Home » Aktualności » Deklaracje do pobrania

 

Deklaracje do pobrania

 

Osoby, które nie zdały egzaminu z kwalifikacji RL.03, RL.16, TG.16 w sesji zimowej proszone są o jak najszybsze złożenie/przesłanie wypełnionych deklaracji przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec lipiec 2021.

Deklaracja dla uczniów technikum:

Deklaracja Technikum

Deklaracja dla słuchaczy KKZ:

Deklaracja KKZ

 

 

 

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu