Home » Szkoła »

 

Biblioteka

 

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK: 8:00 – 15:00 (E. Rzepa)

WTOREK: 8:00 – 11:00 (M. Sternak)

ŚRODA: 8:00 – 8:30    9:20 – 12.05   12:50 – 14:45 (E. Rzepa)

CZWARTEK: 8:00 – 8:30 oraz 10:10 – 15:00 (E. Rzepa)

PIĄTEK: 8:00 – 14:00 /w dni zjazdu KKZ: 10:00 – 16:00/ (E.Rzepa)

Biblioteka ZSCKR w Chrobrzu jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenia sprzyjające edukacji i samokształceniu. Stanowi pracownię interdyscyplinarną, dzięki której użytkownik może samodzielnie zdobywać informacje przydatne do poszerzania wiedzy (zakładka: Centrum Informacji Multimedialnej).

 

 

ROK  SZKOLNY  2021/2022

WYDARZENIA

– 4 września 2021 r. – nasza szkoła uczestniczyła w 10. jubileuszowym Narodowym Czytaniu, zorganizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Pińczowie.

W pięknej scenerii przygotowanej w wirydarzu Muzeum Regionalnego w Pińczowie, przenoszącej nas do początków XX wieku, spotkało się około siedemdziesięciu osób po raz kolejny udowadniając, że wspólne czytanie wybitnej literatury polskiej jaką jest „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – łączy pokolenia.

Naszą szkołę reprezentowali: finalista V Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, uczeń kl. III 5-letniego technikum rolniczego – Mariusz Gałka oraz nauczycielki: Iwona Orządała-Bandoła, Monika Stolarska i Ewa Rzepa.

Serdecznie dziękujemy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie za zaproszenie i miłą atmosferę.

IMG_4658

– 6 września 2021 r. – odbył się coroczny kiermasz używanych podręczników;

– Uchwałą Sejmu i Senatu RP, rok 2021 ogłoszony został rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę Jego śmierci. 12 września 2021 roku Kardynał został beatyfikowany. W związku z powyższymi uroczystościami przeprowadziliśmy konkurs-test wiedzy o życiu, działalności i twórczości Prymasa Tysiąclecia.

Do konkursu przystąpiło sześcioro uczniów. A oto zwycięzcy:

I miejsce: Gałka Mariusz, kl. III TR (SP)

II miejsce: Łakomiec Stanisław, kl. II TR

III miejsce: Baran Aleksandra, kl. II TŻ

Wyróżnienia otrzymały: Rzepa Wiktoria, Liberek Katarzyna i Gajos Martyna z klasy II TŻ.

Gratulujemy!

Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną i nauczycielkę religii – p. Ewę Kozłowską.

IMG-20210922-WA0000

IMG-20210922-WA0001

– 29 września 2021 r. – DZIEŃ  GŁOŚNEGO  CZYTANIA

DSC03743

W bieżącym roku szkolnym Dzień Głośnego Czytania zorganizowaliśmy z klasą I TŻO we współpracy z p. prof. Iwoną Orządałą-Bandołą.

Wszyscy uczestnicy spotkania czytali wierszyki usprawniające dykcję.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że czytanie jest nie tylko przyjemne, ale też pożyteczne. Dziękujemy!

Dzień Głośnego Czytania, 2021

Dzień Głośnego Czytania, 2021

Dzień Głośnego Czytania, 2021

Dzień Głośnego Czytania, 2021

Dzień Głośnego Czytania, 2021

Dzień Głośnego Czytania, 2021

Dzień Głośnego Czytania, 2021

Dzień Głośnego Czytania, 2021

 • 2022 – ROKIEM ROMANTYZMU POLSKIEGO
 • Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, gdyż w roku 2022 przypada dwusetna rocznica tej epoki.  To właśnie w 1822 roku w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, co zapoczątkowało polski romantyzm. W uchwale napisano m.in.:
 • „Wtedy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne „Romantyczność”, „Powrót taty”, „Świtezianka”, „Pani Twardowska”, bez których trudno wyobrazić sobie ostatnich dwieście lat polskiej kultury. To, co nastąpiło potem, było bez precedensu w polskich dziejach. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.
 • „Romantyzm przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki”.
 • „Twórcy ci byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście. Bez twórczości ich oraz Maurycego Mochnackiego, Aleksandra Fredry, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego, Artura Grottgera, Marii Szymanowskiej i Narcyzy Żmichowskiej nie bylibyśmy dziś tym, kim jesteśmy”.
 • „Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków”.
 • „Wypracowane i utrwalone zostały najważniejsze cechy pozwalające nam przetrwać nawet najdramatyczniejsze próby zniszczenia narodu. Honor, waleczność, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, empatia wobec losu innych i gotowość do ofiar, otwartość na inne kultury oraz przywiązanie do wolności — ten kanon wartości narodowej wspólnoty romantyzm przeniósł z dawnej Rzeczypospolitej i zdefiniował na nowo. Bez Maurycego Mochnackiego i jego pism o wolnych Polakach, bez wieszczów Mickiewicza i Słowackiego, pochowanych w królewskich kryptach, bo Polacy uznali, że królom Polski są równi, nie byłoby Legionów Piłsudskiego czy Powstańców Warszawskich”.
 • „To z romantyzmu wyrósł nowoczesny mesjanizm Jana Pawła II i unikatowy w dziejach świata ruch Solidarność„.
 • „Pamięć romantyzmu polskiego jest zatem pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. /Źródło: dzieje.pl/
 • PATRONATEM ROKU 2022 zostali uhonorowani: Maria Konopnicka, Józef Wybicki, Wanda Rutkiewicz i Maria Grzegorzewska. Kim byli?
 • Maria Konopnicka

  Polska pisarka, poetka, tłumaczka i publicystka. W 2022 roku przypada 180. rocznica jej urodzin.  Autorka „Roty” – wiersza, w którym wyraziła protest przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim. W swoich utworach protestowała przeciwko ustrojowi oraz niesprawiedliwości społecznej. Brała udział w proteście przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni, akcji potępiającej represje władz pruskich. Działała na rzecz praw kobiet, pomocy dla więźniów politycznych i kryminalnych.

 • Józef Wybicki

  To autor „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która od  1927 roku stała się polskim hymnem narodowym. W bieżącym roku mija 225 lat od momentu jej powstania.

 • Wanda Rutkiewicz

  Sławna polska himalaistka. Jako trzecia kobieta na świecie i jako pierwsza osoba z Polski zdobyła szczyt Mount Everestu, a jako pierwsza kobieta szczyt K2.

 • Maria Grzegorzewska

 • Pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog i działaczka społeczna. Twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.

 • „Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są poparte czynem, choćby próbą działania” – mawiała.
 • Źródło: www.lustrobiblioteki.pl

 – LUTY MIESIĄCEM PATRONA SZKOŁY

W miesiącu lutym obchodzimy Dni Patrona Szkoły.

Aby uczcić te dni, w bieżącym roku zorganizowaliśmy konkurs na prezentację oraz pracę pisemną przedstawiającą sylwetkę pierwszego polskiego króla – Bolesława Chrobrego.

Zwycięzcą konkursu na pracę pisemną została Gabriela Woźniak z klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Gabrysia w sposób bardzo szczegółowy przybliżyła sylwetkę i dokonania patrona szkoły, a także wykonała jego portret.

Zwycięzcą konkursu na prezentację został Dominik Smogór – uczeń klasy I Technikum Rolniczego. Serdecznie Wam gratulujemy!

W swojej prezentacji Dominik przybliżył nie tylko sylwetkę i dokonania króla, ale też wyjaśnił skąd pochodzi nazwa wsi Chroberz i od kiedy nasza szkoła nosi jego imię. Całość odpowiednio zilustrował obrazami przedstawiającymi różne wydarzenia z życia władcy.

Praca Dominika została zaprezentowana w klasach na godzinach wychowawczych podczas zdalnego nauczania.

– luty 2022 r. – nasza szkoła otrzymała antologię utworów przesłanych na konkurs: „Niepodległa piórem i obiektywem”, który odbył się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W zbiorze tym zamieszczono m.in. prace uczniów naszej szkoły.

W kategorii „Zdjęcie” – II miejsce zajął Patryk Steckiewicz. Tytuł pracy: „Pamiątki rodzinne”.

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymały: Sylwia Strasz i Natalia Czerw za pracę zatytułowaną: „Zagadkowy obelisk”.

Publikacja znajduje się w naszej bibliotece – zapraszamy!

 • 25 luty 2022 r. – z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21 luty), spotkaliśmy się z kl. I TŻO, aby napisać test pt: „Z polszczyzną za pan brat”. Młodzież miała za zadanie użyć właściwej formy rzeczowników, rozpoznać błędy w podanym tekście i zaproponować poprawne sformułowania, wpisać słowami odpowiednią formę liczebnika, rozpoznać poprawność określonych form, wyrażenia obce zastąpić rodzimymi, wybrać właściwy wyraz i użyć go w zdaniu.
 • Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z nauczycielką języka polskiego – p. Iwoną Orządałą-Bandołą. Oprócz uczczenia tak ważnego dnia, jednocześnie młodzież miała okazję wykonać ćwiczenia utrwalające poprawność posługiwania się językiem ojczystym.
 • 9 marca 2022 r. o godz. 13.00 w naszej szkole odbył się etap kwalifikacyjny I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

W konkursie wzięło udział troje uczniów zajmując odpowiednio miejsca w szkolnym etapie kwalifikacyjnym:

I. Natalia Czerw

II. Katarzyna Liberek

III. Mariusz Gałka

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursu!

Konkurs nadzorowała nauczycielka historii p. Teresa Ryczek oraz biblioteka szkolna.

 • 16 marca 2022 r. – wzięliśmy udział w XXX Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka w Województwie Świętokrzyskim organizowanym przez Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło: Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie.
 • Biblioteka zorganizowała konkurs wiedzy o życiu i działalności Józefa Wybickiego, który należy do patronów bieżącego roku kalendarzowego.
 • Zwycięzcy konkursu:
 • I miejsce: Dominik Smogór, kl. I TR
 • II miejsce: Kajetan Wawrzykowski, kl. I TR
 • III miejsce: Szymon Piotrowski, kl. I TR
 • Wyróżnienia otrzymali: Emilia Gajos z kl. I TA i Piotr Niedziela z kl. I TŻ.
 • Serdecznie gratulujemy!

Koło biblioteczne wykonało gazetkę przybliżającą postać Józefa Wybickiego.

 – 7 kwietnia 2022 r.  – w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie odbył się VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz uczniów szkół średnich.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Mariusz Gałka z klasy III Technikum Rolniczego (P) i Krzysztof Pieczyrak z klasy IV Technikum Rolniczego.

Miło nam poinformować, że w kategorii szkół średnich II miejsce zostało przyznane Mariuszowi Gałce za interpretację fragmentu „Chłopów” Władysława Reymonta.

Krzysztof Pieczyrak zaprezentował fragment powieści „Matki i córki” Ałbeny Grabowskiej, zajmując IV miejsce.

Serdecznie gratulujemy!

gablocie

 • 23 kwietnia 2022 r. – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Z tej okazji koło biblioteczne przygotowało wystawkę w gablocie na korytarzu szkolnym, przybliżającą historię tego święta. Została także przygotowana prezentacja przedstawiająca historię książki, z którą uczniowie zapoznali się podczas godzin wychowawczych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odwiedzili nas pisarze:

 2013 r. –  Andrzej Rytelewski (zm. 2019)

andrzej r

Źródło: Wyd. Szaman

 2016 r.  –  Jan Chruśliński

chruśliński

2019 r. – Maciej Liziniewicz

06-DSC05107

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 INFORMACJE O BIBLIOTECE:

Nasz księgozbiór:

 • lektury
 • literatura związana z kierunkami kształcenia
 • klasyka
 • literatura psychologiczno-pedagogiczna
 • literatura rozrywkowa
 • kartoteka tematyczna
 • kroniki szkoły
 • dokumenty audiowizualne
 • baza podręczników (od roku szkolnego 2014/2015)

Kroniki naszej szkoły stanowią bogate źródło wiedzy nie tylko o placówce, lecz także o oświacie rolniczej i zachodzących w niej zmianach przez minione lata. Najstarsza zachowana kronika szkoły została założona w 1974 roku, a najstarsza (dziś już pamiątkowa) księga inwentarzowa naszej biblioteki pochodzi z 1955 roku.

Kronika 1977-1982, ZSR w Chrobrzu - zawiera informacje o chroberskim technikum, a także o naszej okolicy i kraju, dzięki ręcznie wpisywanym notatkom oraz wklejanym wycinkom prasowym. Źródło - ZSCKR w Chrobrzu.

Do roku szkolnego 2005/2006 biblioteka znajdowała się w pałacu, skąd została przeniesiona do unowocześnionego i odremontowanego pomieszczenia     w szkole.

W roku szkolnym 1999/2000 księgozbiór liczył 10.554 egzemplarzy, w 2006/2007 – 17.100 egz., a w 2011/2012 – 18.300 egz.

We wrześniu 2000 roku zostały dołączone zbiory ze zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gackach.

W lutym 2002 r. rozpoczęliśmy współpracę z dwiema warszawskimi fundacjami: Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga oraz Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim, dzięki którym każdego roku otrzymujemy w darze nowości wydawnicze z różnych dziedzin.

W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 braliśmy aktywny udział w programie edukacyjnym Newsweeka EDU, co pozwoliło nam na wzbogacenie zbiorów o cały komplet Encyklopedii Audiowizualnej Britannica, komplet przewodników po różnicach kulturowych (kraje europejskie) oraz komplet zeszytów historycznych Newsweeka: „PRL – świadkowie”.

Od stycznia 2009 roku bierzemy udział w programie edukacyjnym Filmoteka Szkolna, przygotowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu, biblioteka kompletuje płyty DVD z wybitnymi i istotnymi dziełami kina polskiego.

W grudniu 2011 roku otrzymaliśmy dar książkowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach: „Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)”, pod redakcją naukową A.D. Rotfelda i A.W. Torkunowa – rezultat pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

W grudniu 2014 r. Kieleckie Towarzystwo Naukowe realizując swój statutowy obowiązek popularyzacji wiedzy, przekazało naszej bibliotece nieodpłatnie 29 sztuk książek własnego wydawnictwa. Tematyka książek dotyczy m.in. historii, kultury i tradycji naszego regionu.

Z chwilą objęcia szkoły patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązaliśmy współpracę z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego  w Warszawie. W redagowanym przez nich elektronicznym czasopiśmie: Rolniczy Magazyn Elektroniczny, nr 25/maj 2008, www.cbr.edu.pl, ukazał się artykuł i zamieszczono fotografie ilustrujące historię i pracę naszej szkoły. Oto link do artykułu: http://cbr.gov.pl/rme-archiwum/2008/rme25/dane/3_2.html

Co roku biblioteka organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży, a informacje dotyczące tych wydarzeń zamieszczane są w „Aktualnościach” na stronie internetowej naszej szkoły.

Wraz z nauczycielami naszej szkoły Państwem Haliną i Jerzym Wojtasik, wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”. Uczniowie wzięli także aktywny udział w akcji: „Podaruj książkę dzieciom niepełnosprawnym”, zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie.

Począwszy od roku szkolnego 2012/13, w miesiącu wrześniu w bibliotece organizowany jest „Kiermasz podręczników używanych” prowadzony przez uczniów.

5 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Rytelewskim: „Wpływ podróży po Azji na twórczość pisarza”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły, a także goście z Gimnazjum w Złotej i Szkoły Podstawowej w Chrobrzu z opiekunami.

Od roku szkolnego 2014/15 tworzymy „bazę podręczników”.

Od 9 lutego do 30 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu była prezentowana Wystawa Fotografii Amatorskiej zorganizowana z okazji obchodów miesiąca lutego jako miesiąca tematyki wiejskiej, zatytułowana: „Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła”. Na wystawie prezentowane były fotografie wykonane przez trzynastu autorów, m. in. przez uczniów naszej szkoły, uczniów Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gackach, a także przez osoby dorosłe spoza szkoły (zdjęcia w galerii na dole strony).

Rok  2014 obchodziliśmy jako ROK  CZYTELNIKA. Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił JUBILEUSZOWY ROK 2014 etapem działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy, pod hasłem: „650 lat w służbie książki” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Nasi czytelnicy również przyłączyli się do obchodów.

