Home » Aktualności » Monitorowanie losów absolwentów

 

Monitorowanie losów absolwentów

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu wziął udział w projekcie ,,Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, realizowanym przez firmy PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt „MLASZ” to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych. Poszczególnymi modułami badawczymi zostali objęci uczniowie, absolwenci oraz dyrektorzy szkół zawodowych.

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że absolwenci stają przed istotnym wyzwaniem podczas poszukiwania zatrudnienia spełniającego ich oczekiwania, a z drugiej strony uwzględniającego oczekiwania pracodawcy. Zdobycie dyplomu i wybory edukacyjno-zawodowe po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej w znaczący sposób decydują o kształcie kariery zawodowej.

W podziękowaniu za zaangażowanie i umożliwienie realizacji badania, szkoła otrzymała upominki oraz oficjalne podziękowanie oraz zaświadczenie dla koordynatora szkolnego.

Projekt „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu