Home » Aktualności » Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę ciągnika

 

Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę ciągnika

 

ZSCKR-2710/2/18                                                                                                                                                                                                             Chroberz, dnia  09-10-2018                                                                                                                                                                                           

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu na:

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje iż w dniu 09.10.2018 r. w jego siedzibie tj . Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu ul. Parkowa 11, 28-245 Chroberz o godzinie 11.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn. Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

400 000,00 zł.

 

Do upływu terminu na składanie ofert złożono następujące oferty:

 

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena oferty

( zł. brutto)

Gwarancja

( m-cy)

Termin wykonania

UWAGI

1

ROL-MECH Grażyna Jan Grześko Spółka z o.o. ul Słowackiego 17,

37-550 Radymno

510 450,00 zł

36

30 dni od podpisania umowy

2

MOTO-AGROMAX spółka z o.o. sp.k. Kostomłoty Pierwsze,

ul. Kielecka 120, 26-085 Miedziana Góra

399 135,00 zł

36

30 dni od podpisania umowy

3

TROJAN TECH AGRO Sp. z o.o. Moczydło 1, 32-210 Książ Wielki

472 320,00 zł

24

30 dni od podpisania umowy

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji , o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

 

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu