Home » Aktualności » Góra Grosza

 
 

Góra Grosza

 

Bez tytułu

Zakończyła się zbiórka groszy w akcji Góra Grosza, organizowanej już po raz dziewiętnasty przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

W tym roku fundacja szczególnie skupia się na dalszej realizacji reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci.

Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.

Od trzynastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W tegorocznej akcji  udało nam się zebrać kwotę 222,80 zł - co oznacza, że w przeliczeniu na jednego ucznia, każdy z nich przyniósł średnio 174 grosze.

W tym roku nagrodą będzie przyznanie klasie, która uzbierała największą liczbę monet i najwyższej kwoty pieniędzy tytułu

                               „WIELKIEGO GROSIKOWEGO SERCA”.

Tegorocznym zdobywcą tego honorowego wyróżnienia jest:

Klasa II TRŻ  z wychowawcą  Iloną Ziółkowską,

która uzbierała 57,11 zł, co w przeliczeniu na ucznia dało 237 groszy,

na drugim miejscu znalazła się:

Klasa I TRŻ z wychowawcą Dorotą Fabian,

która uzbierała kwotę 36,08 zł, na jednego ucznia przypada 180 groszy.

Wyróżnienie należy się: słuchaczom KKZ z opiekunem Danutą Kupis, którzy uzbierali 111 zł

GRATULUJEMY

serce

 

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj