Home » Szkoła »

 

Biblioteka

 

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK: 8:00 – 15:00 (przerwa: 9:25-10:10 oraz 10:25-11:10) – E. Rzepa

WTOREK: 8:00 – 15:00 (przerwa: 13:10-14:45) – E. Rzepa

ŚRODA: 8:00 – 15:00 – E. Rzepa

CZWARTEK: 7:45 – 9:20 oraz  11:10 – 12:35 – M. Sternak

PIĄTEK: 8:00 – 14:00 E.Rzepa

 

Biblioteka ZSCKR w Chrobrzu jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenia sprzyjające edukacji i samokształceniu. Stanowi pracownię interdyscyplinarną, dzięki której użytkownik może samodzielnie zdobywać informacje przydatne do poszerzania wiedzy (zakładka: Centrum Informacji Multimedialnej).

 

 

ROK  SZKOLNY  2022/2023

 

WYDARZENIA

Wyniki czytelnictwa w I półroczu:

Czytelnictwo indywidualne:

I miejsce: Sylwia Strasz, kl. III TŻ

II miejsce: Mariusz Gałka, kl. IV TR (P)

III miejsce: Emilia Gajos, kl. II TA

Czytelnictwo klas:

I miejsce: klasa IV TRŻ (G)

II miejsce: klasa III TRŻ

III miejsce: klasa II TRA

IV miejsce: klasa IV TRŻ (Sp)

V miejsce: klasa II TŻO

VI miejsce: klasa I TŻO

VII miejsce: klasa I TRAH

– 3 września 2022 r. – nasza szkoła uczestniczyła w jedenastej edycji Narodowego Czytania. Organizator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie.

Wspólnie przeczytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Naszą szkołę reprezentowali: finalista VI Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, uczeń kl. IV 5-letniego technikum rolniczego – Mariusz Gałka oraz nauczycielki: Iwona Orządała-Bandoła, Małgorzata Sternak i Ewa Rzepa.

Serdecznie dziękujemy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie za zaproszenie i miłą atmosferę.

– 12 września 2022 r.– odbył się coroczny kiermasz używanych podręczników.

-29 września 2022 r. – w tegorocznym Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania udział wzięli uczniowie klas drugich i klas czwartych. Nad wydarzeniem czuwały nauczycielki: Iwona Orządała-Bandoła, Małgorzata Sternak i Ewa Rzepa.

-6 października 2022 r. – Literacka Nagroda Nobla została przyznana francuskiej pisarce Annie Ernaux.

Uzasadnienie: „za odwagę i chirurgiczną precyzję, z jaką odkrywa korzenie, zagubienie, wyobcowanie i zbiorowe ograniczenia osobistej pamięci”.

Na język polski przetłumaczono następujące powieści:

 

25 października 2022 r. – w ramach współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Pińczowie, którą koordynuje p. I. Orządała-Bandoła, uczniowie należący do Koła Przyjaciół Biblioteki: Katarzyna Liberek (kl. III TŻ), Natalia Czerw (kl. IV TŻ), Mariusz Gałka (kl. IV TR), Igor Judasz (kl. II TŻ) wraz z nauczycielkami: Iwoną Orządałą-Bandołą i Ewą Rzepą, w towarzystwie p. Grażyny Zuchowicz – bibliotekarki Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MiGBP w Pińczowie, odbyli spotkanie w dwóch grupach pięciolatków w Przedszkolu Nr 3 w Pińczowie.

Z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Kundelka, wzięliśmy udział w zajęciach dotyczących psów oraz wszystkich zwierząt. Naszą rolą było głośne czytanie dzieciom wierszy, rozmowy, a także udział w zabawach ruchowych.

-10 listopada 2022 r. – zorganizowanie obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w naszej szkole.

O godzinie 11.11 przyłączyliśmy się do piątej edycji akcji „Szkoła do hymnu”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – wspólnie odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie odbył się uroczysty apel przygotowany przez nauczycielki: Teresę Ryczek, Ewę Rzepę, Annę Steckiewicz. Podczas apelu młodzież przybliżyła historię święta, recytowała wiersze i śpiewała pieśni patriotyczne.

Po zakończeniu apelu udaliśmy się do Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Chrobrzu, gdzie uczestniczyliśmy we mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny.

 

 

– 25 listopada 2022 r. – zakupiliśmy książki przydatne podczas nauki na kierunku: technik hodowca koni.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Odwiedzili nas pisarze:

 2013 r. –  Andrzej Rytelewski (zm. 2019)

andrzej r

Źródło: Wyd. Szaman

 2016 r.  –  Jan Chruśliński

chruśliński

2019 r. – Maciej Liziniewicz

06-DSC05107

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 INFORMACJE O BIBLIOTECE:

Nasz księgozbiór:

  • lektury
  • literatura związana z kierunkami kształcenia
  • klasyka
  • literatura psychologiczno-pedagogiczna
  • literatura rozrywkowa
  • kartoteka tematyczna
  • kroniki szkoły
  • dokumenty audiowizualne

Kroniki naszej szkoły stanowią bogate źródło wiedzy nie tylko o placówce, lecz także o oświacie rolniczej i zachodzących w niej zmianach przez minione lata. Najstarsza zachowana kronika szkoły została założona w 1974 roku, a najstarsza (dziś już pamiątkowa) księga inwentarzowa naszej biblioteki pochodzi z 1955 roku.

Kronika 1977-1982, ZSR w Chrobrzu - zawiera informacje o chroberskim technikum, a także o naszej okolicy i kraju, dzięki ręcznie wpisywanym notatkom oraz wklejanym wycinkom prasowym. Źródło - ZSCKR w Chrobrzu.

Do roku szkolnego 2005/2006 biblioteka znajdowała się w pałacu, skąd została przeniesiona do unowocześnionego i odremontowanego pomieszczenia w szkole.

We wrześniu 2000 roku zostały dołączone zbiory ze zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gackach.

W lutym 2002 r. rozpoczęliśmy współpracę z dwiema warszawskimi fundacjami: Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga oraz Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim, dzięki którym każdego roku otrzymujemy w darze nowości wydawnicze z różnych dziedzin.

W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 braliśmy aktywny udział w programie edukacyjnym Newsweeka EDU, co pozwoliło nam na wzbogacenie zbiorów o cały komplet Encyklopedii Audiowizualnej Britannica, komplet przewodników po różnicach kulturowych (kraje europejskie) oraz komplet zeszytów historycznych Newsweeka: „PRL – świadkowie”.

Od stycznia 2009 roku bierzemy udział w programie edukacyjnym Filmoteka Szkolna, przygotowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu, biblioteka kompletuje płyty DVD z wybitnymi i istotnymi dziełami kina polskiego.

W grudniu 2011 roku otrzymaliśmy dar książkowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach: „Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)”, pod redakcją naukową A.D. Rotfelda i A.W. Torkunowa – rezultat pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

W grudniu 2014 r. Kieleckie Towarzystwo Naukowe realizując swój statutowy obowiązek popularyzacji wiedzy, przekazało naszej bibliotece nieodpłatnie 29 sztuk książek własnego wydawnictwa. Tematyka książek dotyczy m.in. historii, kultury i tradycji naszego regionu.

Z chwilą objęcia szkoły patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązaliśmy współpracę z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego  w Warszawie. W redagowanym przez nich elektronicznym czasopiśmie: Rolniczy Magazyn Elektroniczny, nr 25/maj 2008, www.cbr.edu.pl, ukazał się artykuł i zamieszczono fotografie ilustrujące historię i pracę naszej szkoły. Oto link do artykułu: http://cbr.gov.pl/rme-archiwum/2008/rme25/dane/3_2.html

Co roku biblioteka organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży, a informacje dotyczące tych wydarzeń zamieszczane są w „Aktualnościach” na stronie internetowej naszej szkoły.

Wraz z nauczycielami naszej szkoły Państwem Haliną i Jerzym Wojtasik, wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”. Uczniowie wzięli także aktywny udział w akcji: „Podaruj książkę dzieciom niepełnosprawnym”, zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie.

Począwszy od roku szkolnego 2012/13, w miesiącu wrześniu w bibliotece organizowany jest „Kiermasz podręczników używanych” prowadzony przez uczniów.

5 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Rytelewskim: „Wpływ podróży po Azji na twórczość pisarza”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły, a także goście z Gimnazjum w Złotej i Szkoły Podstawowej w Chrobrzu z opiekunami.

Od 9 lutego do 30 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu była prezentowana Wystawa Fotografii Amatorskiej zorganizowana z okazji obchodów miesiąca lutego jako miesiąca tematyki wiejskiej, zatytułowana: „Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła”. Na wystawie prezentowane były fotografie wykonane przez trzynastu autorów, m. in. przez uczniów naszej szkoły, uczniów Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gackach, a także przez osoby dorosłe spoza szkoły (zdjęcia w galerii na dole strony).

Rok  2014 obchodziliśmy jako ROK  CZYTELNIKA. Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił JUBILEUSZOWY ROK 2014 etapem działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy, pod hasłem: „650 lat w służbie książki” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Nasi czytelnicy również przyłączyli się do obchodów.

W roku szkolnym 2015/16 zorganizowaliśmy wystawę: „Jan Paweł II – nasze pamiątki po Świętym”.

W roku szkolnym 2016/17 braliśmy udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu zostały uzupełnione zbiory, odbywały się spotkania Koła Przyjaciół Książki, a 07.11.2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie z p. Janem Chruślińskim – autorem m.in. nowo wydanej powieści pt: „Z Chrobrza na wojenną tułaczkę”. Członkinie Koła Przyjaciół Książki odbyły wycieczkę do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Również w roku szkolnym 2016/17 zorganizowaliśmy wystawę pamiątek związanych z „Solidarnością” z okazji 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego: pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”, ulotki, fotografie, plakietki okolicznościowe.

W roku szkolnym 2017/18 otrzymaliśmy dwa dary książkowe: z Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie oraz od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Warszawie. Ogółem dar liczy przeszło sto egzemplarzy.

29 września 2017 r.  w naszej bibliotece odbył się konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim, natomiast 27 lutego 2018 r.  odbył się konkurs wiedzy z okazji Dni Patrona Szkoły: „Panowanie Bolesława Chrobrego”.

W roku szkolnym 2018/19 obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W bibliotece odbył się 3-etapowy konkurs wiedzy pt: „Polskie drogi do niepodległości”, przeprowadzony we współpracy z pedagogiem szkolnym. Z okazji Dni Patrona Szkoły został przygotowany program artystyczny oraz przeprowadzony konkurs literacko-plastyczny: „Dokonania Bolesława Chrobrego na arenie polskiej i międzynarodowej” – współpraca z nauczycielem j. polskiego. Dwóch uczniów klasy I zostało przygotowanych do IV Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, który odbył się w LO w Pińczowie. Uczniowie zajęli II i IV miejsce. Koło Przyjaciół Biblioteki wzięło udział w akcji organizowanej przez SU: „BohaterON – włącz historię”. Klasa I wzięła udział w Grze biblioteczno-historycznej: „Poznajemy Chroberz, jego historię i zabytki”. Efektem gry jest wspólnie utworzona broszurka pod tym samym tytułem, która wzbogaciła kartotekę tematyczną.

W roku szkolnym 2019/20 dołączyliśmy do akcji Narodowego Czytania, które odbyło się w naszej szkole. Z okazji 75. rocznicy odbył się konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

22 listopada 2019 r. gościliśmy p. Macieja Liziniewicza. autora wysoko ocenianych powieści historycznych: „Scheda”, „Czas pomsty”, „Mroczny zew”. Pan Liziniewicz dzieciństwo spędził w Chrobrzu, gdzie ukończył szkołę podstawową, natomiast jego rodzice pracowali w techniku rolniczym. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie. W lutym 2020 r. biblioteka współorganizowała etap szkolny II edycji: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – walory turystyczne województwa świętokrzyskiego”, organizowanego przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Również w lutym, z okazji Dni Patrona Szkoły” odbył się I etap konkursu wiedzy: „Bolesław Chrobry i jego czasy”, a w marcu II etap związany z obchodami 1000-lecia Chrobrza: „Historia Chrobrza – 1000-lecie założenia wsi”. Nasi uczniowie wzięli udział w XXIV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla szkół średnich, zorganizowanym w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka. Od 12 marca 2020 r. aż do końca roku szkolnego biblioteka aktywnie uczestniczyła w zdalnym nauczaniu.

Mimo utrudnień związanych z pandemią, w roku szkolnym 2020/21 zorganizowaliśmy Dzień Głośnego Czytania, a także 24 marca 2021 w sposób zdalny braliśmy udział w V Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, zorganizowanym w ramach Tygodnia Kultury przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie. Do konkursu przystąpiło dwóch uczniów naszej szkoły. II miejsce zajął uczeń kl. II TR (P) – Mariusz Gałka, a III miejsce przypadło Krzysztofowi Pieczyrakowi z kl. III TR.

Również w sposób zdalny zorganizowaliśmy w marcu plebiscyt na ulubionego autora książek z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek.

W roku szkolnym 2021/22 wzięliśmy udział w edycji Narodowego Czytania zorganizowanego przez MiGBP w Pińczowie. Jesienią zorganizowaliśmy wewnątrzszkolny konkurs-test wiedzy o życiu i twórczości Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego z okazji 120. rocznicy Jego urodzin i 40. rocznicy śmierci, a także Dzień Głośnego Czytania. Z okazji Dni Patrona Szkoły odbył się konkurs na pracę pisemną oraz prezentację dotyczącą Bolesława Chrobrego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego uczciliśmy testem pt: „Z polszczyzną za pan brat”. Wzięliśmy udział w XXX Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka w Województwie Świętokrzyskim organizowanym przez UJK – konkurs wiedzy o życiu i działalności Józefa Wybickiego, a także uczestniczyliśmy w VI Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, który odbył się w LO w Pińczowie – zajęliśmy II i IV miejsce. Biblioteka współpracowała podczas przygotowywania uczniów do I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”, którego organizatorem był ZSCKR w Jabłoniu. Klasy pierwsze odbyły lekcje biblioteczno-historyczne w Szkolnej Izbie Pamięci Narodowej i Tradycji Rolnej Ponidzia w pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

Biblioteka wyrabia u młodzieży nawyki działalności społecznej: funkcjonuje tu Klub Honorowych Dawców Krwi (nr w Banku Krwi: 257) oraz Wolontariat.

 

Accessibility Toolbar