Kierownicctwo internatu od 1947 roku

 
  1. Drużbacki Ignacy, Petrykak Michał 1953
  2. Lozio Aleksander 1953 – 1956
  3. Juruś Stefan 1956 – 1958
  4. Osemlak Stanisław 1958 – 1961
  5. Żabicki Jerzy 1961 -1963
  6. Pawełczak Henryk 1963 – 1977
  7. Wilkus Kazimierz 1977 – 1983
  8. Mroczek Ewa 1983 – 1986
  9. Fietkiewicz Anna 1986 – 1990
  10. Wilkus Kazimierz 1990 – 1999
  11. Stolarska Monika 1999 – 2001
  12. Rutkowska Irena 2001 – 2004