Pracownicy administracji i obsługi od 1947 roku

 
 1. Baran Bogusław – palacz c. o.
 2. Beczkowicz Zofia – referent
 3. Dziura Jan – dozorca nocny
 4. Fortuna Barbara – referent księgowości
 5. Gierat Jan – pracownik gospodarstwa pomocniczego
 6. Godzic Kazimiera – magazynier
 7. Hawryluk Henryk – dozorca nocny
 8. Kempiński Jan – sekretarz
 9. Kowalska Maria – kucharka
 10. Kurczyna Edmund – starszy rzemieślnik
 11. Kurzep Małgorzata – nocny opiekun
 12. Krzysik Tadeusz – główny księgowy
 13. Latos Józef – kierowca
 14. Marciszewska Małgorzata – pomoc kuchenna
 15. Morton Elżbieta – pomoc kuchenna
 16. Okopień Andrzej – palacz c. o.
 17. Osiecki Stanisław – kierownik administracyjny
 18. Rusek Józef – robotnik do prac ciężkich
 19. Sokołowska Zofia – księgowa
 20. Szczepanek Krystyna – opiekun nocny w internacie
 21. Zajączkowski Eugeniusz – księgowy
 22. Żuchowska Janina – sprzątaczka