Home » Szkoła »

 

Biblioteka

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.30 – 15.30

 Wtorek: 8.30 – 15.30

Środa: 8.00 – 12.30 oraz  14.15 – 15.45  (przerwa: 12.30 – 14.15)

Czwartek: dzień pracy wewnętrznej /8.00 – 12.00/

Piątek: 8.00 – 14.00 /w dni zjazdu KKZ: 10.00 – 16.00/


Biblioteka ZSCKR w Chrobrzu jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenia sprzyjające edukacji i samokształceniu. Stanowi pracownię interdyscyplinarną, dzięki której użytkownik może samodzielnie zdobywać informacje przydatne do poszerzania wiedzy (zakładka: Centrum Informacji Multimedialnej).

ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

- 6 września 2018 r. – odbył się kiermasz podręczników prowadzony przez uczniów.

KONKURSY WIEDZY z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

Etap I. Test wiedzy: „Historia symboli narodowych – godło”25 września 2018 r., godz. 14.15.

Etap II. Test wiedzy: „Historia symboli narodowych – flaga i hymn”09 października 2018 r., godz. 14.15.

Etap III. Test wiedzy: „Polskie drogi do niepodległości” - 23 października 2018 r., godz. 14.15.

……………………………………………………………………………………….

- Finał: 23. października 2018 r. odbył się ostatni, trzeci etap konkursu wiedzy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę: „Polskie drogi do niepodległości”.

Ogółem do konkursu przystąpiło jedenastu uczniów, do finału doszło czterech:

I miejsce: Paweł Wiązania

II miejsce: Artur Kwiecień

III miejsce: Michał Wilk

IV miejsce: Michał Obałek.

- Zwycięzca konkursu plastycznego: „Polskie drogi do niepodległości”: Karolina Morton.

 

IMG_3711

Serdecznie gratulujemy!

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu – pamiątkowe dyplomy, które zostały wręczone podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizatorzy konkursu: biblioteka i pedagog szkolny.

Konkurs zorganizowany przez bibliotekę i pedagoga, 2018 r.

Konkurs zorganizowany przez bibliotekę i pedagoga, 2018 r.

IMG_3679

IMG_3747

IMG_3743 IMG_3744 IMG_3745 IMG_3746

- 20 września 2018 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wzięło udział w akcji prowadzonej przez Samorząd Uczniowski: „BohaterON – włącz historię”. Napisaliśmy i wysłaliśmy kartkę do Powstańca.

2018 r.

2018 r.

IMG_3449

IMG_3446

IMG_3447

- 24 września 2018 r. – zakupiliśmy lektury, a także powieści zasugerowane przez naszych czytelników:

IMG_20180924_092456

- Nasze „rarytasy”.

W 2019 roku nasza szkoła będzie obchodzić 70-lecie swojego istnienia. Przez te lata księgozbiór biblioteki był uzupełniany i unowocześniany, jednakże do dziś dobrze zachowały się wydawnictwa nawet z pierwszej połowy XX wieku.

1909 r.

1909 r.

Na niektórych z nich można odnaleźć jeszcze pieczęć Uniwersytetu Ludowego. Posiadamy także interesujące egzemplarze z drugiej połowy XX wieku. Już wkrótce trafią na wystawę organizowaną w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu.

 - 21 listopada 2018 r. – odbyło się spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy i bibliotekarzy biblioteki publicznej w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Filia w Pińczowie. Bibliotekarze wzięli udział w szkoleniu: „Nauka, rozrywka, innowacja – gra biblioteczna/miejska/uliczna”.

PLEBISCYT NA NAJATRAKCYJNIEJSZĄ KSIĄŻKĘ  MIESIĄCA.

- 3 października 2018 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wybrało najatrakcyjniejszą książkę miesiąca września. Jest nią: Koniec świata” Izabelli Frączyk:

T194014

- 5 listopada 2018 r. – wybór najatrakcyjniejszej książki miesiąca października przez Koło Przyjaciół Biblioteki: „Kocham cię bez słów”, autor: Abbi Glines.

613489-352x500

- 4 grudnia 2018 r. – najatrakcyjniejszą książką listopada została powieść: „Obiecaj mi”, autor: Richard Paul Evans.

obiecaj-mi-b-iext43241883

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 INFORMACJE O BIBLIOTECE:

Nasz księgozbiór liczy 18.700 woluminów. W jego skład wchodzą:

 • lektury
 • literatura związana z kierunkami kształcenia
 • klasyka
 • literatura psychologiczno-pedagogiczna
 • literatura rozrywkowa
 • kartoteka tematyczna
 • kroniki szkoły
 • dokumenty audiowizualne
 • baza podręczników (od roku szkolnego 2014/2015)

Czasopisma o tematyce dotyczącej kierunków kształcenia w naszej szkole:

 • Aktualności Rolnicze - miesięcznik ŚODR Modliszewice, rozprowadzany na terenie całego woj. świętokrzyskiego za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradczych
 • Agroenergetyka - kwartalnik ogólnopolski
 • Agromechanikamiesięcznik ogólnopolski
 • Aura - miesięcznik ogólnopolski
 • Echa leśnekwartalnik ogólnopolski
 • Ekonatura - miesięcznik ogólnopolski
 • Hoduj z głowądwumiesięcznik ogólnopolski
 • Nowoczesna Uprawa - miesięcznik ogólnopolski
 • Polish Food - kwartalnik, również anglojęzyczny, wydawany przez ARiMR przy współpracy MRiRW
 • Pronar - kwartalnik ogólnopolski
 • Rolniczy Przegląd Technicznymiesięcznik ogólnopolski
 • Trouw i My – dwumiesięcznik firmy Trouw Nutrition Polska

 

Kroniki naszej szkoły stanowią bogate źródło wiedzy nie tylko o placówce, lecz także o oświacie rolniczej i zachodzących w niej zmianach przez minione lata. Najstarsza zachowana kronika szkoły została założona w 1974 roku, a najstarsza (dziś już pamiątkowa) księga inwentarzowa naszej biblioteki pochodzi z 1955 roku.

Kronika 1977-1982, ZSR w Chrobrzu - zawiera informacje o chroberskim technikum, a także o naszej okolicy i kraju, dzięki ręcznie wpisywanym notatkom oraz wklejanym wycinkom prasowym. Źródło - ZSCKR w Chrobrzu.

 

Do roku szkolnego 2005/2006 biblioteka znajdowała się w pałacu, skąd została przeniesiona do unowocześnionego i odremontowanego pomieszczenia      w szkole.

W roku szkolnym 1999/2000 księgozbiór liczył 10.554 egzemplarzy, w 2006/2007 – 17.100 egz., a w 2011/2012 – 18.300 egz.

We wrześniu 2000 roku zostały dołączone zbiory ze zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gackach.

W lutym 2002 r. rozpoczęliśmy współpracę z dwiema warszawskimi fundacjami: Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga oraz Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim, dzięki którym każdego roku otrzymujemy w darze nowości wydawnicze z różnych dziedzin.

W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 braliśmy aktywny udział w programie edukacyjnym Newsweeka EDU, co pozwoliło nam na wzbogacenie zbiorów o cały komplet Encyklopedii Audiowizualnej Britannica, komplet przewodników po różnicach kulturowych (kraje europejskie) oraz komplet zeszytów historycznych Newsweeka: „PRL – świadkowie”.

Od stycznia 2009 roku bierzemy udział w programie edukacyjnym Filmoteka Szkolna, przygotowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu, biblioteka kompletuje płyty DVD z wybitnymi i istotnymi dziełami kina polskiego.

W grudniu 2011 roku otrzymaliśmy dar książkowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach: „Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)”, pod redakcją naukową A.D. Rotfelda i A.W. Torkunowa – rezultat pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

W grudniu 2014 r. Kieleckie Towarzystwo Naukowe realizując swój statutowy obowiązek popularyzacji wiedzy, przekazało naszej bibliotece nieodpłatnie 29 sztuk książek własnego wydawnictwa. Tematyka książek dotyczy m.in. historii, kultury i tradycji naszego regionu.

Z chwilą objęcia szkoły patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązaliśmy współpracę z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego  w Warszawie. W redagowanym przez nich elektronicznym czasopiśmie: Rolniczy Magazyn Elektroniczny, nr 25/maj 2008, www.cbr.edu.pl, ukazał się artykuł i zamieszczono fotografie ilustrujące historię i pracę naszej szkoły. Oto link do artykułu: http://cbr.gov.pl/rme-archiwum/2008/rme25/dane/3_2.html

Co roku biblioteka organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży, a informacje dotyczące tych wydarzeń zamieszczane są w „Aktualnościach” na stronie internetowej naszej szkoły.

Wraz z nauczycielami naszej szkoły Państwem Haliną i Jerzym Wojtasik, wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”. Uczniowie wzięli także aktywny udział w akcji: „Podaruj książkę dzieciom niepełnosprawnym”, zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie.

Począwszy od roku szkolnego 2012/13, w miesiącu wrześniu w bibliotece organizowany jest „Kiermasz podręczników używanych” prowadzony przez uczniów.

Od roku szkolnego 2014/15 tworzymy „bazę podręczników”. W 2014 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Rytelewskim: „Wpływ podróży po Azji na twórczość pisarza”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły, a także goście z Gimnazjum w Złotej i Szkoły Podstawowej w Chrobrzu z opiekunami.

Od 9 lutego do 30 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu była prezentowana Wystawa Fotografii Amatorskiej zorganizowana z okazji obchodów miesiąca lutego jako miesiąca tematyki wiejskiej, zatytułowana: „Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła”. Na wystawie prezentowane były fotografie wykonane przez trzynastu autorów, m. in. przez uczniów naszej szkoły, uczniów Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gackach, a także przez osoby dorosłe spoza szkoły (zdjęcia w galerii na dole strony).

Rok  2014 obchodziliśmy jako ROK  CZYTELNIKA. Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił JUBILEUSZOWY ROK 2014 etapem działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy, pod hasłem: „650 lat w służbie książki” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Nasi czytelnicy również przyłączyli się do obchodów.

W roku szkolnym 2015/16 zorganizowaliśmy wystawę: „Jan Paweł II – nasze pamiątki po Świętym”.

W roku szkolnym 2016/17 braliśmy udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu zostały uzupełnione zbiory, odbywały się spotkania Koła Przyjaciół Książki, a 07.11.2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie z p. Janem Chruślińskim – autorem m.in. nowo wydanej powieści pt: „Z Chrobrza na wojenną tułaczkę”. Członkinie Koła Przyjaciół Książki odbyły wycieczkę do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Również w roku szkolnym 2016/17 zorganizowaliśmy wystawę pamiątek związanych z „Solidarnością” z okazji 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego: pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”, ulotki, fotografie, plakietki okolicznościowe.

W roku szkolnym 2017/18 otrzymaliśmy dwa dary książkowe: z Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie oraz od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Warszawie. Ogółem dar liczy przeszło sto egzemplarzy.

29 września 2017 r.  w naszej bibliotece odbył się konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim, natomiast 27 lutego 2018 r.  odbył się konkurs wiedzy z okazji Dni Patrona Szkoły: „Panowanie Bolesława Chrobrego”.

Biblioteka wyrabia u młodzieży nawyki działalności społecznej: funkcjonuje tu Klub Honorowych Dawców Krwi (nr w Banku Krwi: 257) oraz Wolontariat.