Nauczyciele od 1947 roku

 
 1. Bruziewicz Anna – nauczyciel języka angielskiego
 2. Banaszek Jan – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 3. Barna Grażyna – nauczyciel fizyki
 4. Bartos Tadeusz – nauczyciel muzyki
 5. Blacha Henryk – nauczyciel języka polskiego
 6. Bogdan Leszek – nauczyciel fizyki
 7. Boguszewski Sławomir – nauczyciel fizyki i informatyki
 8. Boś Piotr – ksiądz katecheta
 9. Brożek Edward – nauczyciel przysposobienia obronnego i matematyki
 10. Bryła Józef – nauczyciel języka polskiego
 11. Ciszewska Grażyna – wychowawczyni w internacie
 12. Cieniuch Tomasz – ks. katecheta
 13. Czechowicz Ludgard – nauczyciel języka rosyjskiego
 14. Czerwiński Marceli – nauczyciel matematyki
 15. Dracz Anna – wychowawczyni w internacie
 16. Drużbacki Ignacy – kierownik internatu
 17. Fietkiewicz Anna – bibliotekarz, kierownik internatu
 18. Flak Ryszard – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 19. Gabryjończyk Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 20. Gierada Zdzisław kierownik gospodarstwa pomocniczego
 21. Gierat Tadeusz
 22. Górski Marian – kierownik gospodarstwa pomocniczego
 23. Grabowska Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 24. Grzywna Władysława – nauczyciel biologii
 25. Hawryluk Henryk – instruktor nauki jazdy samochodem osobowym
 26. Imiołek Monika – wychowawczyni w internacie
 27. Iwan Danuta – nauczyciel chemii
 28. Iwański Piotr – nauczyciel chemii
 29. Jachym Agnieszka – wychowawczyni w internacie
 30. Jarzyna Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 31. Jezierska Jolanta – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 32. Juruś Stefan – nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik internatu
 33. Kaleta Aniela – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 34. Kaleta Krystyna- nauczyciel chemii i fizyki
 35. Kardynał Barbara – nauczyciel języka rosyjskiego
 36. Kawiorski Henryk – nauczyciel języka polskiego
 37. Kinastowski Józef – nauczyciel matematyki
 38. Kisiel Ewa – wychowawca w internacie
 39. Klasa Izydor – nauczyciel arytmetyki stosowanej
 40. Kłap Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 41. Kłuskiewicz Maria – nauczyciel matematyki
 42. Koch Elżbieta – nauczyciel chemii
 43. Komorowska Małgorzata – nauczyciel wychowania fizycznego
 44. Komorowski Ryszard – nauczyciel wychowania fizycznego
 45. Kozłowski Adam – nauczyciel informatyki i fizyki
 46. Kowalski Kazimierz – nauczyciel wychowania fizycznego
 47. Krempa Zdzisław – nauczyciel wychowania fizycznego
 48. Kucięba Waldemar – katecheta
 49. Kula Zofia – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 50. Kurczab Zofia – nauczyciel matematyki
 51. Kurpios – Kańska Anna – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie
 52. Lis Kazimierz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 53. Liziniewicz Adam – nauczyciel wychowania fizycznego
 54. Liziniewicz Barbara – nauczyciel przedmiotów zawodowych, dyrektor i wicedyrektor szkoły
 55. Lozio Aleksander – nauczyciel wychowania fizycznego
 56. Lozio Teresa – nauczyciel języka polskiego
 57. Łagowski Józef – nauczyciel przedmiotów zawodowych, dyrektor szkoły
 58. Łagowska Marianna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 59. Łysakowska Stanisława – nauczyciel języka polskiego
 60. Madej Bronisław – nauczyciel wychowania fizycznego
 61. Madej Zofia – wychowawca w internacie
 62. Merta Barbara – przedmioty zawodowe
 63. Michałkiewicz Jadwiga – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 64. Michałkiewicz Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 65. Mlyńczak Jan – przedmioty zawodowe
 66. Młyńczak Maria – przedmioty zawodowe
 67. Mroczek Andrzej – kierownik gospodarstwa pomocniczego
 68. Mroczek Ewa – kierownik internatu
 69. Musiał Bogumił – przedmioty zawodowe
 70. Musiał Józefa – wychowawca w internacie
 71. Natus Stefan – ksiądz katecheta
 72. Nikiel Józef – kierownik gospodarstwa pomocniczego
 73. Nowak Barbara – nauczyciel matematyki
 74. Nowak Joanna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 75. Nowakowski Andrzej – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 76. Olszowa Renata – nauczyciel matematyki
 77. Opoka Elzbieta – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie
 78. Osemlak Osowski Stanisław – kierownik internatu
 79. Osiecka Cecylia – wychowawca w internacie
 80. Owczarek Helena – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 81. Pawełczak Barbara – wychowawca w internacie
 82. Pawełczak Henryk – kierownik internatu
 83. Petrylak Michał – kierownik internatu
 84. Pieterwas Halina – przedmioty zawodowe
 85. Płachta Jerzy – wychowawca w internacie
 86. Poniatowska Marianna – nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych
 87. Rabiej Maria – przedmioty zawodowe
 88. Rak Grażyna – nauczyciel matematyki
 89. Rogal Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 90. Rogal Józef – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 91. Rogóż Alfred – kierownik gospodarstwa pomocniczego
 92. Romanowska Irena – nauczyciel historii
 93. Rutkowska Irena – nauczyciel przedmiotów zawodowych i biologii
 94. Rutkowski Stefan – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 95. Ryczek Zbigniew – nauczyciel matematyki i informatyki
 96. Sadowska – nauczyciel biologii
 97. Sitkowska Halina – nauczyciel języka rosyjskiego
 98. Sitkowski Władysław – wychowawca w internacie
 99. Skarżyńska Helena – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 100. Skowron Jan – nauczyciel matematyki i fizyki
 101. Skóra Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 102. Skuta Krystyna – nauczyciel języka polskiego i języka francuskiego
 103. Staniek Daria – nauczyciel języka angielskiego
 104. Stępień Bożena – wychowawca w internacie
 105. Stępień Jan – nauczyciel historii
 106. Szałankiewicz Stanisław – instruktor nauki jazdy samochodem
 107. Szczygieł Krystyna – nauczyciel historii, geografii, WOS
 108. Szymczyk Stanisław – wychowawca w internacie
 109. Śliwa Mieczysław – kierownik gospodarstwa pomocniczego
 110. Śpiewak Czesław – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 111. Tabor Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego
 112. Tamborowski Marian – nauczyciel wychowania fizycznego
 113. Tazbir Marek – ksiądz katecheta
 114. Tłomak Waldemar – ksiądz katecheta
 115. Wajda Zbigniew – ksiądz katecheta
 116. Wąsowicz Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 117. Wąsowicz Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 118. Wilkus Józefa – nauczyciel języka polskiego
 119. Wilkus Kazimierz – kierownik internatu, wychowawca w internacie
 120. Wojciechowski Franciszek – wychowawca w internacie
 121. Wojtasik Halina – nauczyciel języka niemieckiego
 122. Wójcik Mariusz – nauczyciel języka niemieckiego
 123. Zabroń Marian – nauka jazdy samochodem
 124. Zapała Krzysztof – ksiądz katecheta
 125. Zaremba Stanisław – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 126. Zdański Jan – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 127. Zielonka Marek – ksiądz katecheta
 128. Żabicki Jerzy – nauczyciel języka rosyjskiego
 129. Żak Marian – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 130. Żak Wiesława – nauczyciel fizyki