Home » Szkoła »

 

Biblioteka

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.30 – 15.30

 Wtorek: 8.30 – 15.30

Środa: 8.00 – 12.30 oraz  14.15 – 15.45  (przerwa: 12.30 – 14.15)

Czwartek: dzień pracy wewnętrznej /8.00 – 12.00/

Piątek: 8.00 – 14.00 /w dni zjazdu KKZ: 10.00 – 16.00/


Biblioteka ZSCKR w Chrobrzu jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenia sprzyjające edukacji i samokształceniu. Stanowi pracownię interdyscyplinarną, dzięki której użytkownik może samodzielnie zdobywać informacje przydatne do poszerzania wiedzy (zakładka: Centrum Informacji Multimedialnej).

ROK  SZKOLNY  2018/2019

WYNIKI  CZYTELNICTWA  W  ROKU  SZKOLNYM  2017/18.

Czytelnictwo indywidualne:

I miejsce: Kowalska Kinga, kl. III TŻ

II miejsce: Olender Dominika, kl. III TŻ

III miejsce: Soja Weronika, kl. III TŻ

IV Dąbek Karolina, kl. IV TŻ

V Paczowska Monika, kl. III TŻ

VI Gajos Aleksandra, kl. III TŻ  i  Kowalska Katarzyna, kl. IV TŻ

VII Krzak Agnieszka, kl. IV TŻ

VIII Pawlik Patrycja, kl. III TŻ

IX Dynia Magdalena, kl. IV TŻ

X Węgrzynowicz Justyna, kl. III TŻ

XI Doroz Piotr, kl. IV TR

XII Sokołowska Wiktoria, kl. III TŻ

XIII Skrzela Kamila, kl. II TŻ

XIV Kasprzyk Aleksandra, kl. IV TŻ

XV Obałek Wiktor, kl. IV TR

XVI Grabosz Piotr, kl. IV TR  i  Paździórska Martyna, kl. IV TŻ

XVII Duraczyńska Julia, kl. III TŻ

Czytelnictwo klas:

 1. Klasa III TŻ            VI.    Klasa I TR
 2. Klasa IV TŻ            VII.   Klasa III TR
 3. Klasa IV TR            VIII.  Klasa II TR
 4. Klasa II TŻ             
 5. Klasa I TŻ

 

- 6 września 2018 r. – odbył się kiermasz podręczników prowadzony przez uczniów.

- KONKURSY WIEDZY.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach wiedzy zorganizowanych z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Etap I. Test wiedzy: „Historia symboli narodowych – godło”. Termin: 25 września 2018 r., godz. 14.15.

Etap II. Test wiedzy: „Historia symboli narodowych – flaga i hymn”. Termin: 09 października 2018 r., godz. 14.15.

Etap III. Test wiedzy: „Polskie drogi do wolności”. Termin: 23 października 2018 r., godz. 14.15.

Materiały przydatne do przygotowywania się otrzymasz w bibliotece.

Organizatorzy konkursu: biblioteka i pedagog szkolny.

- KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy wszystkie klasy do udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Każda z klas proszona jest o przygotowanie plakatu o tematyce niepodległościowej.

Format: A0.

Technika: dowolna.

Termin oddawania prac upływa 23 października 2018 r.

Prace należy oddać do biblioteki lub pedagoga szkolnego.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się po uroczystym apelu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

- 20 września 2018 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wzięło udział w akcji prowadzonej przez Samorząd Uczniowski: „BohaterON – włącz historię”. Napisaliśmy i wysłaliśmy kartkę do Powstańca.

2018 r.

2018 r.

IMG_3449

IMG_3446

IMG_3447

- 24 września 2018 r. – zakupiliśmy lektury, a także powieści zasugerowane przez naszych czytelników:

IMG_20180924_092456

- 3 października 2018 r. – Koło Przyjaciół Biblioteki wybrało najatrakcyjniejszą książkę miesiąca września. Jest nią: Koniec świata” Izabelli Frączyk:

T194014

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 INFORMACJE O BIBLIOTECE:

Nasz księgozbiór liczy 18.700 woluminów. W jego skład wchodzą:

 • lektury
 • literatura związana z kierunkami kształcenia
 • klasyka
 • literatura psychologiczno-pedagogiczna
 • literatura rozrywkowa
 • kartoteka tematyczna
 • kroniki szkoły
 • dokumenty audiowizualne
 • baza podręczników (od roku szkolnego 2014/2015)

Czasopisma o tematyce dotyczącej kierunków kształcenia w naszej szkole:

 • Aktualności Rolnicze - miesięcznik ŚODR Modliszewice, rozprowadzany na terenie całego woj. świętokrzyskiego za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradczych
 • Agroenergetyka - kwartalnik ogólnopolski
 • Agromechanikamiesięcznik ogólnopolski
 • Aura - miesięcznik ogólnopolski
 • Echa leśnekwartalnik ogólnopolski
 • Ekonatura - miesięcznik ogólnopolski
 • Hoduj z głowądwumiesięcznik ogólnopolski
 • Nowoczesna Uprawa - miesięcznik ogólnopolski
 • Polish Food - kwartalnik, również anglojęzyczny, wydawany przez ARiMR przy współpracy MRiRW
 • Pronar - kwartalnik ogólnopolski
 • Rolniczy Przegląd Technicznymiesięcznik ogólnopolski
 • Trouw i My – dwumiesięcznik firmy Trouw Nutrition Polska

 

Kroniki naszej szkoły stanowią bogate źródło wiedzy nie tylko o placówce, lecz także o oświacie rolniczej i zachodzących w niej zmianach przez minione lata. Najstarsza zachowana kronika szkoły została założona w 1974 roku, a najstarsza (dziś już pamiątkowa) księga inwentarzowa naszej biblioteki pochodzi z 1955 roku.

