Home » Szkoła »

 

Biblioteka

 

Godziny pracy:

Poniedziałek:  9.30 – 15.30 oraz dodatkowo: 15.30 – 16.30
Wtorek: 10.30 – 15.30
Środa: 9.30 – 15.30
Czwartek: 8.00 – 14.00 (praca wewnętrzna)
Piątek: 8.30 – 15.30

Biblioteka ZSCKR w Chrobrzu jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenia sprzyjające edukacji i samokształceniu. Stanowi pracownię interdyscyplinarną, dzięki której użytkownik może samodzielnie zdobywać informacje przydatne do poszerzania wiedzy (zakładka: Centrum Informacji Multimedialnej).

ROK  SZKOLNY  2017/2018

- 08. września 2017 r. – odbył się coroczny kiermasz podręczników prowadzony przez uczniów, nadzorowany przez bibliotekę.

 2017 – ROKIEM  JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO

 - 29 września 2017 r.  w naszej bibliotece odbył się konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim.

A oto zwycięzcy:

I miejsce: Wioletta Kubik, kl. II TŻ

II miejsce: Kamila Skrzela, kl. II TŻ

III miejsce: Artur Kwiecień, kl. I TR

Wyróżnienia otrzymali:

Magdalena Pierścińska, kl. II TŻ

Karolina Dąbek, kl. IV TŻ

Aleksandra Kasprzyk, kl. IV TŻ

Krystian Grochowina, kl. I TŻ

Serdecznie gratulujemy!

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu – pamiątkowe dyplomy.

konkurs

DSC_0402

DSC_0395

- 09. października 2017 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wybrało najatrakcyjniejszą książkę miesiąca września. Jest nią: „Miłość na zamówienie” Nory Roberts.

Miłość na zamówienie

 - 31 października 2017 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wybrało najatrakcyjniejszą książkę miesiąca października. Jest nią: „Poczwarka” Doroty Terakowskiej.

Terakowska _Poczwarka_m

- 9 listopada 2017 r. – kl. IV TŻ odbyła lekcję biblioteczną: „Od pasji do wykonywanego zawodu” w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu.

 

- 29 listopada 2017 r. – w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyła się konferencja m.in. nauczycieli-bibliotekarzy i nauczycieli historii: Świętokrzyskie w edukacji regionalnej w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”.

Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Adam Jarubas.

W programie było m. in. spotkanie autorskie z doktorem Czesławem Hadamikiem – archeologiem, autorem wielu książek i artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu historii, historii architektury i archeologii.

Kolejne punkty spotkania: „Europejskie Dni Dziedzictwa – przykłady prowadzenia zajęć edukacyjnych” – prelegent p. Marek Jarco (Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach) oraz „Edukacja regionalna w realiach zreformowanej szkoły” – prelegent p. Katarzyna Malicka-Pędzik (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach).

Każdy uczestnik konferencji otrzymał książkę autorstwa p. Hadamiaka oraz „Śpiewnik pieśni patriotycznych. Młodzież pamięta” – wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Muzeum Narodowe w Kielcach i Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”.

 - 30 listopada 2017 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wybrało na najatrakcyjniejszą książkę miesiąca listopada: „Miłość silniejsza niż śmierć” Danielle Steel.

milosc-silniejsza-niz-smierc-w-iext38771548

 - 19 grudnia 2017 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wybrało najatrakcyjniejszą książkę miesiąca grudnia: „I wciąż ją kocham” - Nicholas Sparks.

466901-352x500

- 2 lutego 2018 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wybrało najatrakcyjniejszą książkę miesiąca stycznia: „Spójrz na mnie” - autor: Nicholas Sparks.

spojrz-na-mnie-w-iext39302148

 - 15 lutego 2018 r. -  otrzymaliśmy dwa dary książkowe: z Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie oraz od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Warszawie. Z Bractwem współpracujemy od 2002 r., a z Centralną Biblioteką Rolniczą od 2008 r. Ogółem dar liczy przeszło sto egzemplarzy, za które serdecznie dziękujemy! Poniżej prezentujemy kilka z nich.

IMG_3127 IMG_3128 IMG_3130 IMG_3131 IMG_3132

 - 27. lutego 2018 r. – odbył się konkurs wiedzy z okazji Dni Patrona Szkoły: „Panowanie Bolesława Chrobrego”.

Do konkursu przystąpiło jedenastu uczniów, którzy odpowiadali na dwadzieścia pięć pytań dotyczących życia oraz czasów w których panował pierwszy król Polski.

Do zdobycia było maksymalnie 55 punktów i tę liczbę osiągnęła Kamila Skrzela z klasy II Technikum Żywienia, zajmując I miejsce.

Kolejne miejsca:

IIPaweł Wiązania, kl II TŻ – 54 punkty

IIIMagdalena Pierścińska, kl. II TŻ – 53 punkty

IVWioletta Kubik, kl. II TŻ – 52 punkty

VAleksandra Kozik, kl. I TŻ – 49 punktów.

Wyróżnienia otrzymali:

Klaudia Kudełka, kl. II TŻ i Krystian Grochowina, kl. I TR

Michał Obałek, kl. I TR

Sylwia Cygan, kl. II TŻ

Julia Gajos, kl. I TŻ

Klaudia Kucięba, kl. I TŻ.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

konkurs

konkurs

konkurs

 

 - 26. lutego 2018 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wybrało najatrakcyjniejszą książkę miesiąca. Jest nią: „Od pierwszego wejrzenia” , autor: Nicholas Sparks.

wszystkie-kolory-milosci-tom-17-od-pierwszego-wejrzenia-w-iext49898080

- W Buskim Kwartalniku Edukacyjnym, nr 60/2017, wydawanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, opublikowano dwa artykuły dotyczące historii i pracy naszej szkoły:

* Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu – autorstwa Dyrektora Szkoły Jerzego Trzepatowskiego;

* Wolontariat w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu - autorstwa opiekunki Wolontariatu Ewy Rzepy.

Egzemplarze kwartalnika znajdują się w naszej bibliotece, a wersję elektroniczną można przejrzeć na stronie: www.podidnbusko.pl/rocznik-2017.html

KwartalnikKwartalnik 1

kwartalnikKwartalnik

Buski Kwartalnik Edukacyjny, nr 60/2017

Buski Kwartalnik Edukacyjny, nr 60/2017

Buski Kwartalnik Edukacyjny, nr 60/2017

Buski Kwartalnik Edukacyjny, nr 60/2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 INFORMACJE O BIBLIOTECE:

Nasz księgozbiór liczy 18.700 woluminów. W jego skład wchodzą:

 • lektury
 • literatura związana z kierunkami kształcenia
 • klasyka
 • literatura psychologiczno-pedagogiczna
 • literatura rozrywkowa
 • kartoteka tematyczna
 • kroniki szkoły
 • dokumenty audiowizualne
 • baza podręczników (od roku szkolnego 2014/2015)

Czasopisma o tematyce dotyczącej kierunków kształcenia w naszej szkole:

 • Aktualności Rolnicze - miesięcznik ŚODR Modliszewice, rozprowadzany na terenie całego woj. świętokrzyskiego za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradczych
 • Agroenergetyka - kwartalnik ogólnopolski
 • Agromechanikamiesięcznik ogólnopolski
 • Aura - miesięcznik ogólnopolski
 • Echa leśnekwartalnik ogólnopolski
 • Ekonatura - miesięcznik ogólnopolski
 • Hoduj z głowądwumiesięcznik ogólnopolski
 • Nowoczesna Uprawa - miesięcznik ogólnopolski
 • Polish Food - kwartalnik, również anglojęzyczny, wydawany przez ARiMR przy współpracy MRiRW
 • Pronar - kwartalnik ogólnopolski
 • Rolniczy Przegląd Technicznymiesięcznik ogólnopolski
 • Trouw i My – dwumiesięcznik firmy Trouw Nutrition Polska

 

Kroniki naszej szkoły stanowią bogate źródło wiedzy nie tylko o placówce, lecz także o oświacie rolniczej i zachodzących w niej zmianach przez minione lata. Najstarsza zachowana kronika szkoły została założona w 1974 roku, a najstarsza (dziś już pamiątkowa) księga inwentarzowa naszej biblioteki pochodzi z 1955 roku.

Kronika 1977-1982, ZSR w Chrobrzu - zawiera informacje o chroberskim technikum, a także o naszej okolicy i kraju, dzięki ręcznie wpisywanym notatkom oraz wklejanym wycinkom prasowym. Źródło - ZSCKR w Chrobrzu.

 

Do roku szkolnego 2005/2006 biblioteka znajdowała się w pałacu, skąd została przeniesiona do unowocześnionego i odremontowanego pomieszczenia      w szkole.

W roku szkolnym 1999/2000 księgozbiór liczył 10.554 egzemplarzy, w 2006/2007 – 17.100 egz., a w 2011/2012 – 18.300 egz.

