Home » Nauka »

 

Wywiadówki

 

DLA  KLAS:  I TRŻ,  II TRŻ, III TRŻ:

1). Spotkanie z rodzicami i powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi:

I semestr: 19.12. 2017r.

II semestr: 22.05.2018 r.

2). Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: 21.01.2018 r.

 

DLA  KLASY  IV TR i IV TŻ:

1). Spotkanie z rodzicami i powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi:

I semestr: 15.11.2017 r.

II semestr: 24.03.2018 r.

2). Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: 19.12. 2017 r.