Wolontariat

 

„Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie.”

/Kardynał Stefan Wyszyński/

Opiekunowie i osoby odpowiedzialne za działalność Wolontariatu: Ewa Rzepa, Monika Stolarska, Jerzy Wojtasik.

Współpraca: Elżbieta Sadura.

Rok szkolny 2017/2018

Już trzeci rok prowadzimy zbiórkę plastikowych nakrętek w celu wsparcia leczenia 5-letniego Miłoszka Basąga -  wspólnie z Gimnazjum nr 2 w Pińczowie.

plakat

dla-milszka

Stan zbiórki w dniu dzisiejszym: 142 kg.

milosz_a4

Jeśli chcesz wesprzeć leczenie chłopca, zgromadź plastikowe nakrętki po napojach, innych artykułach spożywczych,  środkach czystości itp. i dostarcz je do naszej biblioteki lub do Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie, ul. 1 Maja 5a. Jeśli masz większą ilość nakrętek, to zadzwoń do naszej szkoły – przyjedziemy po nie. Dziękujemy!

-- 6 września 2017 r.-  uczennice – wolontariuszki podsumowały kiermasz taniej książki, przeprowadzony w ODKiTRP w Chrobrzu podczas wakacji. Zysk przeznaczyliśmy na leczenie Miłoszka. Serdecznie dziękujemy Pracownikom Ośrodka!

- do szkoły wpłynęło podziękowanie od Rodziny Miłoszka.

Po długim pobycie w szpitalu, 5-letni Miłosz został wypisany do domu. Przechodzi leczenie podtrzymujące, jest pod opieką kilku poradni specjalistycznych.

Miłosz

Rodzice chłopca wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które w różny sposób wspierały i wspierają leczenie dziecka. Dziękują za  kiermasz książki, kiermasze wewnątrzszkolne, zbiórkę nakrętek, przekazanie 1% podatku, podarowanie krwi i płytek krwi. (na podstawie rozmowy z mamą).

My również serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie naszym uczniom, absolwentom, pracownikom oraz wszystkim Osobom spoza szkoły, za pomoc w przygotowaniu kiermaszów, udział w kiermaszach i zbiórce nakrętek.

Dziękujemy za współpracę w prowadzeniu zbiórki nakrętek w roku szkolnym 2016/2017:

Szkole Podstawowej w Miernowie, Szkole Podstawowej w Stępocicach, Szkole Podstawowej w Dzierążni, Druhom OSP w Chrobrzu, Paniom: Anecie Molędzie i Marioli Kani (Sklep w  Rudawie), Pracownikom Sklepu „Kasza” w Działoszycach, p. Barbarze Tulej-Burek (Sklep w Chrobrzu), p. Edycie Łuczyńskiej (Sklep w Żurawnikach) oraz wszystkim Osobom, które wsparły w/w zbiórki.

 

Miłosz 2

- 6 października 2017 r. – członkowie naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Za ten piękny dar serdecznie dziękujemy: Karolinie Dąbek (IV TŻ), Katarzynie Kowalskiej (IV TŻ), Agnieszce Krzak (IV TŻ), Tomaszowi Łachowi (IV TŻ), Martynie Niedzieli (IV TŻ), Tomaszowi Opałce (IVTR) i Piotrowi Smogórowi – naszemu absolwentowi.

Krwiodawstwo

- 6 października 2017 r. – odwiedziliśmy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach. Podopiecznym placówki przekazaliśmy odzież i zabawki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zbiórki!

- 17 października 2017 r. – nowi członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi: Agnieszka Krzak (IV TŻ) i Tomasz Opałka (IV TR) otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły Legitymacje Honorowego Dawcy Krwi. Katarzyna Kowalska (IV TŻ) otrzymała Kartę Potencjalnego Dawcy Szpiku. Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie legitymacji, 2017

Wręczenie legitymacji, 2017

Wręczenie legitymacji, 2017

Wręczenie legitymacji, 2017

Wręczenie karty dawcy szpiku, 2017

Wręczenie karty dawcy szpiku, 2017

- 19 listopada 2017 r. – odwiedziliśmy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach. Podopiecznym placówki przekazaliśmy odzież i obuwie. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!

- 22 listopada 2017 r. – wzięliśmy udział w corocznej charytatywnej zbiórce makulatury organizowanej przez ZPO w Gackach.

 

Krwiodawstwo

W 2017 roku obchodzimy 5-lecie działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi.

W tym czasie przeprowadziliśmy następujące akcje krwiodawstwa:

1). 13 kwietnia 2012 r. – w naszej szkole.

2). 1 lutego 2013 r. – w naszej szkole.

3). 26 kwietnia 2013 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju z przeznaczeniem dla osoby chorej.

4). 23 stycznia 2014 r. – w naszej szkole.

5). 25 kwietnia 2014 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju. Był to dar krwi dla osoby chorej od maturzystów-krwiodawców kończących w tym dniu naukę w naszej szkole.

6). 19 grudnia 2014 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju w związku z brakami zapasu krwi w banku krwi.

7). 4 marca 2015 r. – pobór krwi pełnej oraz płytek krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczeniem dla 3-letniego Miłosza.

8). 10 kwietnia 2015 r. – w naszej szkole. Pobór krwi pełnej oraz akcja zgłaszania się do rejestru dawców szpiku z przeznaczeniem dla 14-letniego Patryka.

9). 29 października 2015 r. – w naszej szkole z przeznaczeniem krwi dla p. Grzegorza.

10). 27 listopada 2015 r. – z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa – akcja w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju.

11). 29 kwietnia 2016 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju z przeznaczeniem krwi dla osoby chorej.

12). 9 listopada 2016 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczenie krwi dla 1,5-rocznej Lilki.

13). 24 maja 2017 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczenie krwi dla p. Michała ze Stopnicy.

14). 6 października 2017 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Prelekcje na temat krwi i krwiolecznictwa:

1). 27 marca 2014 r. – spotkanie zorganizowane w naszej szkole z Kierownikiem Ośrodka Dawców Szpiku z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

2). 9 listopada 2016 r. – spotkanie na temat krwiolecznictwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

3). 13 czerwca 2017 r. – spotkanie informacyjne zorganizowane w naszej szkole z pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – p. Olgierdem Okszą-Orskim i uczniami klasy pierwszej i drugiej.

Nasza szkoła otrzymała „Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi”.

 

 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Archiwum naszego wolontariatu:

Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2014/15
Rok szkolny 2013/2014

 

Galeria zdjęć: