Wolontariat

 

„Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie.”

/Kardynał Stefan Wyszyński/

Opiekunowie i osoby odpowiedzialne za działalność Wolontariatu: Ewa Rzepa, Monika Stolarska, Jerzy Wojtasik.

Współpraca: Elżbieta Sadura, Ilona Ziółkowska.

Rok szkolny 2017/2018

W 2018 roku obchodzimy 5-lecie działalności Wolontariatu. W Buskim Kwartalniku Edukacyjnym, nr 60/2017, wydawanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, opublikowano artykuł dotyczący jego działalności. Egzemplarze znajdują się w naszej bibliotece, natomiast wersję elektroniczną można przejrzeć na stronie: www.podidnbusko.pl/rocznik-2017.html

Kwartalnik

Kwartalnik

Już trzeci rok prowadziliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek w celu wsparcia leczenia 5-letniego Miłoszka Basąga

-  wspólnie z Gimnazjum nr 2 w Pińczowie.

W roku szkolnym 2017/18 zebraliśmy: 455 kg.

plakat

dla-milszka

milosz_a4

Jeśli chcesz wesprzeć leczenie chłopca, zgromadź plastikowe nakrętki po napojach, innych artykułach spożywczych,  środkach czystości itp. i dostarcz je do naszej biblioteki lub do Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie, ul. 1 Maja 5a. Jeśli masz większą ilość nakrętek, to zadzwoń do naszej szkoły – przyjedziemy po nie. Dziękujemy!

-- 6 września 2017 r.-  uczennice – wolontariuszki podsumowały kiermasz taniej książki, przeprowadzony w ODKiTRP w Chrobrzu podczas wakacji. Zysk przeznaczyliśmy na leczenie Miłoszka. Serdecznie dziękujemy Pracownikom Ośrodka!

- do szkoły wpłynęło podziękowanie od Rodziny Miłoszka.

Po długim pobycie w szpitalu, 5-letni Miłosz został wypisany do domu. Przechodzi leczenie podtrzymujące, jest pod opieką kilku poradni specjalistycznych.

Miłosz

Rodzice chłopca wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które w różny sposób wspierały i wspierają leczenie dziecka. Dziękują za  kiermasz książki, kiermasze wewnątrzszkolne, zbiórkę nakrętek, przekazanie 1% podatku, podarowanie krwi i płytek krwi. (na podstawie rozmowy z mamą).

My również serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie naszym uczniom, absolwentom, pracownikom oraz wszystkim Osobom spoza szkoły, za pomoc w przygotowaniu kiermaszów, udział w kiermaszach i zbiórce nakrętek.

Dziękujemy za współpracę w prowadzeniu zbiórki nakrętek w roku szkolnym 2016/2017:

Szkole Podstawowej w Miernowie, Szkole Podstawowej w Stępocicach, Szkole Podstawowej w Dzierążni, Druhom OSP w Chrobrzu, Paniom: Anecie Molędzie i Marioli Kani (Sklep w  Rudawie), Pracownikom Sklepu „Kasza” w Działoszycach, p. Barbarze Tulej-Burek (Sklep w Chrobrzu), p. Edycie Łuczyńskiej (Sklep w Żurawnikach) oraz wszystkim Osobom, które wsparły w/w zbiórki.

 

Miłosz 2

- 6 października 2017 r. – członkowie naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Za ten piękny dar serdecznie dziękujemy: Karolinie Dąbek (IV TŻ), Katarzynie Kowalskiej (IV TŻ), Agnieszce Krzak (IV TŻ), Tomaszowi Łachowi (IV TŻ), Martynie Niedzieli (IV TŻ), Tomaszowi Opałce (IVTR) i Piotrowi Smogórowi – naszemu absolwentowi.

Krwiodawstwo

- 6 października 2017 r. – odwiedziliśmy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach. Podopiecznym placówki przekazaliśmy odzież i zabawki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zbiórki!

- 17 października 2017 r. – nowi członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi: Agnieszka Krzak (IV TŻ) i Tomasz Opałka (IV TR) otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły Legitymacje Honorowego Dawcy Krwi. Katarzyna Kowalska (IV TŻ) otrzymała Kartę Potencjalnego Dawcy Szpiku. Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie legitymacji, 2017

Wręczenie legitymacji, 2017

Wręczenie legitymacji, 2017

Wręczenie legitymacji, 2017

Wręczenie karty dawcy szpiku, 2017

Wręczenie karty dawcy szpiku, 2017

- 19 listopada 2017 r. – odwiedziliśmy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach. Podopiecznym placówki przekazaliśmy odzież i obuwie. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!

