Home » Aktualności » Nabór uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie – druga tura

 

Nabór uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie – druga tura

 

rpo

NABÓR UCZNIÓW
DO UDZIAŁU W DRUGIEJ TURZE PROJEKTU
„Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”
RPSW.08.05.01-26- 0049/19

 

Druga tura projektu skierowana jest do 15 uczniów (6K, 9M) naszej szkoły z kierunków:
– Technik Rolnik
– Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Wsparcie dla uczestników w ramach projektu obejmuje następujące działania:
1. Zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe uczniów,
2. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu,
4. Praktyki w przedsiębiorstwach dla 40% uczniów objętych projektem.

 

Koordynatorem projektu jest Pan Tomasz Czyszczoń, który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły, a także u koordynatora projektu.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy złożyć w sekretariacie szkoły poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptować regulamin rekrutacji.

 

stopka

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu