Dorośli

 

Oferta zaocznego kształcenia rolniczego dla osób dorosłych.

KWALIFIKACYJNY  KURS   ZAWODOWY R.3  i  R.16

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu ogłasza nabór na zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji R3: prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik). W kursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na posiadane wykształcenie.

Nauka trwa 3 semestry (1,5 roku). Zjazdy odbywają się w weekendy, według ustalonych wcześniej terminów.

Ukończenie kursu daje uprawnienia odnośnie starania się o dopłaty z różnych funduszy unijnych.

Kurs w zakresie R16: organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej (technik rolnik),trwa 1 semestr (pół roku) i można w nim uczestniczyć po ukończeniu kursu R3. W kursie mogą brać udział osoby z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana).

Osoby z odległych miejscowości mają możliwość noclegu w naszym internacie.

Kwestionariusz do pobrania:

KKZ-kwestionariusz-ZSCKR