Technik rolnik

 

Posiadamy własną bazę do nauczania praktycznego dla chłopców w zakresie mechanizacji rolnictwa oraz dla dziewcząt w zakresie żywienia rodziny. W trakcie nauki uczniowie uzyskują prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia do obsługi kombajnu zbożowego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w gospodarstwie szkolnym, szkolnej pracowni żywienia (dziewczęta), gospodarstwach specjalistycznych. Uzyskanie kwalifikacji przez absolwenta gwarantuje możliwość uzyskania szerokiego dofinansowania ze środków Uni Europejskiej – dopłaty bezpośrednie, renty strukturalne dla rolników, dopłaty inwestycyjne. Szkoła kończy się maturą i egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.