Nauczyciele od 1947 roku

 
  1. Bruziewicz Anna – nauczyciel języka angielskiego
  2. Banaszek Jan – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  3. Barna Grażyna – nauczyciel fizyki
  4. Bartos Tadeusz – nauczyciel muzyki
  5. Blacha Henryk – nauczyciel języka polskiego
  6. Bogdan Leszek – nauczyciel fizyki
  7. Boguszewski Sławomir – nauczyciel fizyki i informatyki
  8. Boś Piotr – ksiądz katecheta
  9. Brożek Edward – nauczyciel przysposobienia obronnego i matematyki
  10. Bryła Józef – nauczyciel języka polskiego
  11. Ciszewska Grażyna – wychowawczyni w internacie
  12. Cieniuch Tomasz – ks. katecheta
  13. Czechowicz Ludgard – nauczyciel języka rosyjskiego
  14. Czerwiński Marceli – nauczyciel matematyki
  15. Dracz Anna – wychowawczyni w internacie
  16. Drużbacki Ignacy – kierownik internatu
  17. Fietkiewicz Anna – bibliotekarz, kierownik internatu
  18. Flak Ryszard – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  19. Gabryjończyk Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  20. Gierada Zdzisław kierownik gospodarstwa pomocniczego
  21. Gierat Tadeusz
  22. Górski Marian – kierownik gospodarstwa pomocniczego
  23. Grabowska Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  24. Grzywna Władysława – nauczyciel biologii
  25. Hawryluk Henryk – instruktor nauki jazdy samochodem osobowym
  26. Imiołek Monika – wychowawczyni w internacie
  27. Iwan Danuta – nauczyciel chemii
  28. Iwański Piotr – nauczyciel chemii
  29. Jachym Agnieszka – wychowawczyni w internacie
  30. Jarzyna Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  31. Jezierska Jolanta – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  32. Juruś Stefan – nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik internatu
  33. Kaleta Aniela – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  34. Kaleta Krystyna- nauczyciel chemii i fizyki
  35. Kardynał Barbara – nauczyciel języka rosyjskiego
  36. Kawiorski Henryk – nauczyciel języka polskiego
  37. Kinastowski Józef – nauczyciel matematyki
  38. Kisiel Ewa – wychowawca w internacie
  39. Klasa Izydor – nauczyciel arytmetyki stosowanej
  40. Kłap Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  41. Kłuskiewicz Maria – nauczyciel matematyki
  42. Koch Elżbieta – nauczyciel chemii
  43. Komorowska Małgorzata – nauczyciel wychowania fizycznego
  44. Komorowski Ryszard – nauczyciel wychowania fizycznego
  45. Kozłowski Adam – nauczyciel informatyki i fizyki
  46. Kowalski Kazimierz – nauczyciel wychowania fizycznego
  47. Krempa Zdzisław – nauczyciel wychowania fizycznego
  48. Kucięba Waldemar – katecheta
  49. Kula Zofia – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  50. Kurczab Zofia – nauczyciel matematyki
  51. Kurpios – Kańska Anna – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie
  52. Lis Kazimierz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  53. Liziniewicz Adam – nauczyciel wychowania fizycznego
  54. Liziniewicz Barbara – nauczyciel przedmiotów zawodowych, dyrektor i wicedyrektor szkoły
  55. Lozio Aleksander – nauczyciel wychowania fizycznego
  56. Lozio Teresa – nauczyciel języka polskiego
  57. Łagowski Józef – nauczyciel przedmiotów zawodowych, dyrektor szkoły
  58. Łagowska Marianna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  59. Łysakowska Stanisława – nauczyciel języka polskiego
  60. Madej Bronisław – nauczyciel wychowania fizycznego
  61. Madej Zofia – wychowawca w internacie
  62. Merta Barbara – przedmioty zawodowe
  63. Michałkiewicz Jadwiga – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  64. Michałkiewicz Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  65. Mlyńczak Jan – przedmioty zawodowe
  66. Młyńczak Maria – przedmioty zawodowe
  67. Mroczek Andrzej – kierownik gospodarstwa pomocniczego
  68. Mroczek Ewa – kierownik internatu
  69. Musiał Bogumił – przedmioty zawodowe
  70. Musiał Józefa – wychowawca w internacie
  71. Natus Stefan – ksiądz katecheta
  72. Nikiel Józef – kierownik gospodarstwa pomocniczego
  73. Nowak Barbara – nauczyciel matematyki
  74. Nowak Joanna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  75. Nowakowski Andrzej – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  76. Olszowa Renata – nauczyciel matematyki
  77. Opoka Elzbieta – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie
  78. Osemlak Osowski Stanisław – kierownik internatu
  79. Osiecka Cecylia – wychowawca w internacie
  80. Owczarek Helena – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  81. Pawełczak Barbara – wychowawca w internacie
  82. Pawełczak Henryk – kierownik internatu
  83. Petrylak Michał – kierownik internatu
  84. Pieterwas Halina – przedmioty zawodowe
  85. Płachta Jerzy – wychowawca w internacie
  86. Poniatowska Marianna – nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych
  87. Rabiej Maria – przedmioty zawodowe
  88. Rak Grażyna – nauczyciel matematyki
  89. Rogal Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  90. Rogal Józef – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  91. Rogóż Alfred – kierownik gospodarstwa pomocniczego
  92. Romanowska Irena – nauczyciel historii
  93. Rutkowska Irena – nauczyciel przedmiotów zawodowych i biologii
  94. Rutkowski Stefan – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  95. Ryczek Zbigniew – nauczyciel matematyki i informatyki
  96. Sadowska – nauczyciel biologii
  97. Sitkowska Halina – nauczyciel języka rosyjskiego
  98. Sitkowski Władysław – wychowawca w internacie
  99. Skarżyńska Helena – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  100. Skowron Jan – nauczyciel matematyki i fizyki
  101. Skóra Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  102. Skuta Krystyna – nauczyciel języka polskiego i języka francuskiego
  103. Staniek Daria – nauczyciel języka angielskiego
  104. Stępień Bożena – wychowawca w internacie
  105. Stępień Jan – nauczyciel historii
  106. Szałankiewicz Stanisław – instruktor nauki jazdy samochodem
  107. Szczygieł Krystyna – nauczyciel historii, geografii, WOS
  108. Szymczyk Stanisław – wychowawca w internacie
  109. Śliwa Mieczysław – kierownik gospodarstwa pomocniczego
  110. Śpiewak Czesław – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  111. Tabor Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego
  112. Tamborowski Marian – nauczyciel wychowania fizycznego
  113. Tazbir Marek – ksiądz katecheta
  114. Tłomak Waldemar – ksiądz katecheta
  115. Wajda Zbigniew – ksiądz katecheta
  116. Wąsowicz Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  117. Wąsowicz Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  118. Wilkus Józefa – nauczyciel języka polskiego
  119. Wilkus Kazimierz – kierownik internatu, wychowawca w internacie
  120. Wojciechowski Franciszek – wychowawca w internacie
  121. Wojtasik Halina – nauczyciel języka niemieckiego
  122. Wójcik Mariusz – nauczyciel języka niemieckiego
  123. Zabroń Marian – nauka jazdy samochodem
  124. Zapała Krzysztof – ksiądz katecheta
  125. Zaremba Stanisław – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  126. Zdański Jan – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  127. Zielonka Marek – ksiądz katecheta
  128. Żabicki Jerzy – nauczyciel języka rosyjskiego
  129. Żak Marian – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  130. Żak Wiesława – nauczyciel fizyki