We wrześniu 2000 roku zostały dołączone zbiory ze zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gackach.

W lutym 2002 r. rozpoczęliśmy współpracę z dwiema warszawskimi fundacjami: Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga oraz Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim, dzięki którym każdego roku otrzymujemy w darze nowości wydawnicze z różnych dziedzin.

W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 braliśmy aktywny udział w programie edukacyjnym Newsweeka EDU, co pozwoliło nam na wzbogacenie zbiorów o cały komplet Encyklopedii Audiowizualnej Britannica, komplet przewodników po różnicach kulturowych (kraje europejskie) oraz komplet zeszytów historycznych Newsweeka: „PRL – świadkowie”.

Od stycznia 2009 roku bierzemy udział w programie edukacyjnym Filmoteka Szkolna, przygotowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu, biblioteka kompletuje płyty DVD z wybitnymi i istotnymi dziełami kina polskiego.

W grudniu 2011 roku otrzymaliśmy dar książkowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach: „Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)”, pod redakcją naukową A.D. Rotfelda i A.W. Torkunowa – rezultat pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

W grudniu 2014 r. Kieleckie Towarzystwo Naukowe realizując swój statutowy obowiązek popularyzacji wiedzy, przekazało naszej bibliotece nieodpłatnie 29 sztuk książek własnego wydawnictwa. Tematyka książek dotyczy m.in. historii, kultury i tradycji naszego regionu.

Z chwilą objęcia szkoły patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązaliśmy współpracę z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego  w Warszawie. W redagowanym przez nich elektronicznym czasopiśmie: Rolniczy Magazyn Elektroniczny, nr 25/maj 2008, www.cbr.edu.pl, ukazał się artykuł i zamieszczono fotografie ilustrujące historię i pracę naszej szkoły. Oto link do artykułu: http://cbr.gov.pl/rme-archiwum/2008/rme25/dane/3_2.html

Co roku biblioteka organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży, a informacje dotyczące tych wydarzeń zamieszczane są w „Aktualnościach” na stronie internetowej naszej szkoły.

Wraz z nauczycielami naszej szkoły Państwem Haliną i Jerzym Wojtasik, wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”. Uczniowie wzięli także aktywny udział w akcji „Podaruj książkę dzieciom niepełnosprawnym”, zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie.

Począwszy od roku szkolnego 2012/13, w miesiącu wrześniu w bibliotece organizowany jest „Kiermasz podręczników używanych” prowadzony przez uczniów.

Od roku szkolnego 2014/15 tworzymy „bazę podręczników”.

Od 9 lutego do 30 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu była prezentowana Wystawa Fotografii Amatorskiej zorganizowana z okazji obchodów miesiąca lutego jako miesiąca tematyki wiejskiej, zatytułowana: „Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła”. Na wystawie prezentowane były fotografie wykonane przez trzynastu autorów, m. in. przez uczniów naszej szkoły, uczniów Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gackach, a także przez osoby dorosłe spoza szkoły (zdjęcia w galerii na dole strony).

Rok  2014 obchodziliśmy jako ROK  CZYTELNIKA. Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił JUBILEUSZOWY ROK 2014 etapem działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy, pod hasłem: „650 lat w służbie książki” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Nasi czytelnicy również przyłączyli się do obchodów.

W roku szkolnym 2015/16 zorganizowaliśmy wystawę: „Jan Paweł II – nasze pamiątki po Świętym”.

W roku szkolnym 2016/17 braliśmy udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu zostały uzupełnione zbiory, odbywały się spotkania Koła Przyjaciół Książki, a 07.11.2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie z p. Janem Chruślińskim – autorem m.in. nowo wydanej powieści pt: „Z Chrobrza na wojenną tułaczkę”. Członkinie Koła Przyjaciół Książki odbyły wycieczkę do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Również w roku szkolnym 2016/17 zorganizowaliśmy wystawę pamiątek związanych z „Solidarnością” z okazji 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego: pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”, ulotki, fotografie, plakietki okolicznościowe.

W roku szkolnym 2017/18 otrzymaliśmy dwa dary książkowe: z Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie oraz od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Warszawie. Ogółem dar liczy przeszło sto egzemplarzy.

Biblioteka wyrabia u młodzieży nawyki działalności społecznej: funkcjonuje tu Klub Honorowych Dawców Krwi (nr w Banku Krwi: 257) oraz Wolontariat.