Home » Nauka »

 

Wywiadówki

 

DLA  KLAS:  I TRŻ,  II TRŻ, III TRŻ:

1). Spotkanie z rodzicami i powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi:

I semestr: 4 stycznia 2019 r.

II semestr: 22 maja 2019 r.

2). Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: 3 lutego 2019 r.

 

DLA  KLASY  IV TR i IV TŻ:

1). Spotkanie z rodzicami i powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi:

I semestr: 16.11.2018 r.

II semestr: 22.03.2019 r.

2). Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: 14.12. 2018 r.