Technik agrobiznesu

 

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości w małej firmie, łącznie z wersją komputerową oraz podstawy pracy biurowej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach przetwórstwa spożywczego i firmach handlowych(praktyki śródroczne). Szkoła kończy się maturą i egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.