Home » Aktualności » Dni Pola w Słupi Jędrzejowskiej

 
 

Dni Pola w Słupi Jędrzejowskiej

 

Starsze wiadomości

W czwartek 9 czerwca w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej odbywały się Dni Pola 2022. Celem spotkania było zaprezentowanie nowych odmian i doświadczeń polowych COBORU.

Wydarzenie rozpoczęła Ewa Kotarska – dyrektor SDOO w Słupi Jędrzejowskiej.

Bezpośrednio na polu można było obejrzeć Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) zbóż, ziemniaków, rzepaku, kukurydzy oraz roślin bobowatych i soi. Na polu prezentowane były także doświadczenia nawozowe. Dzięki Porejestrowemu Doświadczalnictwu Odmianowemu Rolnicy mają możliwość porównania ze sobą odmian wszystkich grup roślin uprawnych oraz ich odporności na choroby. Różnice można zaobserwować na poletkach pokazowych i doświadczeniach odmianowych. Opiekun uczniów Jerzy Wojtasik

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj