Home » Nauka »

 

Wywiadówki

 

DLA  KLAS:  I TRŻ,  II TRŻ, III TŻ,  III TR:

1). Spotkanie z rodzicami i powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi:

I semestr: 16.12. 2016r.

II semestr: 20.05.2017 r.

2). Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: 13.01.2017 r.

 

DLA  KLASY  IV TRŻ:

1). Spotkanie z rodzicami i powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi:

I semestr: 18.11.2016 r.

II semestr: 24.03.2017 r.

2). Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: 16.12. 2016 r.