Home » Nauka »

 

Egzaminy – Informacje

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – TECHNIKUM

1. 06.06.2022r. kwalifikacja HGT.02 godz. 9:00 – pisemny komputerowy

2. 06.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 11:00 – pisemny komputerowy

3. 10.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 12:30 – praktyczny – wykonanie

4. 12.06.2022r. kwalifikacja HGT.02 godz. 8:00 – praktyczny – wykonanie

5. 12.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 17:00 – praktyczny – wykonanie

5. 20.06.2022r. kwalifikacja TG.16 godz. 13:00 – praktyczny – dokumentacja (poprawka)

6. 20.06.2022r. kwalifikacja RL.16 godz. 13:00 – praktyczny – dokumentacja (poprawka)

7. 21.06.2022r. kwalifikacja RL.03, TG.07 godz. 10:00 – pisemny – papierowy (poprawka)

8. 21.06.2022r. kwalifikacja TG.16, RL.16 godz. 12:00 – pisemny – papierowy (poprawka)

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – KKZ

1. 01.06.2022r. kwalifikacja ROL.10 godz. 9:00 – praktyczny – dokumentacja

2. 04.06.2022r. kwalifikacja ROL.10 godz. 8:00 – pisemny – komputerowy

3. 04.06.2022r. kwalifikacja HGT.02 godz. 10:00 – pisemny – komputerowy

4. 04.06.2022r. kwalifikacja HGT.02 godz. 12:00 – pisemny – komputerowy

5. 04.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 14:00 – pisemny – komputerowy

6. 04.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 16:00 – pisemny – komputerowy

7. 04.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 18:00 – pisemny – komputerowy

8. 10.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 17:00 – praktyczny – wykonanie

9. 11.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 8:00 – praktyczny – wykonanie

10. 11.06.2022r. kwalifikacja HGT.02 godz. 8:00 – praktyczny – wykonanie

11.  11.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 12:30 – praktyczny – wykonanie

12. 11.06.2022r. kwalifikacja HGT.02 godz. 12:00 – praktyczny – wykonanie

13. 11.06.2022r. kwalifikacja HGT.02 godz. 16:00 – praktyczny – wykonanie

14. 11.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 17:00 – praktyczny – wykonanie

15. 12.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 8:00 – praktyczny – wykonanie

16. 12.06.2022r. kwalifikacja ROL.04 godz. 12:30 – praktyczny – wykonanie

17.  12.06.2022r. kwalifikacja HGT.02 godz. 12:00 – praktyczny – wykonanie