Home » Aktualności » Nasz udział z sukcesami w konkursie patriotycznym

 

Nasz udział z sukcesami w konkursie patriotycznym

 

W sierpniu 2020 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs patriotyczny „Niepodległa piórem i obiektywem”. Konkurs ten jest częścią prowadzonego w ministerialnych szkołach programu wspierającego wychowanie patriotyczne młodzieży, mającego tworzyć i umacniać więź emocjonalną, społeczną i kulturową z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.

Prace uczestników miały ukazać dążenia Polaków do wolności, walkę i zmagania o odzyskanie oraz utrzymanie niepodległości. Konkurs dawał także uczestnikom szansę do zaprezentowania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień. Młodzież rywalizująca w konkursie mogła wybrać jedną z trzech form wypowiedzi artystycznej: opowiadanie, wiersz lub fotografię. Powstałe dzieła miały nawiązywać do wydarzeń z okresu tworzenia nowego Niepodległego Państwa Polskiego.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch kategoriach konkursowych. Natalia Czerw oraz Alicja Dąbek zgłosiły swoje prace patriotyczne pt. „Ojczyzna to…” oraz „Ojczyzna” w kategorii Wiersz. W kategorii Fotografia wzięło udział sześcioro uczniów, tworzących indywidualnie i w grupie.

Powstanie zdjęć konkursowych było efektem październikowego wyjazdu edukacyjnego do okolicznych miejsc pamięci. Wycieczka ta stała się jednocześnie ciekawymi fotowarsztatami. Opiekunka grupy, pasjonatka fotografii pani Iwona Orządała-Bandoła wprowadzała naszą młodzież w tajniki powstawania dobrego zdjęcia, zasad kompozycji czy poprawnego kadrowania.

Na placu przy chroberskiej szkole podstawowej uczniowie zapoznali się z wyjątkową historią obelisku poświęconego marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Jest on bowiem jednym z dwóch, przedwojennych pomników Marszałka w Polsce, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Odwiedziliśmy również Czarkowy, a tam jeden z niewielu cmentarzy wojennych w województwie, na którym spoczywają aż trzy pokolenia żołnierzy polskich: legionistów 1914-1915 roku, żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku i żołnierzy Armii Krajowej. Rezultatem wyjazdu były prace „Obelisk w Chrobrzu” autorstwa Natalii Czerw i Sylwii Strasz oraz „Pomnik w Czarkowach” Katarzyny Liberek, Wiktorii Rzepy i Mikołaja Woźniaka.

Zdjęcie Patryka Steckiewicza pt. „Pamiątki rodzinne” powstało na terenie naszego zespołu, tuż przed zabytkowym XIX-wiecznym pałacem Wielopolskich w Chrobrzu, dawną siedzibą szkoły rolniczej. Praca przedstawia starą fotografię pradziadka autora, Michała Steckiewicza oraz jego odznaczenie wojenne – Krzyż za udział w Wojnie ‪1918 – 1921 przekazywany w rodzinie z pokolenia na pokolenie.

W lutym br. otrzymaliśmy znakomitą wiadomość – Jury powołane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi biorąc pod uwagę twórczy charakter pracy oraz interesującą i oryginalną formę przekazu, adekwatną do prezentowanego zagadnienia, przyznało II miejsce w kategorii Fotografia Patrykowi Steckiewiczowi za pracę „Pamiątki rodzinne”. Wyróżnienie w tej samej kategorii powędrowało do Sylwii Strasz i Natalii Czerw za pracę pt. „Zagadkowy obelisk”.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wraz z przedstawicielami szkół wzięli udział w zdalnej gali podsumowującej konkurs. Gospodarze wydarzenia – sekretarz stanu Szymon Giżyński oraz dyrektor departamentu oświaty i polityki społecznej wsi Robert Jakubik – podkreślali duże obycie kulturowe i literackie młodych autorów, a także stawiali ich za wzór do naśladowania dla rówieśników.

Dla zwycięzców konkursu ufundowano nagrody rzeczowe. Organizatorzy planują wydanie publikacji z wyróżnionymi pracami oraz zorganizowanie wystawy zdjęć w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i Kultury Wsi.

Serdecznie gratulujemy!

 

Poniżej publikujemy fotografie z opisami oraz wiersze zgłoszone do konkursu.

 II miejsce w kategorii FotografiaZdjęcie_Patryk_Steckiewicz_Pamiątki rodzinne

Pamiątki rodzinne
Patryk Steckiewicz

 

„Przed stu laty mój pradziadek Michał Steckiewicz jako osiemnastoletni chłopiec brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, za co był odznaczony Krzyżem za udział w Wojnie ‪1918 – 1921. Krzyż został ustanowiony ustawą Sejmu w dniu 21 lipca 1990 roku dla odznaczenia osób, które pełniąc służbę w latach ‪1918 – 1921, przyczyniły się do ugruntowania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzyż pradziadka przekazał mi mój dziadek Zygmunt Steckiewicz. W tym roku przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej, w tym roku skończyłem osiemnaście lat, jestem harcerzem i instruktorem, chcę swoją postawą i zaangażowaniem pełnić służbę Ojczyźnie, by nie przynieść wstydu mojemu pradziadkowi.”

 

 

Wyróżnienie w kategorii Fotografia

Zdjęcie_Natalia_Czerw_Sylwia_Strasz_Obelisk w chrobrzuZagadkowy obelisk
Natalia Czerw i Sylwia Strasz

 

„Z przekazów ustnych wiadomo, że pomnik powstał przed II wojną światową. Było jednak kilka sprzecznych informacji dotyczących daty jak i fundatora. Inskrypcja również nie ułatwia zadania. Zachowane dokumenty z tamtego okresu nie zawierają kompletnie żadnych informacji na ten temat.

Rozwiązanie zagadki dotyczącej daty budowy pomnika przyniosło zdjęcie ze zbiorów jednej z mieszkanek Chrobrza, do którego dotarła Anna Steckiewicz. Na owym zdjęciu widać orła w metalowej koronie, metalową płytkę z popiersiem Józefa Piłsudskiego, którą skradziono kilka lat po odsłonięciu, daty 1920 – 1930 oraz inskrypcję. Z powyższych informacji wynika, że obelisk został ufundowany w 10-tą rocznicę Bitwy Warszawskiej.

W 1992 udało się odnowić obelisk Piłsudskiego oraz przenieść go przed budynek szkoły, gdzie opiekują się nim uczniowie pod czujnym okiem swoich pedagogów. Podczas przenosin obelisk zmienił swoje oblicze. Zniknęło miejsce po skradzionym metalowym popiersiu Marszałka. Usunięto daty ,,1920-1930”, i nieco inaczej rozłożono wiersze w inskrypcji.”

Opis autorstwa Pawła Bochniaka pochodzi z Serwisu Internetowego Chroberz.info http://chroberz.info/serwis/index.php/czy-wiesz-ze/1987-czy-wiesz-e-zagadkowy-obelisk-6

 

 

 

 Nasze pozostałe prace konkursowe

Kategoria Fotografia

Zdjęcie_Katarzyna_Liberek_Wiktoria_Rzepa_Mikołaj_Woźniak_Pomnik w Czarkowach

Pomnik w Czarkowach
Katarzyna Liberek, Wiktoria Rzepa, Mikołaj Woźniak

 

„Spoczywają w tym miejscu podkomendni Marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierze polegli w bitwie pod Ksanami i partyzanci walczący za Ojczyznę. Bitwa żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego pod Nowym Korczynem stoczona została w dniach od 15 do 24 września 1914 roku.

Nowy Korczyn i jego okolice były terenem ciężkich walk formującego się dopiero I pułku Legionów Polskich. Dowodzeni przez brygadiera Józefa Piłsudskiego legioniści prowadzili działania obronne, powstrzymując postępy rosyjskiej ofensywy korpusu kawalerii generała Nowikowa na tym odcinku, ważnym dla trwałości frontu austriackiego.

23 września 1914 roku w małej wiosce Czarkowy koło Starego Korczyna miała miejsce kilkugodzinna potyczka plutonu legionistów dowodzonego przez Czesława Młota-Fijałkowskiego z dwoma szwadronami rosyjskiej kawalerii liczącymi około 300 żołnierzy. Pluton Młota został oskrzydlony i ostrzelany ogniem ciężkich karabinów maszynowych. Dowódca plutonu dwukrotnie słał łączników do batalionu z informacją o zajęciu Czarkowów przez Rosjan i z prośbą o wsparcie. Legioniści zajęli stanowiska w głębokim rowie wzdłuż drogi

i utrzymali je przez kilka godzin, aż do nadejścia odsieczy. Żywych i całych pozostało tylko 11 legionistów, reszta zginęła. Swoją postawą w walce legioniści „Młota” zasłużyli na pomnik, który postawiło im w 1928 roku własnym sumptem społeczeństwo. Zaprojektował go profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Konstanty Laszczka. Ufundowano go ze składek ludności. Była to wysoka na 12 metrów kolumna złożona z bloków kamienia szydłowieckiego zwieńczona archaiczną koroną i odlanym z brązu polskim orłem w bojowej postawie.

Pomnik stał się grobowcem. Kilka lat później to miejsce stało się cmentarzem wojennym. Złożono na nim szczątki 9 legionistów zebrane z okolicznych pobojowisk. 21 czerwca 1944 roku na cmentarzu pochowano prochy 44 żołnierzy z 11. Pułku Piechoty z Tarnowskich Gór poległych 8 września 1939 roku pod Ksanami. A 21 lipca 1944 roku przybyła mogiła oficera Armii Krajowej podporucznika Józefa Lenczewskiego „Rybki” poległego w walce o Opatowiec. Pomnik jako „niesłuszny” został wysadzony w powietrze przez żołnierzy Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku. W 1992 roku staraniem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Zwycięstwa Legionów w Czarkowach z powrotem postawiono pomnik według oryginalnej dokumentacji, którą profesor Andrzej Laszczka po kilku miesiącach poszukiwań odnalazł w archiwaliach pozostałych po swoim dziadku. W Czarkowach wszystko powróciło na swoje miejsce.”

 

Opis pochodzi z serwisu internetowego Echo Dnia https://echodnia.eu/swietokrzyskie/niezwykla-historia-bitwy-i-pomnika-w-czarkowach-zobacz-co-sie-dzialo-przez-ostatnie-105-lat/ar/c1-14449401

 

 

 

Kategoria WIERSZ

 

 

„Ojczyzna”
Alicja Dąbek

Ojczyzna wiele razy wzgardzona,

Trudem porażek, zwycięstw, a jednak nie skonała.

Gdy nieprzyjaciel odsłaniał ze śmiechem jej ramiona,

Mordercze chęci i wrogów zwyciężała.

W ten letni dzień nad wodę wyruszyła,

Do kapitulacji przez innych żarliwie namawiana -

Jedynie serdecznym śmiechem im odpowiedziała

I ruszyła na tyły, nie chcąc być przegrana.

Osuwa się jej kruche ciało słabnące,

Słyszy wszystkie głosy, które pragną wygrania.

Czuje ból lecz bierze do ręki ostrze wybawiające,

Przedziera się przez gromady pragnące jej poddania.

Rozpada się lecz wciąż walczy,

Z popiołu, jak Feniks wstaje bez szemrania.

Kiedy jej ziemia wezwać do boju ją zechce,

Pogrąży się w wir walki bez opamiętania.


 

„Ojczyzna to…”
Natalia Czerw

Ojczyzna to nie tylko granica

Przez każdego inaczej postrzegana.

To również historii skarbnica

Kochana i szanowana.

Ojczyzna to pierwsza miłość,

Nasze pierwsze kroki i słowa

Przeradzające się w dorosłość,

Która z czasem staje się wyjątkowa.

Ojczyzna to przecież rodzina,

Wszystko, co wokół nas.

To nasza cudowna kraina

Morze, miasto, wieś, góry i las.

Ojczyzna to nasze wspólne dobro

O które walczył mój dziad.

Dzięki niemu dziś jest wolną

I dumną na cały świat.

 

 

 

 

Na podstawie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-niepodlegla-piorem-i-obiektywem-rozstrzygniety

fot. MRiRW, D. Garlej

 

 

 

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu