Home » Aktualności » Regulamin konkursu plastycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

 
 

Regulamin konkursu plastycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

 

01_PLAKAT_A2_TW_2019_PION

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 3 marca 2019 r. w Chrobrzu.

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

 

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia  i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ”

 

Celem Konkursu jest:

 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych.
 2.  Upowszechnianie wśród uczniów szkół naszego regionu wiedzy o żołnierzach podziemia antykomunistycznego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
 3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
 4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5.  Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
 6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

 1. Organizatorem konkursu jest LUKS CHROBRY przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.
 2. Temat prac konkursowych brzmi: „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
 3. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: I). uczniowie szkoły podstawowej, II). Uczniowie gimnazjum, III) Uczniowie ZSCKR w Chrobrzu.
 4. Prace konkursowe należy składać do Biblioteki szkolnej ZSCKR do dnia 27. 02. 2019 r.
 5. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice                   i w dowolnym wymiarze (blok, karton, płótno).
 6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 7. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 8. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 3 marca 2019 r. w pałacu Wielopolskich w Chrobrzu podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 4. Nagrodą główną w każdej kategorii jest upominek i pamiątkowy dyplom.
 5. Dodatkowo przyznane będą dyplomy za drugie i trzecie miejsce.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na wystawie w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj