Home » Aktualności » Przypomnienie odnośnie egzaminów

 

Przypomnienie odnośnie egzaminów

 

 

Przypomnienie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja: styczeń – luty 2018

Etap praktyczny:

Kwalifikacja: R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Termin: 10 stycznia 2018 r., godzina 1300

Zdający: uczniowie Technikum IV klasa , absolwenci Technikum, absolwenci KKZ

Miejsce: Sala gimnastyczna

————————————————————————————————-

Kwalifikacja: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Termin: 10 stycznia 2018 r., godzina 1300

Zdający: uczniowie Technikum IV klasa , absolwenci Technikum

Miejsce: sala nr 9

————————————————————————————————

Etap pisemny:

Kwalifikacja: R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej.

Termin: 11 stycznia 2018 r. godzina 1000

Zdający: absolwenci KKZ, absolwenci Technikum

Miejsce: sala gimnastyczna

————————————————————————————————

Kwalifikacja: R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej,

          T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Termin: 11 stycznia 2018 r., godzina 1200

Zdający: uczniowie Technikum IV klasa , absolwenci Technikum

Miejsce: sala gimnastyczna

————————————————————————————————

Zasady podczas egzaminów:

– zgłoszenie się pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu

– dowód tożsamości

– przybory i pomoce zgodne z komunikatem Dyrektora CKE.

 

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu