Home » Szkoła »

 

Kierunki kształcenia

 

Absolwentom gimnazjum proponujemy naukę w 4-letnich technikach:

- technikum rolnicze

- technikum żywienia i usług gastronomicznych

- technikum agrobiznesu