- 22 listopada 2017 r. – wzięliśmy udział w corocznej charytatywnej zbiórce makulatury organizowanej przez ZPO w Gackach.

- 13 grudnia 2017 r. – w naszej szkole odbył się charytatywny kiermasz bożonarodzeniowy połączony z finałem konkursu na stroik świąteczny, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski i Wolontariat.

Jury konkursu na stroik świąteczny: p. Elżbieta Sadura oraz przewodnicząca SU – Karolina Dąbek, przyznały pierwsze miejsce klasie I TRŻ.

Drugie miejsce zajęła klasa II TRŻ. Gratulujemy!

Następnie odbył się kiermasz, z którego dochód – jak co roku – został przeznaczony na cele charytatywne. W ofercie kiermaszu były: kartki, stroiki i ozdoby świąteczne, ciasta i maskotki. Dziękujemy każdej osobie za udział w kiermaszu!

Serdeczne podziękowanie za zaangażowanie w przygotowanie kiermaszu kierujemy do całej klasy II TŻ, uczniów klasy IV TŻ: Martyny Paździórskiej, Tomasza Łacha, Pawła Szpiegi, a także p. Elżbiety Sadury, p. Ilony Ziółkowskiej, p. Anity Lozi.

Podobnie jak w ubiegłym roku, dalszy ciąg kiermaszu jest prowadzony w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu (pałac), gdzie po atrakcyjnych cenach można kupić stroiki i ozdoby świąteczne.

kiermasz

IMG_2950

IMG_2966

podziękowanie

- 15 grudnia 2017 r. – członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi odbyli kolejną akcję krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.  Krew przeznaczyliśmy dla p. Anity Chmielewskiej.

Serdecznie dziękujemy: Karolinie Dąbek (IV TŻ), Tomaszowi Łachowi (IV TŻ), Bartłomiejowi Szczepańskiemu (IV TR), Wiktorii Sokołowskiej (III TŻ), p. Piotrowi Lozi – naszemu pracownikowi i druhowi OSP w Chrobrzu, a także Katarzynie Kowalskiej (IV TŻ) i Kindze Kowalskiej (III TŻ).

krwiodawstwo

krwiodawstwo

 - 28 grudnia 2017 r. – ponownie odwiedziliśmy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach. Podopiecznym placówki przekazaliśmy m.in. odzież i zabawki. Panie mieszkające w placówce poczęstowały nas świątecznymi piernikami własnej roboty.

IMG_3002

- 5 stycznia 2018 r. - wsparliśmy charytatywną zbiórkę makulatury, prowadzoną przez ZPO w Gackach.

- 9 stycznia 2018 r. - przeprowadziliśmy charytatywny, wewnątrzszkolny kiermasz pizzy, z przeznaczeniem całkowitego zysku na leczenie p. Romana ze Złotej. Pizza została przygotowana w nowoczesnej pracowni techniki żywienia przez klasę II Technikum Żywienia przy wsparciu klasy II Technikum Rolniczego, pod kierunkiem p. Elżbiety Sadury. Za pracę i wkład w organizację kiermaszu serdecznie Wam dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom kiermaszu!

IMG_3006

kiermasz

IMG_3011

kiermasz

- 18. stycznia 2018 r. – Wolontariat przeprowadził drugi charytatywny kiermasz pizzy. Tym razem w przygotowania i sprzedaż zaangażowała się klasa III technikum żywienia. Do grupy uczniów dołączyło dwoje naszych absolwentów technikum żywienia, obecnie pracujących w branży gastronomicznej: p. Ewelina Walasek (Kozłowska) – pracownik Restauracji Hamer Lunch w Pińczowie i p. Kamil Sęsoła – pracownik Restauracji Kwadrans w Pińczowie. Nad całością produkcji czuwała p. Elżbieta Sadura. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu, zysk z kiermaszu przekażemy na leczenie p. Romana ze Złotej. Dziękujemy bardzo za udział w kiermaszu!

kiermasz 2

kiermasz 2

kiermasz 2

 

24. stycznia 2018 r. – Wolontariat przeprowadził trzeci wewnątrzszkolny kiermasz. Tym razem był to kiermasz ciasta przygotowany i przeprowadzony przez uczennice klasy IV TŻ: Karolinę Dąbek, Magdalenę Dynię, Roksanę Mędralę, Martynę Paździórską oraz uczniów klasy I TRŻ: Agnieszkę Bicz, Aleksandrę Kozik, Karolinę Morton, Patrycję Paździórską, Radosława Boksę, Artura Kwietnia, Kamila Puchałę. Ciasto przygotowały także panie: Ilona Ziółkowska i Anita Lozia. Wszystkim serdecznie dziękujemy! Dziękujemy Rodzicom uczniów!

Po zakończeniu sprzedaży, uczennice-wolontariuszki podsumowały zysk ze wszystkich trzech kiermaszów. Uzyskaną kwotę przekazaliśmy na leczenie p. Romana ze Złotej.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom kiermaszów!

kiermasz 3

Kiermasz ciasta, 24.01.2018.

Kiermasz ciasta, 24.01.2018.

Kiermasz ciasta, 24.01.2018.

Kiermasz ciasta, 24.01.2018.

 

- 28. lutego 2018 r. -w lutym w sposób szczególny staramy się pamiętać o osobach chorych, gdyż właśnie 11 lutego obchodziliśmy XXVI Światowy Dzień Chorego. Natomiast 28 lutego 2018 r. – w XI Światowy Dzień Chorób Rzadkich, grupa uczniów należących do Klubu Honorowych Dawców Krwi odbyła akcję krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Za ten cenny dar serdecznie dziękujemy: Karolinie Dąbek (kl. IV TŻ), Tomaszowi Łachowi (kl. IV TŻ), Martynie Niedzieli (kl. IV TŻ), Dominice Olender (kl. III TŻ), Piotrowi Wiśnioszowi (kl. III TR) oraz Agnieszce Krzak (kl. IV TŻ), Katarzynie Kowalskiej (kl. IV TŻ), Aleksandrze Gajos (kl. III TŻ).

28.02.18.

28.02.2018 r.

28.02.18 r.

———————————————————————————————————————————————-

 

Krwiodawstwo

W 2017 roku obchodziliśmy 5-lecie działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi.

W tym czasie przeprowadziliśmy następujące akcje krwiodawstwa:

1). 13 kwietnia 2012 r. – w naszej szkole.

2). 1 lutego 2013 r. – w naszej szkole.

3). 26 kwietnia 2013 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju z przeznaczeniem dla osoby chorej.

4). 23 stycznia 2014 r. – w naszej szkole.

5). 25 kwietnia 2014 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju. Był to dar krwi dla osoby chorej od maturzystów-krwiodawców kończących w tym dniu naukę w naszej szkole.

6). 19 grudnia 2014 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju w związku z brakami zapasu krwi w banku krwi.

7). 4 marca 2015 r. – pobór krwi pełnej oraz płytek krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczeniem dla 3-letniego Miłosza.

8). 10 kwietnia 2015 r. – w naszej szkole. Pobór krwi pełnej oraz akcja zgłaszania się do rejestru dawców szpiku z przeznaczeniem dla 14-letniego Patryka.

9). 29 października 2015 r. – w naszej szkole z przeznaczeniem krwi dla p. Grzegorza.

10). 27 listopada 2015 r. – z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa – akcja w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju.

11). 29 kwietnia 2016 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju z przeznaczeniem krwi dla osoby chorej.

12). 9 listopada 2016 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczenie krwi dla 1,5-rocznej Lilki.

13). 24 maja 2017 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczenie krwi dla p. Michała ze Stopnicy.

14). 6 października 2017 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

15). 15 grudnia 2017 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczeniem krwi dla p. Anity.

16). 28 luty 2018 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Prelekcje na temat krwi i krwiolecznictwa:

1). 27 marca 2014 r. – spotkanie zorganizowane w naszej szkole z Kierownikiem Ośrodka Dawców Szpiku z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

2). 9 listopada 2016 r. – spotkanie na temat krwiolecznictwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

3). 13 czerwca 2017 r. – spotkanie informacyjne zorganizowane w naszej szkole z pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – p. Olgierdem Okszą-Orskim i uczniami klasy pierwszej i drugiej.

Nasza szkoła otrzymała „Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi”.

 

 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Archiwum naszego wolontariatu:

Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2014/15
Rok szkolny 2013/2014

 

Galeria zdjęć: