Home » Aktualności » Nabór uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie

 

Nabór uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie

 

ue

NABÓR UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
DO UDZIAŁU W PIERWSZEJ TURZE PROJEKTU
„Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”
RPSW.08.05.01-26- 0049/19

Pierwsza tura projektu skierowana jest do 15 uczniów (6K, 9M) naszej szkoły z kierunków:
- Technik Rolnik
- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

6 nauczycieli (2K, 4M)

Wsparcie dla uczestników w ramach projektu obejmuje następujące działania:
1. Zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe uczniów,
2. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu,
4. Praktyki w przedsiębiorstwach dla 40% uczniów objętych projektem.

Koordynatorem projektu jest Pan Tomasz Czyszczoń, który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:
- 21.01.2020 – Spotkanie informacyjne o projekcie dla uczniów.
- 22.01.2020 – Spotkanie z rodzicami oraz informacyjne o projekcie dla rodziców.
- 10.02.2020 – Rozpoczęcie rekrutacji do projektu.
- 17.02.2020 – Zakończenie rekrutacji do projektu.
- 19.02.2020 – Opublikowanie listy zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej.
do 21.02.2020 – Odwołania od decyzji Komisji Naborowej.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły, a także u koordynatora projektu.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy złożyć w sekretariacie szkoły poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptować regulamin rekrutacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Formularze do pobrania:

Formularz dla ucznia

Formularz dla nauczyciela

stopka

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj