Home » Aktualności » Nabór 2015/2016

 

Nabór 2015/2016

 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu oferuje absolwentom gimnazjum następujące 4-letnie kierunki kształcenia (wolne miejsca):

- technik rolnik

- technik żywienia i usług gastronomicznych

 

oraz

- stypendium dla najlepszych uczniów;

- miejsce w odremontowanym internacie w pokojach 1,2 lub 3-osobowych;

- możliwość stałego korzystania z internetu;

- możliwość udziału w atrakcyjnych wycieczkach, zawodach sportowych, szkoleniach itp.

 

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy

(do pobrania na miejscu w szkole lub ze strony: http://zsrchroberz.home.pl/autoinstalator/wordpress1/trwa-nabor-na-kwalifikacyjny-kurs-zawodowy-dla-doroslych/);

- karta zdrowia;

- 3 fotografie;

- orzeczenie lekarskie o możliwości nauki w wybranym typie szkoły  wystawione przez lekarza rodzinnego;

- świadectwo ukończenia gimnazjum;

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły, tel.: (41) 356-40-03 lub (41) 356-40-24.

……………………………………………………………………………………………………

Osobom pełnoletnim oferujemy nieodpłatne, zaoczne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe R.03 i R.16:

zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji R.03: prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik)

W kursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na posiadane wykształcenie.

Nauka trwa 3 semestry (1,5 roku). Zjazdy odbywają się w weekendy, według ustalonych wcześniej terminów. Pierwszy zjazd przewidujemy w połowie września 2015 r.

- zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie R.16: organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik)

Kurs trwa 1 semestr (pół roku) i można w nim uczestniczyć po ukończeniu kursu R.03.

W kursie mogą brać udział osoby z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana).

Ukończenie kursów daje uprawnienia odnośnie starania się o dopłaty z różnych funduszy unijnych.

KURSY SĄ NIEODPŁATNE.

Osoby z odległych miejscowości mają możliwość noclegu w naszym internacie.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły, tel.: (41) 356-40-03 lub (41) 356-40-24.

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu