Home » Szkoła »

 

Biblioteka

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.30 – 14.30

 Wtorek: 8.30 – 14.30

Środa: 8.30 – 14.30

Czwartek: dzień pracy wewnętrznej /9.30 – 11.30 /

Piątek: 8.00 – 14.00 /w dni zjazdu KKZ: 10.00 – 16.00/


Biblioteka ZSCKR w Chrobrzu jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenia sprzyjające edukacji i samokształceniu. Stanowi pracownię interdyscyplinarną, dzięki której użytkownik może samodzielnie zdobywać informacje przydatne do poszerzania wiedzy (zakładka: Centrum Informacji Multimedialnej).

 

 

ROK  SZKOLNY  2019/2020

- 6 września 2019 r. – nasza szkoła dołączyła do akcji Narodowego Czytania, które corocznie odbywa się w całym kraju pod patronatem pary prezydenckiej. Odsłoną tegorocznej akcji były „Nowele polskie”. My wysłuchaliśmy noweli-lektury: „Rozdziobią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego, którą odczytała grupa uczniów z klas pierwszych i z klasy drugiej: Kinga Błajszczak, Anna Nocuń, Paula Rzepecka, Katarzyna Zabiegło, Daniel Bochenek , Wiktor Cieloch, Kacper Cichocki , Mariusz Gałka, Dawid Guzikowski, Krzysztof Pieczyrak. Akcja została przygotowana przez nauczycielkę języka polskiego – Małgorzatę Sernak oraz bibliotekarkę – Ewę Rzepę. Scenografię przygotowała Anna Steckiewicz.

Narodowe Czytanie, 2019

Narodowe Czytanie, 2019

 

Narodowe Czytanie, 2019

Narodowe Czytanie, 2019

 - 9 września 2019 r. – odbył się coroczny uczniowski kiermasz używanych podręczników.

- 2 października 2019 r. – nasze zbiory poszerzyły się o nowo zakupione książki, między innymi przybyły trzy egzemplarze autorek uwielbianych przez nasze czytelniczki.

IMG_4266

- 2 października 2019 r. – w bieżącym roku obchodzimy 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała mały konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim, do którego przystąpiło sześcioro uczniów. Konkurs-test zawierał dwadzieścia pytań.

A oto zwycięzcy:

I miejsce: Kubik Wioletta (IV TŻ), Wiązania Paweł (IV TŻ), Wojciechowska Kamila (II TŻ).

II miejsce: Bandura Zuzanna (II TŻ).

III miejsce: Dąbek Alicja (II TŻ), Kwiecień Artur (III TR).

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs biblioteczny o Powst. Warszawskim, 2019

Konkurs biblioteczny o Powst. Warszawskim, 2019

IMG_4267

IMG_1640

- październik, 2019 r. – nowo zakupione książki:

IMG_4283

IMG_4286  IMG_4289

IMG_4287

- 22 listopada 2019 r. – na zaproszenie biblioteki gościliśmy p. Macieja Liziniewicza, autora wysoko ocenianych powieści historycznych: „Scheda” i „Czas pomsty”. Pan Liziniewicz dzieciństwo spędził w Chrobrzu, gdzie ukończył szkołę podstawową, natomiast jego rodzice pracowali w techniku rolniczym. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie.

Podczas spotkania ze społecznością szkoły, autor m.in. zachęcał młodzież do poznawania bardzo ciekawej historii naszej okolicy, która stanowi część historii Polski. To właśnie tu, w Chrobrzu, zaczęła się jego „przygoda z historią”.  Zaznaczał, że warto czytać książki, poznawać różne materiały źródłowe i nigdy nie rezygnować z rozwijania swoich zainteresowań.  To wszystko zaprocentuje w dorosłym życiu człowieka i pozwoli dokonać właściwych wyborów.

Dzięki bardzo dobrej znajomości wydarzeń historycznych pogłębionej źródłami z danej epoki, powstały powieści „Scheda” i „Czas pomsty”. Akcja „Schedy” rozgrywa się w różnym czasie i różnych miejscach, także na naszych terenach. „Czas pomsty” przenosi czytelnika do pierwszej połowy XVII wieku, okresu licznych wojen w Polsce. W pierwszym kwartale 2020 roku ukaże się druga część tej powieści, natomiast w przygotowaniu jest trzecia.

Po zakończeniu spotkania był czas na autografy i indywidualne rozmowy autora z czytelnikami, w czym – oprócz uczniów naszej szkoły – uczestniczyły panie bibliotekarki z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie, także z Filii tej biblioteki w Szarbkowie oraz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filii w Pińczowie. Obecni i dawni pracownicy szkoły pamiętają p. Macieja jeszcze z czasu dzieciństwa, dlatego wspólnym wspomnieniom nie było końca.

Panu Maciejowi Liziniewiczowi i wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy!

01-DSC05100

22-DSC05123

14-DSC05115

21-DSC05122

IMG_4376

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLEBISCYT  NA  NAJPOPULARNIEJSZĄ  KSIĄŻKĘ  MIESIĄCA

 - 30 września 2019 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wybrało dwie najpopularniejsze książki miesiąca września:

1. John Green, Gwiazd naszych wina.

gwiazd-naszych-wina-b-iext43885581

2. Gayle Forman, Wróć, jeśli pamiętasz.

337658-352x500

- 4 listopada 2019 r. – książką miesiąca października został „Ślub” Nicholasa Sparksa.

d714858

- 3 grudnia 2019 r. – książki miesiąca listopada:

1. D. Stoker, I. Holt, Dracula Nieumarły.

dracula

2. Abbi Glines, Jesteś moim światłem.

654232-352x500

- 7 stycznia 2020 r. – książką miesiąca grudnia: „Krwawe wino” autorstwa Ericy Spindler.

krwawe-wino-b-iext35775070

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Nasze „rarytasy”

W 2019 roku nasza szkoła będzie obchodzić 70-lecie swojego istnienia. Przez te lata księgozbiór biblioteki był uzupełniany i unowocześniany, jednakże do dziś dobrze zachowały się wydawnictwa nawet z pierwszej połowy XX wieku.

1909 r.

1909 r.

 

Szczególne zaskoczenie dla czytelników biblioteki stanowią egzemplarze: „Dworzanin” Łukasza Górnickiego, pięknie wydany w 1904 roku oraz książka wdana w serii „Podróże gen. Grąbczewskiego, tom 2, Przez Pamiry i Hindukusz do źródeł rzeki Indusz 1924 roku.

IMG_4074

1904 r.

IMG_4075

1924 r.

Powyższe dwa egzemplarze zostały przekazane do chroberskiego technikum wiele lat temu, ze zlikwidowanego Gimnazjum Rolniczego w Bejscach. Na stronie tytułowej każdego z nich widnieje pieczęć prywatnego zbioru Stefana Rydla, senatora II Rzeczypospolitej, pracującego w komisji oświatowej, a także działacza rolniczego i społecznego. W okresie międzywojennym senator mieszkał w Podolanach, obecnie powiat kazimierski. Na jednej z książek zachował się także odręczny podpis Stefana Rydla. Znany nam z literatury Lucjan Rydel – poeta, był stryjecznym bratem ojca senatora.

IMG_4077 IMG_4078

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 INFORMACJE O BIBLIOTECE:

Nasz księgozbiór liczy 18.700 woluminów. W jego skład wchodzą:

  • lektury
  • literatura związana z kierunkami kształcenia
  • klasyka
  • literatura psychologiczno-pedagogiczna
  • literatura rozrywkowa
  • kartoteka tematyczna
  • kroniki szkoły
  • dokumenty audiowizualne
  • baza podręczników (od roku szkolnego 2014/2015)

 

 

Kroniki naszej szkoły stanowią bogate źródło wiedzy nie tylko o placówce, lecz także o oświacie rolniczej i zachodzących w niej zmianach przez minione lata. Najstarsza zachowana kronika szkoły została założona w 1974 roku, a najstarsza (dziś już pamiątkowa) księga inwentarzowa naszej biblioteki pochodzi z 1955 roku.

Kronika 1977-1982, ZSR w Chrobrzu - zawiera informacje o chroberskim technikum, a także o naszej okolicy i kraju, dzięki ręcznie wpisywanym notatkom oraz wklejanym wycinkom prasowym. Źródło - ZSCKR w Chrobrzu.

 

Do roku szkolnego 2005/2006 biblioteka znajdowała się w pałacu, skąd została przeniesiona do unowocześnionego i odremontowanego pomieszczenia      w szkole.

W roku szkolnym 1999/2000 księgozbiór liczył 10.554 egzemplarzy, w 2006/2007 – 17.100 egz., a w 2011/2012 – 18.300 egz.

We wrześniu 2000 roku zostały dołączone zbiory ze zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gackach.

W lutym 2002 r. rozpoczęliśmy współpracę z dwiema warszawskimi fundacjami: Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga oraz Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim, dzięki którym każdego roku otrzymujemy w darze nowości wydawnicze z różnych dziedzin.

W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 braliśmy aktywny udział w programie edukacyjnym Newsweeka EDU, co pozwoliło nam na wzbogacenie zbiorów o cały komplet Encyklopedii Audiowizualnej Britannica, komplet przewodników po różnicach kulturowych (kraje europejskie) oraz komplet zeszytów historycznych Newsweeka: „PRL – świadkowie”.

Od stycznia 2009 roku bierzemy udział w programie edukacyjnym Filmoteka Szkolna, przygotowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu, biblioteka kompletuje płyty DVD z wybitnymi i istotnymi dziełami kina polskiego.

W grudniu 2011 roku otrzymaliśmy dar książkowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach: „Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)”, pod redakcją naukową A.D. Rotfelda i A.W. Torkunowa – rezultat pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

W grudniu 2014 r. Kieleckie Towarzystwo Naukowe realizując swój statutowy obowiązek popularyzacji wiedzy, przekazało naszej bibliotece nieodpłatnie 29 sztuk książek własnego wydawnictwa. Tematyka książek dotyczy m.in. historii, kultury i tradycji naszego regionu.

Z chwilą objęcia szkoły patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązaliśmy współpracę z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego  w Warszawie. W redagowanym przez nich elektronicznym czasopiśmie: Rolniczy Magazyn Elektroniczny, nr 25/maj 2008, www.cbr.edu.pl, ukazał się artykuł i zamieszczono fotografie ilustrujące historię i pracę naszej szkoły. Oto link do artykułu: http://cbr.gov.pl/rme-archiwum/2008/rme25/dane/3_2.html

Co roku biblioteka organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży, a informacje dotyczące tych wydarzeń zamieszczane są w „Aktualnościach” na stronie internetowej naszej szkoły.

Wraz z nauczycielami naszej szkoły Państwem Haliną i Jerzym Wojtasik, wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”. Uczniowie wzięli także aktywny udział w akcji: „Podaruj książkę dzieciom niepełnosprawnym”, zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie.

Począwszy od roku szkolnego 2012/13, w miesiącu wrześniu w bibliotece organizowany jest „Kiermasz podręczników używanych” prowadzony przez uczniów.

Od roku szkolnego 2014/15 tworzymy „bazę podręczników”. W 2014 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Rytelewskim: „Wpływ podróży po Azji na twórczość pisarza”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły, a także goście z Gimnazjum w Złotej i Szkoły Podstawowej w Chrobrzu z opiekunami.

Od 9 lutego do 30 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu była prezentowana Wystawa Fotografii Amatorskiej zorganizowana z okazji obchodów miesiąca lutego jako miesiąca tematyki wiejskiej, zatytułowana: „Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła”. Na wystawie prezentowane były fotografie wykonane przez trzynastu autorów, m. in. przez uczniów naszej szkoły, uczniów Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gackach, a także przez osoby dorosłe spoza szkoły (zdjęcia w galerii na dole strony).

Rok  2014 obchodziliśmy jako ROK  CZYTELNIKA. Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił JUBILEUSZOWY ROK 2014 etapem działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy, pod hasłem: „650 lat w służbie książki” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Nasi czytelnicy również przyłączyli się do obchodów.

W roku szkolnym 2015/16 zorganizowaliśmy wystawę: „Jan Paweł II – nasze pamiątki po Świętym”.

W roku szkolnym 2016/17 braliśmy udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu zostały uzupełnione zbiory, odbywały się spotkania Koła Przyjaciół Książki, a 07.11.2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie z p. Janem Chruślińskim – autorem m.in. nowo wydanej powieści pt: „Z Chrobrza na wojenną tułaczkę”. Członkinie Koła Przyjaciół Książki odbyły wycieczkę do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Również w roku szkolnym 2016/17 zorganizowaliśmy wystawę pamiątek związanych z „Solidarnością” z okazji 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego: pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”, ulotki, fotografie, plakietki okolicznościowe.

W roku szkolnym 2017/18 otrzymaliśmy dwa dary książkowe: z Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie oraz od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Warszawie. Ogółem dar liczy przeszło sto egzemplarzy.

29 września 2017 r.  w naszej bibliotece odbył się konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim, natomiast 27 lutego 2018 r.  odbył się konkurs wiedzy z okazji Dni Patrona Szkoły: „Panowanie Bolesława Chrobrego”.

W roku szkolnym 2018/19 obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W bibliotece odbył się 3-etapowy konkurs wiedzy pt: „Polskie drogi do niepodległości”, przeprowadzony we współpracy z pedagogiem szkolnym. Z okazji Dni Patrona Szkoły został przygotowany program artystyczny oraz przeprowadzony konkurs literacko-plastyczny: „Dokonania Bolesława Chrobrego na arenie polskiej i międzynarodowej” – współpraca z nauczycielem j. polskiego. Dwóch uczniów klasy I zostało przygotowanych do IV Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, który odbył się w LO w Pińczowie. Uczniowie zajęli I i IV miejsce. Koło Przyjaciół Biblioteki wzięło udział w akcji organizowanej przez SU: „BohaterON – włącz historię”. Klasa I wzięła udział w Grze biblioteczno-historycznej: „Poznajemy Chroberz, jego historię i zabytki”. Efektem gry jest wspólnie utworzona broszurka pod tym samym tytułem, która wzbogaciła kartotekę tematyczną.

Biblioteka wyrabia u młodzieży nawyki działalności społecznej: funkcjonuje tu Klub Honorowych Dawców Krwi (nr w Banku Krwi: 257) oraz Wolontariat.