Home » Szkoła »

 

Kadra kierownicza

 

Anna Jastrząb – Główny Księgowy

Barbara Grzybczak – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

Ilona Ziółkowska -  Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

Krzysztof Najberek - Kierownik Warsztatów Szkolnych