Home » Aktualności » Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

 
 

Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

 

18 lutego 2019r. uczniowie klasy IV spotkali się z urzędnikiem wyborczym Panią Dorotą Frączek. Tematem spotkania było prawo wyborcze.

26 lutego 2019 r. o godz. 12:00 16 uczniów z naszej szkoły przystąpiło do szkolnego etapu III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wyboru, składający się z 25. pytań.

Nadzór nad przebiegiem konkursu pełniła komisja w składzie: przewodnicząca – p. Teresa Ryczek, członkowie – p. Artur Sakwa i p. Danuta Dobaj, a także p. Karol Matyja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj