Wolontariat

 

„Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie.”

/Kardynał Stefan Wyszyński/

Opiekunowie i osoby odpowiedzialne za działalność Wolontariatu: Ewa Rzepa, Monika Stolarska, Jerzy Wojtasik.

Współpraca: Elżbieta Sadura.

Rok szkolny 2017/2018

Już trzeci rok prowadzimy zbiórkę plastikowych nakrętek w celu wsparcia leczenia 5-letniego Miłoszka Basąga -  wspólnie z Gimnazjum nr 2 w Pińczowie.

plakat

dla-milszka

Stan zbiórki w dniu dzisiejszym: 48 kg.

milosz_a4

Jeśli chcesz wesprzeć leczenie chłopca, zgromadź plastikowe nakrętki po napojach, innych artykułach spożywczych,  środkach czystości itp. i dostarcz je do naszej biblioteki lub do Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie, ul. 1 Maja 5a. Jeśli masz większą ilość nakrętek, to zadzwoń do naszej szkoły – przyjedziemy po nie. Dziękujemy!

-- 06. września 2017 r.-  uczennice – wolontariuszki podsumowały kiermasz taniej książki, przeprowadzony w ODKiTRP w Chrobrzu podczas wakacji. Zysk przeznaczyliśmy na leczenie Miłoszka. Serdecznie dziękujemy Pracownikom Ośrodka!

- do szkoły wpłynęło podziękowanie od Rodziny Miłoszka.

Po długim pobycie w szpitalu, 5-letni Miłosz został wypisany do domu. Przechodzi leczenie podtrzymujące, jest pod opieką kilku poradni specjalistycznych.

Miłosz

Rodzice chłopca wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które w różny sposób wspierały i wspierają leczenie dziecka. Dziękują za  kiermasz książki, kiermasze wewnątrzszkolne, zbiórkę nakrętek, przekazanie 1% podatku, podarowanie krwi i płytek krwi. (na podstawie rozmowy z mamą).

My również serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie naszym uczniom, absolwentom, pracownikom oraz wszystkim Osobom spoza szkoły, za pomoc w przygotowaniu kiermaszów, udział w kiermaszach i zbiórce nakrętek.

Dziękujemy za współpracę w prowadzeniu zbiórki nakrętek w roku szkolnym 2016/2017:

Szkole Podstawowej w Miernowie, Szkole Podstawowej w Stępocicach, Szkole Podstawowej w Dzierążni, Druhom OSP w Chrobrzu, Paniom: Anecie Molędzie i Marioli Kani (Sklep w  Rudawie), Pracownikom Sklepu „Kasza” w Działoszycach, p. Barbarze Tulej-Burek (Sklep w Chrobrzu), p. Edycie Łuczyńskiej (Sklep w Żurawnikach) oraz wszystkim Osobom, które wsparły w/w zbiórki.

 

Miłosz 2

- 6 października 2017 r. – członkowie naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Za ten piękny dar serdecznie dziękujemy: Karolinie Dąbek (IV TŻ), Katarzynie Kowalskiej (IV TŻ), Agnieszce Krzak (IV TŻ), Tomaszowi Łachowi (IV TŻ), Martynie Niedzieli (IV TŻ), Tomaszowi Opałce (IVTR) i Piotrowi Smogórowi – naszemu absolwentowi.

Krwiodawstwo

- 6 października 2017 r. – odwiedziliśmy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach. Podopiecznym placówki przekazaliśmy odzież i zabawki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zbiórki!

 

 

 

Krwiodawstwo

W 2017 roku obchodzimy 5-lecie działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi.

W tym czasie przeprowadziliśmy następujące akcje krwiodawstwa:

1). 13 kwietnia 2012 r. – w naszej szkole.

2). 1 lutego 2013 r. – w naszej szkole.

3). 26 kwietnia 2013 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju z przeznaczeniem dla osoby chorej.

4). 23 stycznia 2014 r. – w naszej szkole.

5). 25 kwietnia 2014 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju. Był to dar krwi dla osoby chorej od maturzystów-krwiodawców kończących w tym dniu naukę w naszej szkole.

6). 19 grudnia 2014 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju w związku z brakami zapasu krwi w banku krwi.

7). 4 marca 2015 r. – pobór krwi pełnej oraz płytek krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczeniem dla 3-letniego Miłosza.

8). 10 kwietnia 2015 r. – w naszej szkole. Pobór krwi pełnej oraz akcja zgłaszania się do rejestru dawców szpiku z przeznaczeniem dla 14-letniego Patryka.

9). 29 października 2015 r. – w naszej szkole z przeznaczeniem krwi dla p. Grzegorza.

10). 27 listopada 2015 r. – z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa – akcja w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju.

11). 29 kwietnia 2016 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju z przeznaczeniem krwi dla osoby chorej.

12). 9 listopada 2016 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczenie krwi dla 1,5-rocznej Lilki.

13). 24 maja 2017 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczenie krwi dla p. Michała ze  Stopnicy.

14). 6 października 2017 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Prelekcje na temat krwi i krwiolecznictwa:

1). 27 marca 2014 r. – spotkanie w naszej szkole z Kierownikiem Ośrodka Dawców Szpiku z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

2). 9 listopada 2016 r. – spotkanie na temat krwiolecznictwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

3). 13 czerwca 2017 r. – spotkanie informacyjne zorganizowane w naszej szkole z pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – p. Olgierdem Okszą-Orskim i uczniami klasy pierwszej i drugiej.

Nasza szkoła otrzymała „Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi”.

 

 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Archiwum naszego wolontariatu:

Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2014/15
Rok szkolny 2013/2014

 

Galeria zdjęć: