Wolontariat

 

„Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie.”

/Kardynał Stefan Wyszyński/

Opiekunowie i osoby odpowiedzialne za działalność Wolontariatu: Ewa Rzepa, Monika Stolarska, Jerzy Wojtasik.

Współpraca: Elżbieta Sadura.

 


Rok szkolny 2016/2017

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zbiórkę nakrętek plastikowych w celu wsparcia leczenia i rehabilitacji 3-letniego Miłosza Basąga, który od lutego 2015 r. walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną.

Zbiórkę prowadzimy we współpracy z Gimnazjum nr 2 w Pińczowie.

Stan zbiórki w dniu dzisiejszym: 657 kg.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom, które wzięły udział w wakacyjnej zbiórce prowadzonej w Sklepie w Rudawie.

MiłekJeśli chcesz wesprzeć leczenie chłopca, zgromadź plastikowe nakrętki po napojach, innych artykułach spożywczych,  środkach czystości itp. i dostarcz je do naszej biblioteki lub do Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie, ul. 1 Maja 5a. Jeśli masz większą ilość nakrętek, to zadzwoń do naszej szkoły – przyjedziemy po nie. Dziękujemy!

Zbiórka plastikowych nakrętek

Zbiórka plastikowych nakrętek

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce:

- Szkole Podstawowej w Dzierążni

- Szkole Podstawowej w Miernowie

- Szkole Podstawowej w Stępocicach

- Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych w Działoszycach

- Szkole Podstawowej w Chrobrzu

- Paniom pracującym w Sklepie w Rudawie

- Pani Barbarze Tulej-Burek (Sklep w Chrobrzu)

- Pani Edycie Łuczyńskiej (Sklep w Żurawnikach)

- druhom OSP w Chrobrzu

- naszym Uczniom i Pracownikom

- wszystkim Osobom, które wzięły udział w powyższych zbiórkach i w ten sposób wsparły leczenie chłopca.

Nasze działania:

- 2. września 2016 r. uczniowie-wolontariusze dokonali podsumowania wakacyjnego kiermaszu taniej książki przeprowadzonego w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu, w celu wsparcia leczenia Miłoszka. Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom, które wzięły udział w kiermaszu, a także Pracownikom ODKiTRP w Chrobrzu za nadzór nad kiermaszem. Przekazujemy podziękowanie od Rodziny Miłoszka.

- 9 listopada 2016 r. członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu odwiedzili Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w celu oddania krwi dla małej Lilki, która niedawno uległa wypadkowi.

Krwiodawstwo

Krwiodawcy odbyli także krótkie szkolenie dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa, przeprowadzone przez p. Renatę – pracownika RCKiK w Kielcach, a także zapoznali się z pracą placówki.

Krwiodawstwo

Serdecznie dziękujemy za dar krwi Joannie Czarneckiej (kl. IV TŻ), Martynie Niedzieli (kl. III TŻ), Piotrowi Smogórowi (kl. IV TŻ), Sebastianowi Cielochowi (kl. IV TR), Grzegorzowi Łysiowi (kl. IV TR), Tomaszowi Łachowi (kl. III TŻ), Bartłomiejowi Szczepańskiemu (kl. III TR), Dawidowi Karaskowi (kl. II TR), Wojciechowi Gilowi (kl. III TŻ) oraz p. Piotrowi Lozi (pracownikowi ZSCKR i druhowi OSP w Chrobrzu).

- 8. grudnia 2016 r. w naszej szkole odbył się charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy, połączony z finałem konkursu na stroik i ozdobę świąteczną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom, które wzięły udział w kiermaszu i w ten sposób wsparły leczenie i rehabilitację 3-letniego Miłosza.

kiermasz


Szczegóły i zdjęcia: http://zsrchroberz.home.pl/autoinstalator/wordpress1/podziekowanie-za-udzial-w-kiermaszu-bozonarodzeniowym/

- do szkoły wpłynęło podziękowanie od rodziny Miłoszka:

podz-2podz-1podz-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj: http://zsrchroberz.home.pl/autoinstalator/wordpress1/podziekowanie-od-rodziny-miloszka/

 

 


krwiodawstwo

- 24 maja 2017 r. nasi uczniowie oddali honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Krew przeznaczyliśmy dla p. Michała ze Stopnicy.

Serdecznie dziękujemy: Karolinie Dąbek, Katarzynie Kowalskiej, Martynie Niedzieli, Pawłowi Szpiedze, Mateuszowi Kwietniowi, Danielowi Malarze, Bartłomiejowi Szczepańskiemu i Dawidowi Karaskowi.

Dziękujemy również Aleksandrze Kasprzyk, Tomaszowi Opałce, Piotrowi Wąsali, Piotrowi Szostakowi i Grzegorzowi Wójcikowi.

Katarzyna Kowalska zarejestrowała się w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku. Gratulujemy!

 - 13 czerwca 2017 r. – w przeddzień Światowego Dnia Krwiodawcy, grupa uczniów z klasy pierwszej i drugiej odbyła spotkanie z p. Olgierdem Okszą-Orskim – pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Pan Olgierd przedstawił młodzieży informacje dotyczące krwi i jej roli w organizmie. Poznaliśmy warunki jakie musi spełniać potencjalny krwiodawca, fakty i mity dotyczące systematycznego oddawania krwi, przywileje krwiodawców i wiele innych wiadomości. Nasza szkoła otrzymała „Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi” i scenariusz zajęć: „Łączy nas krew, która ratuje życie” wraz z filmem, do wykorzystania na lekcji biologii i godzinach wychowawczych.

prelekcja

- 23 czerwca 2017 r. – podczas uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego 2016/17, dyrektor wręczył podziękowania uczennicom aktywnie działającym w Wolontariacie.  Zostały także wręczone „Legitymacje Honorowego Dawcy Krwi” nowym członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi.

wolontariatUczennice aktywnie działające w pracach Wolontariatu w roku szkolnym 2016/17.

KHDKNowi członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Archiwum naszego wolontariatu:

Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2014/15
Rok szkolny 2013/2014

 

Galeria zdjęć: