Home » Szkoła »

 

Kierunki kształcenia

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu oferuje absolwentom szkoły podstawowej następujące 5-letnie kierunki kształcenia:

  • Technik architektury krajobrazu NOWOŚĆ!
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej NOWOŚĆ!
  • Technik rolnik
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik agrobiznesu