Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady urządzania i prowadzenia zakładów gastronomicznych, technologię sporządzania potraw, zasady żywienia zbiorowego oraz sposoby obsługi konsumenta. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnej pracowni żywienia, stołówkach i innych zakładach żywienia zbiorowego (restauracjach, barach, kawiarniach). Szkoła kończy się maturą i egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.