Kronika 1977-1982, ZSR w Chrobrzu - zawiera informacje o chroberskim technikum, a także o naszej okolicy i kraju, dzięki ręcznie wpisywanym notatkom oraz wklejanym wycinkom prasowym. Źródło - ZSCKR w Chrobrzu.

 

Do roku szkolnego 2005/2006 biblioteka znajdowała się w pałacu, skąd została przeniesiona do unowocześnionego i odremontowanego pomieszczenia      w szkole.

W roku szkolnym 1999/2000 księgozbiór liczył 10.554 egzemplarzy, w 2006/2007 – 17.100 egz., a w 2011/2012 – 18.300 egz.

We wrześniu 2000 roku zostały dołączone zbiory ze zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gackach.

W lutym 2002 r. rozpoczęliśmy współpracę z dwiema warszawskimi fundacjami: Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga oraz Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim, dzięki którym każdego roku otrzymujemy w darze nowości wydawnicze z różnych dziedzin.

W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 braliśmy aktywny udział w programie edukacyjnym Newsweeka EDU, co pozwoliło nam na wzbogacenie zbiorów o cały komplet Encyklopedii Audiowizualnej Britannica, komplet przewodników po różnicach kulturowych (kraje europejskie) oraz komplet zeszytów historycznych Newsweeka: „PRL – świadkowie”.

Od stycznia 2009 roku bierzemy udział w programie edukacyjnym Filmoteka Szkolna, przygotowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu, biblioteka kompletuje płyty DVD z wybitnymi i istotnymi dziełami kina polskiego.

W grudniu 2011 roku otrzymaliśmy dar książkowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach: „Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)”, pod redakcją naukową A.D. Rotfelda i A.W. Torkunowa – rezultat pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

W grudniu 2014 r. Kieleckie Towarzystwo Naukowe realizując swój statutowy obowiązek popularyzacji wiedzy, przekazało naszej bibliotece nieodpłatnie 29 sztuk książek własnego wydawnictwa. Tematyka książek dotyczy m.in. historii, kultury i tradycji naszego regionu.

Z chwilą objęcia szkoły patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązaliśmy współpracę z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego  w Warszawie. W redagowanym przez nich elektronicznym czasopiśmie: Rolniczy Magazyn Elektroniczny, nr 25/maj 2008, www.cbr.edu.pl, ukazał się artykuł i zamieszczono fotografie ilustrujące historię i pracę naszej szkoły. Oto link do artykułu: http://cbr.gov.pl/rme-archiwum/2008/rme25/dane/3_2.html

Co roku biblioteka organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży, a informacje dotyczące tych wydarzeń zamieszczane są w „Aktualnościach” na stronie internetowej naszej szkoły.

Wraz z nauczycielami naszej szkoły Państwem Haliną i Jerzym Wojtasik, wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”. Uczniowie wzięli także aktywny udział w akcji: „Podaruj książkę dzieciom niepełnosprawnym”, zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie.

Począwszy od roku szkolnego 2012/13, w miesiącu wrześniu w bibliotece organizowany jest „Kiermasz podręczników używanych” prowadzony przez uczniów.

Od roku szkolnego 2014/15 tworzymy „bazę podręczników”. W 2014 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Rytelewskim: „Wpływ podróży po Azji na twórczość pisarza”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły, a także goście z Gimnazjum w Złotej i Szkoły Podstawowej w Chrobrzu z opiekunami.

Od 9 lutego do 30 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu była prezentowana Wystawa Fotografii Amatorskiej zorganizowana z okazji obchodów miesiąca lutego jako miesiąca tematyki wiejskiej, zatytułowana: „Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła”. Na wystawie prezentowane były fotografie wykonane przez trzynastu autorów, m. in. przez uczniów naszej szkoły, uczniów Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gackach, a także przez osoby dorosłe spoza szkoły (zdjęcia w galerii na dole strony).

Rok  2014 obchodziliśmy jako ROK  CZYTELNIKA. Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił JUBILEUSZOWY ROK 2014 etapem działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy, pod hasłem: „650 lat w służbie książki” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Nasi czytelnicy również przyłączyli się do obchodów.

W roku szkolnym 2015/16 zorganizowaliśmy wystawę: „Jan Paweł II – nasze pamiątki po Świętym”.

W roku szkolnym 2016/17 braliśmy udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu zostały uzupełnione zbiory, odbywały się spotkania Koła Przyjaciół Książki, a 07.11.2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie z p. Janem Chruślińskim – autorem m.in. nowo wydanej powieści pt: „Z Chrobrza na wojenną tułaczkę”. Członkinie Koła Przyjaciół Książki odbyły wycieczkę do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Również w roku szkolnym 2016/17 zorganizowaliśmy wystawę pamiątek związanych z „Solidarnością” z okazji 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego: pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”, ulotki, fotografie, plakietki okolicznościowe.

W roku szkolnym 2017/18 otrzymaliśmy dwa dary książkowe: z Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie oraz od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Warszawie. Ogółem dar liczy przeszło sto egzemplarzy.

29 września 2017 r.  w naszej bibliotece odbył się konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim, natomiast 27 lutego 2018 r.  odbył się konkurs wiedzy z okazji Dni Patrona Szkoły: „Panowanie Bolesława Chrobrego”.

Biblioteka wyrabia u młodzieży nawyki działalności społecznej: funkcjonuje tu Klub Honorowych Dawców Krwi (nr w Banku Krwi: 257) oraz Wolontariat.