W roku szkolnym 2015/16 zorganizowaliśmy wystawę: „Jan Paweł II – nasze pamiątki po Świętym”.

W roku szkolnym 2016/17 braliśmy udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu zostały uzupełnione zbiory, odbywały się spotkania Koła Przyjaciół Książki, a 07.11.2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie z p. Janem Chruślińskim – autorem m.in. nowo wydanej powieści pt: „Z Chrobrza na wojenną tułaczkę”. Członkinie Koła Przyjaciół Książki odbyły wycieczkę do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Również w roku szkolnym 2016/17 zorganizowaliśmy wystawę pamiątek związanych z „Solidarnością” z okazji 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego: pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”, ulotki, fotografie, plakietki okolicznościowe.

W roku szkolnym 2017/18 otrzymaliśmy dwa dary książkowe: z Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie oraz od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Warszawie. Ogółem dar liczy przeszło sto egzemplarzy.

29 września 2017 r.  w naszej bibliotece odbył się konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim, natomiast 27 lutego 2018 r.  odbył się konkurs wiedzy z okazji Dni Patrona Szkoły: „Panowanie Bolesława Chrobrego”.

W roku szkolnym 2018/19 obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W bibliotece odbył się 3-etapowy konkurs wiedzy pt: „Polskie drogi do niepodległości”, przeprowadzony we współpracy z pedagogiem szkolnym. Z okazji Dni Patrona Szkoły został przygotowany program artystyczny oraz przeprowadzony konkurs literacko-plastyczny: „Dokonania Bolesława Chrobrego na arenie polskiej i międzynarodowej” – współpraca z nauczycielem j. polskiego. Dwóch uczniów klasy I zostało przygotowanych do IV Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, który odbył się w LO w Pińczowie. Uczniowie zajęli II i IV miejsce. Koło Przyjaciół Biblioteki wzięło udział w akcji organizowanej przez SU: „BohaterON – włącz historię”. Klasa I wzięła udział w Grze biblioteczno-historycznej: „Poznajemy Chroberz, jego historię i zabytki”. Efektem gry jest wspólnie utworzona broszurka pod tym samym tytułem, która wzbogaciła kartotekę tematyczną.

W roku szkolnym 2019/20 dołączyliśmy do akcji Narodowego Czytania, które odbyło się w naszej szkole. Z okazji 75. rocznicy odbył się konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

22 listopada 2019 r. gościliśmy p. Macieja Liziniewicza. autora wysoko ocenianych powieści historycznych: „Scheda”, „Czas pomsty”, „Mroczny zew”. Pan Liziniewicz dzieciństwo spędził w Chrobrzu, gdzie ukończył szkołę podstawową, natomiast jego rodzice pracowali w techniku rolniczym. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie. W lutym 2020 r. biblioteka współorganizowała etap szkolny II edycji: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – walory turystyczne województwa świętokrzyskiego”, organizowanego przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Również w lutym, z okazji Dni Patrona Szkoły” odbył się I etap konkursu wiedzy: „Bolesław Chrobry i jego czasy”, a w marcu II etap związany z obchodami 1000-lecia Chrobrza: „Historia Chrobrza – 1000-lecie założenia wsi”. Nasi uczniowie wzięli udział w XXIV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla szkół średnich, zorganizowanym w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka. Od 12 marca 2020 r. aż do końca roku szkolnego biblioteka aktywnie uczestniczyła w zdalnym nauczaniu.

Mimo utrudnień związanych z pandemią, w roku szkolnym 2020/21 zorganizowaliśmy Dzień Głośnego Czytania, a także 24 marca 2021 w sposób zdalny braliśmy udział w V Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, zorganizowanym w ramach Tygodnia Kultury przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie. Do konkursu przystąpiło dwóch uczniów naszej szkoły. II miejsce zajął uczeń kl. II TR (P) – Mariusz Gałka, a III miejsce przypadło Krzysztofowi Pieczyrakowi z kl. III TR.

Również w sposób zdalny zorganizowaliśmy w marcu plebiscyt na ulubionego autora książek z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek.

Biblioteka wyrabia u młodzieży nawyki działalności społecznej: funkcjonuje tu Klub Honorowych Dawców Krwi (nr w Banku Krwi: 257) oraz Wolontariat.