Home »

 

Doskonalenie kompetencji kluczowych poprzez wymianę międzynarodową.

 

Drodzy Uczniowie,

rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd zagraniczny do Grecji w ramach projektu nr 2021-1-PMU-4176 pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych poprzez wymianę międzynarodową”, realizowanym w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazd edukacyjny zaplanowano w dniach 18.09 – 01.10.2022 r.

W rekrutacji do wyjazdu mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby. Każdy uczeń, który będzie chciał wziąć udział w rekrutacji jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, złożenia go w sekretariacie lub u wychowawcy, a także zapoznania się i podpisania regulaminu rekrutacji. Szczegółowy regulamin, prezentacja dotycząca wyjazdu oraz wymienione dokumenty znajdują się w poniżej.  

Prezentacja projektu

Regulamin rekrutacji projektu

Karta zgłoszenia do projektu