Home » Aktualności » 70-lecie istnienia naszej szkoły

 

70-lecie istnienia naszej szkoły

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu istnieje już 70 lat. Ten wzniosły jubileusz uczczono w piątek, 8 listopada. Na uroczystości zaproszono wielu absolwentów szkoły, pracowników, uczniów oraz znane osoby z regionu i przedstawicieli władzy państwowej.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele w Chrobrzu. Uczestniczył w niej oraz w późniejszych uroczystościach biskup Andrzej Kaleta. Część oficjalna i artystyczna odbyła się już w budynku szkoły.

– Czuję się wyróżniona i zaszczycona, że to mnie, jako kolejnemu dyrektorowi tej szkoły przypadł honor organizacji uroczystości z okazji 70 – lecia istnienia naszej szkoły. To dla mnie ogromny zaszczyt móc spotkać się z państwem na dzisiejszej uroczystości – rozpoczęła Anna Lach, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu witając gości. I dodała: – Mam bowiem świadomość, że to miejsce, nasz zespół – to znacząca część wszystkich nas tu zebranych, a dzisiejszy dzień jest szczególny. Dzień pełen wspomnień, przeżyć i wzruszeń. I nie są to tylko wspomnienia pierwszego dzwonka, pierwszego miesiąca, pierwszego roku…To również kolejne lata. To wspomnienia wspólnych działań, osiągnięć, wielu wspólnych chwil. Mam nadzieję, że ten dzień będzie taką uroczystą chwilą, pełną refleksji, powrotu do przeszłości i połączeniem tej przeszłości z chwilą obecną.

Dyrektor szkoły mówiła także o ostatnich inwestycjach w rozwój szkoły: o zakupie nowych maszyn, o powstaniu nowoczesnych pracowni. Podziękowała także organowi prowadzącemu szkołę – Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi za nieocenione wsparcie w codziennej działalności i współpracę na wielu płaszczyznach.
Gratulacje i wyrazy uznania

Podczas uroczystości z okazji 70 – lecia istnienia szkoły rolniczej w Chrobrzu zaproszeni goście składali gratulacje i wyrazy uznania na ręce obecnej dyrektor szkoły Anny Lach.

Jako pierwszy głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Szymon Giżyński. Reprezentował ministra Jana Ardanowskiego i w jego oraz własnym imieniu pogratulował osiągnięć, chęci ciągłego rozwoju i zaangażowania na rzecz nauczania. Gratulował uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i dyrekcji. Podczas uroczystości odczytał list gratulacyjny podpisany przez ministra Jana Ardanowskiego.

Wśród zaproszonych gości było wiele znanych osób z regionu. Obecni byli między innymi: byli dyrektorzy szkoły Jerzy Trzepatowki oraz Tadeusz Sułek – obecny wójt gminy Złota, Monika Słowik, prezes Stadniny Koni w Michałowie, Zbigniew Kierkowski, starosta powiatu pińczowskiego, Ireneusz Gołuszka, przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego, Bogusław Chałuda, radny powiatowy, Józef Cepil dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Beata Kita, wiceburmistrz Pińczowa, przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, przedstawicielka posła Michała Cieślaka, Artur Konarski, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Mirosław Walasek, wójt gminy Michałów, Grzegorz Karwat, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie i wielu innych. Pełną listę obecnych gości opublikujemy w najbliższych dniach.
Piękny krakowiak i zabawne scenki

Podczas jubileuszu nie zabrakło programu artystycznego w wykonaniu uczniów szkoły. Najpierw zatańczyli krakowiaka, później przedstawili zabawną scenkę pod tytułem „Chroberskie wesele”. Główne role zagrali: Paula Rzepecka, Julia Widmańska, Bartek Góras, Michał Obałek.

Na zakończenie uroczystości na wszystkich gości czekał pyszny tort.
„Szkoła to nie tylko wyniki egzaminów”

– Wielu z naszych absolwentów to osoby pełniące wysokie funkcje: dyrektorzy, prezesi firm i zakładów, nauczyciele, wykładowcy wyższych uczelni. I nie ma w tym nic dziwnego, bo szkoła to nie tylko wyniki egzaminów, statystyki, rankingi, czy wyniki uzyskiwane na olimpiadach i konkursach. Szkoła to przede wszystkim wszechstronny rozwój młodego człowieka, odkrywanie jego talentów, predyspozycji, pasji, marzeń i planów na przyszłość. Mamy przekonanie, że nasza szkoła właściwie pomaga w wyborze drogi życiowej i zawodowej, a także kształtuje postawy prospołeczne i obywatelskie – podsumowała dyrektor Anna Lach.

Tekst: Agata Chrobot, Echo Dnia

Zdjęcia: I. Orządała-Bandoła, R. Śpiewak

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar