Home » Nauka »

 

Przedmioty

 

Klasa I Technikum Rolniczego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Przedmioty ogólnokształcące:
religia, język polski, język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, historia, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty zawodowe w klasie I Technikum Rolniczego: działalność gospodarcza w rolnictwie, przepisy ruchu drogowego, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie, bhp w rolnictwie.

Przedmioty zawodowe w klasie I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie techniczne w gastronomii, podstawy bhp.

 

Klasa II Technikum Rolniczego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Przedmioty ogólnokształcące:
religia, język polski, język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia.

Przedmioty zawodowe w klasie II Technikum Rolniczego: działalność gospodarcza w rolnictwie, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie, bhp w rolnictwie, język obcy zawodowy – język angielski.

Przedmioty zawodowe w klasie II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie techniczne w gastronomii, działalność gospodarcza w gastronomii, zasady żywienia, język obcy zawodowy – język angielski.

 

Klasa III Technikum Rolniczego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Przedmioty ogólnokształcące:
religia, język polski, język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, historia i społeczeństwo, matematyka, biologia.

Przedmioty zawodowe w klasie III Technikum Rolniczego: działalność gospodarcza w rolnictwie, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie, spółdzielnie i grupy producenckie w warunkach gospodarki rynkowej.

Przedmioty zawodowe w klasie III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, przedsiębiorstwo gastronomiczne, działalność gospodarcza w gastronomii, usługi gastronomiczne z obsługą konsumenta, organizacja produkcji gastronomicznej i zajęcia praktyczne, język obcy zawodowy – język angielski.