Home » Szkoła »

 

Nauczyciele

 

Bogdan Anita – przedmioty zawodowe

Czyszczoń Tomasz  -  przedmioty zawodowe

Fabian Dorota – język angielski

Kozłowska Ewa – nauczyciel religii

Masiuda Patrycja  – przedmioty zawodowe

Liberek Joanna – język rosyjski, język polski

Orządała-Bandoła Iwona – chemia, pedagog szkolny

Ryczek Teresa – geografia, historia, wos

Rzepa Ewa – bibliotekarz

Sakwa Artur – wychowawca w internacie

Steckiewicz Anna – wychowanie fizyczne, biologia, przedmioty zawodowe

Steckiewicz Stanisław – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Sternak Małgorzata – język polski, wok, muzyka, bhp

Stolarska Monika – wychowawca w internacie

Szczepanik Renata - matematyka, fizyka

Śpiewak Rafał – przedmioty zawodowe, informatyka

Tęcza Marzena - przedmioty zawodowe

Wojtasik Halina – język niemiecki

Wojtasik Jerzy – przedmioty zawodowe

Ziółkowska Ilona – matematyka, kierownik praktycznej nauki zawodu