Home » Aktualności » Oferta kształcenia na rok szkolny 2013/2014 dla młodzieży i dorosłych

 
 

Oferta kształcenia na rok szkolny 2013/2014 dla młodzieży i dorosłych

 

Starsze wiadomości

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu oferuje absolwentom gimnazjum następujące 4-letnie kierunki kształcenia:

– technik rolnik

– technik agrobiznesu

– technik żywienia i usług gastronomicznych

– technik turystyki wiejskiej

oraz

– stypendium dla najlepszych uczniów;

– miejsce w odremontowanym internacie w pokojach 1,2 lub 3-osobowych;

– możliwość stałego korzystania z internetu;

– możliwość udziału w atrakcyjnych wycieczkach, zawodach sportowych, szkoleniach itp.

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w okresie od 13 maja do 25 czerwca 2013 r.

Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz osobowy (do pobrania w szkole lub ze strony: www.zsrchroberz.pl);

– karta zdrowia;

– 3 fotografie;

– orzeczenie lekarskie o możliwości nauki w wybranym typie szkoły wystawione przez lekarza rodzinnego;

– świadectwo ukończenia gimnazjum;

– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Oferta zaocznego kształcenia rolniczego dla osób dorosłych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu na rok szkolny 2013/2014 ogłasza nabór na zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji R3: prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik).W kursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na posiadane wykształcenie, a także uczniowie klas maturalnych wszystkich szkół średnich.

Nauka trwa 3 semestry (1,5 roku). Zjazdy odbywają się w weekendy, według ustalonych wcześniej terminów.

Ukończenie kursu daje uprawnienia odnośnie starania się o dopłaty z różnych funduszy unijnych.

Kurs w zakresie R16: organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik), trwa 1 semestr (pół roku) i można w nim uczestniczyć po ukończeniu kursu R3. W kursie mogą brać udział osoby z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana).

Pierwszy zjazd: wrzesień 2013 r.

Kursy są NIEODPŁATNE.

Zdjęcia w galerii.

 

 

(Ewa Rzepa)

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj