiotów ogólnokształcących
  • pracownie przedmiotów zawodowych
  • blok sportowy

Baza szkolenia praktycznego:

  • warsztaty szkolne: http://zsrchroberz.home.pl/autoinstalator/wordpress1/szkola/warsztaty-szkolne/
  • szkolna pracownia żywienia, unowocześniona w 2015 r.