Oferta dla młodzieży

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu oferuje absolwentom gimnazjum następujące 4-letnie kierunki kształcenia:

- technik rolnik

- technik agrobiznesu

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik turystyki wiejskiej

oraz

- stypendium dla najlepszych uczniów;

- miejsce w odremontowanym internacie w pokojach 1,2 lub 3-osobowych;

- możliwość stałego korzystania z internetu;

- możliwość udziału w atrakcyjnych wycieczkach, zawodach sportowych, szkoleniach itp.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela sekretariat szkoły.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy (do pobrania w szkole lub ze strony: www.zsrchroberz.pl);

- karta zdrowia;

- 3 fotografie;

- orzeczenie lekarskie o możliwości nauki w wybranym typie szkoły wystawione przez lekarza rodzinnego;

- świadectwo ukończenia gimnazjum;

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Kwestionariusz do pobrania:

Kwestionariusz osobowy ZSCKR