Home » Szkoła »

 

Nauczyciele

 

Bogdan Anita – przedmioty zawodowe

Czyszczoń Tomasz  -  przedmioty zawodowe

Dobaj Danuta – przedmioty zawodowe

Fabian Dorota – język angielski

Gad – Kowalska Kazimiera – przedmioty zawodowe

Kotulski Dariusz – informatyka, przedmioty zawodowe

Krochmal Waldemar  - ksiądz katecheta

Kupis Danuta  - przedmioty zawodowe

Liberek Joanna – język rosyjski

Michalska Wiesława – język polski

Ryczek Teresa – geografia, historia, WOS, pedagog szkolny

Rzepa Ewa – bibliotekarz, historia

Sadura Elżbieta – przedmioty zawodowe, chemia

Sakwa Artur – kierownik internatu

Steckiewicz Anna – wychowanie fizyczne, biologia

Steckiewicz Stanisław – wychowanie fizyczne i przysposobienie obronne

Stolarska Monika – wychowawca w internacie

Śpiewak Rafał – przedmioty zawodowe, fizyka

Wojtasik Halina – język niemiecki

Wojtasik Jerzy – przedmioty zawodowe

Ziółkowska Ilona – matematyka